NYHET19 april 2022

Här finns Hallands mest företagsamma invånare 

Företagsamheten växer i Halland. Jämfört med för fem år sedan har andelen invånare som är med och driver företag ökat i alla kommuner. Högst andel företagsamma invånare finns i Kungsbacka, medan den största ökningen finns i Hylte. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv. 

Svenskt Näringsliv presenterar årligen ny statistik över företagsamheten i landets kommuner. Syftet är att visa om andelen företagsamma individer, som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för ett företag, ökar eller minskar.

I årets mätning är Kungsbacka den kommun i Halland som har högst andel företagsamma invånare, 18,0 procent av befolkningen 16–74 år. På andraplats återfinns Laholm med 16,3 procent.

- Företagsamheten växer i Halland och fler och fler tar steget att i någon omfattning ansvara för ett företags utveckling. Kungsbackaborna är fortsatt bland de mest företagsamma i hela Västsverige, men även att övriga kommuner ökar så pass mycket är glädjande. Fler behöver kunna, vilja och våga satsa på sin dröm att starta eget, säger Kristian Ryberg.

Jämfört med för fem år sedan har företagsamheten ökat i alla Hallands kommuner. Den största ökningen står Hylte för, tätt följd av Laholm och Varberg. Hallänningarna är i en nationell jämförelse en av de mer företagsamma befolkningarna. Fyra av sex kommuner har högre andel företagsamma än Sverigesnittet på 13,5 %.

- Ett växande Halland behöver också fler företagare. Det är ett styrketecken för Halland att utvecklingen är positiv i samtliga av länets kommuner. Fler företagare och fler framgångsrika företagare skapar jobb, tillväxt och bättre förutsättningar för välfärd, avslutar Kristian Ryberg.  

Om undersökningen

Uppgifterna hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer. De individer som är godkända för F-skatt, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag räknas som företagsamma. Faktorn visar andelen företagsamma av den arbetsföra befolkningen (16–74 år). En person räknas enbart en gång, oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Det finns därför fler registrerade företag än det finns företagsamma människor. 

Företagsamheten är en totalundersökning, vilket innebär att den kan användas för att jämföra företagsamheten mellan olika kommuner och län över tid. 

FöretagsamhetLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist