NYHET20 januari 2022

Kommunerna i Halland kan göra fler och bättre affärer med näringslivet 

Varje år görs många affärer mellan våra halländska kommuner och näringslivet. I vilken utsträckning som en kommun väljer att handla av näringslivet, och hur man lyckas med inköpsprocessen, spelar stor roll för både ekonomin och den långsiktiga utvecklingen.

Foto: Most Photos & Ernst Henry Photography AB

Varje år görs många affärer mellan våra halländska kommuner och näringslivet. Det handlar om både varor och tjänster. Allt från vardagliga saker som mjölk till skolmatsalen, till vem som driver äldreboendet eller inköp av avancerade IT-system.

I vilken utsträckning som en kommun väljer att handla av näringslivet, och hur man lyckas med inköpsprocessen, spelar stor roll för både ekonomin och den långsiktiga utvecklingen. När välfärdens finansiering nu blir en allt större utmaning för landets kommuner, måste varje skattekrona oundvikligen användas på ett mer effektivt sätt. Här finns det finns en stor potential i att göra fler och bättre affärer med näringslivet.

Tidigare under veckan presenterade vi på Svenskt Näringsliv en sammanställning, med statistik från SCB, där vi gått igenom hur stor andel av den kommunala verksamheten i Hallands kommuner som köps in från företag, föreningar och stiftelser. Samt hur utvecklingen sett ut sedan 2002.

Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna. Falkenberg köper mest med 19,52 procent av kommunens totala budget, medan motsvarande siffra i Hylte som köper minst är 4,60 procent.

Trots att andelen ökat rejält sedan 2002, så gör fortfarande kommunerna i Halland färre affärer med näringslivet än i andra delar av landet. Detta borde vara en högt prioriterad fråga för många kommunpolitiker under det kommande valåret.

Det finns nämligen stora möjligheter i att låta fler företag vara med och bidra till kommunens verksamheter. Inte minst skapar det jobb och stärker det lokala företagsklimatet. och bidrar till att man kan använda skattebetalarnas pengar på bästa möjliga sätt. En win-win helt enkelt.

Genom att arbeta strategiskt med inköp kan kommunerna spara pengar, utan att det påverkar kvaliteten i verksamheterna negativt. Tvärtom kan fler och bättre affärer med näringslivet utveckla verksamheterna, bidra till innovationer och att vi får mer värde för varje skattekrona.

För att våra kommuner och näringslivet ska dra nytta av varandra krävs smartare upphandlingar med bättre konkurrens. Idag är det alldeles för få företag som är med och tävlar om affärerna. Konkurrens skapar utveckling och vi behöver hjälpas åt att nå en mångfald av leverantörer och öka intresset för att vara med och leverera varor och tjänster.

Idag är det många företag som tycker att det är för krångligt att vara med och lämna anbud i offentliga upphandlingar. Vi behöver göra det enklare och mer attraktivt att bli leverantör åt kommunerna. Det tjänar alla på. Bättre affärer ger mer pengar över till annat och leder i förlängningen till en bättre kommun att leva i. 

Här kommer några tips på vad kommunerna i Halland kan göra för att göra fler och bättre affärer med näringslivet:

  • Sätt upp ett övergripande mål om att antalet anbud ska öka i kommunens upphandlingar varje år och arbeta strategiskt gentemot målet
  • Gör en genomlysning av kommunens verksamhet och gör en benchmarking med andra kommuner – finns det kommunal verksamhet som kan utföras av företag, föreningar eller stiftelser så att marknaden och affärsmöjligheterna växer för dessa?
  • Gör en “spendanalys” – hur ser egentligen kommunens samlade inköp ut?
  • Nyttja utförarnas kompetens och erfarenhet genom att bjuda in till dialog om upphandling
  • Lär av näringslivets inköpsprocesser – inför kategoristyrning
  • Inspireras av andra kommuner och av Svenskt Näringslivs guide om upphandling 

Kristian Ryberg
Regionchef Svenskt Näringsliv Hallands län

EntreprenaderUpphandling
Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist