NYHET17 maj 2023

Ny företagarpanel: Försiktig optimism bland näringslivet i Halland

Ny företagarpanel från de lokala företagen i Halland.

Foto: Svenskt Näringsliv

Näringslivet i Halland ser något mer positivt på framtiden och konjunkturläget stabiliseras. Jämfört med föregående kvartal tror något fler företag på ökad försäljning, produktion och fler anställda om ett år. Det visar en ny konjunkturundersökning från Svenskt Näringslivs företagarpanel i Halland.

- Det verkar som att fler företagare ser ett ljus i tunneln och trenden med förväntningar om fortsatt minskad försäljning, lägre investeringstakt och färre anställda är bruten, konstaterar Kristian Ryberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Halland.

Under flera kvartal föll prognoserna bland näringslivet i Halland och undersökningen visar att många företag också minskat sin försäljning under det senaste året.

- Många företagare har det tufft, särskilt inom vissa branscher. Men nu stabiliseras konjunkturläget och fler ser positivt på framtiden, konstaterar Kristian Ryberg.

Prognosen för investeringar har förbättrats något jämfört med förra kvartalets mätning, men företagens investeringsplaner är fortsatt mycket försiktiga i dagsläget.

- Det finns fortfarande stora risker som gör att både hushåll och företag avvaktar med större investeringar. Man påverkas också av stigande priser och högre räntor, där alla räntehöjningarnas effekter inte slagit igenom ännu. Vissa branscher har drabbats riktigt hårt, inte minst byggbranschen där antalet byggstarter sjunker, konstaterar Kristian Ryberg.

Ladda ner rapporten
Q2 Halland.pdf

Om företagarpanelen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt tillfrågades 488 företag i Halland mellan 25 april – 12 maj

konjunkturLokalt Företagsklimat
Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist