NYHET18 januari 2022

Ny granskning: Så mycket handlar kommunerna i Halland av näringslivet    

Det finns stora skillnader bland Hallands kommuner när det gäller hur stor andel av den kommunala verksamheten som köps in från företag, föreningar och stiftelser. Det visar en sammanställning från Svenskt Näringsliv med statistik från SCB.    

Lägst andel inköp från företag, föreningar och stiftelser återfinns i Hyltes kommunala verksamhet. Mest köper istället Falkenberg och Kungsbacka kommun. Foto: MostPhotos

Varje år görs många affärer mellan de halländska kommuner och näringslivet. Det handlar om både varor och tjänster. Allt från vardagliga saker som mjölk till skolmatsalen, till vem som driver äldreboendet eller vem som sköter om kommunens parker och grönytor.

SCB sammanställer varje år hur stor andel av den kommunala huvudverksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser. I Halland har andelen ökat från 6,04 procent år 2002 till 13,26 procent år 2020. Totalt har andelen ökat i fem av länets kommuner.

—  I vilken utsträckning som en kommun väljer att handla av näringslivet, och hur man lyckas med inköpsprocessen, spelar stor roll för både ekonomin och den långsiktiga utvecklingen, konstaterar Kristian Ryberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Halland.

Trots att kommunerna i Halland handlar mer av näringslivet än för 20 år sedan, så är skillnaderna mellan kommunerna stora. I fem av sex kommuner i länet är också inköpen mindre än genomsnittet i landet.

— Genom att arbeta strategiskt med inköp kan kommunerna spara pengar, utan att det drabbar kvaliteten i verksamheterna. Tvärtom kan fler och bättre affärer med näringslivet bidra till att verksamheten utvecklas och att vi får mer värde för varje skattekrona, menar Kristian Ryberg.

Falkenberg köper mest, Hylte minst 

Resultatet visar att Falkenberg, med 19,52 procent, är den kommun i länet med högst andel kommunal verksamhet som köps in från näringslivet, föreningar och stiftelser. Falkenberg är även den kommun som ökat sina inköp mest sedan 2002. Strax bakom återfinns Kungsbacka där inköpen uppgår till 14,50 procent av den totala budgeten.

Lägst andel inköp från företag, föreningar och stiftelser återfinns i Hyltes kommunala verksamhet, med endast 4,60 procent av den totala budgeten. Laholm är den enda kommunen som gått mot strömmen och minskat sina inköp sedan 2002.

— En kommun måste inte göra allt själv utan kan istället nyttja företagen till att utveckla den kommunala verksamheten. Det finns många fördelar med att låta företag, föreningar och stiftelser vara med.  Det skapar jobb, stärker de lokala förutsättningarna för företagande och bidrar till innovation och säkerställer att skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt. En win-win helt enkelt, avslutar Kristian Ryberg.   

Entreprenader Hallands län

Om entreprenader

“Entreprenader” visar andelen av den kommunala verksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser. Källa: SCB. Läs mer på www.foretagsklimat.se  
 

Lokalt FöretagsklimatEntreprenader
Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist