NYHET14 mars 2018

Ny policy i Hallands hamnar värnar om den svenska modellen

Under tisdagen kom nyheten att Hallands hamnar har beslutat sig för att genomföra Sveriges Hamnars policy om att endast ge fackföreningar utan kollektivavtal det inflytande som följer av lag, vilket i flera fall innebär Svenska Hamnarbetarförbundet.

Foto: Micke Ovesson

Beslutet om policyn togs för ett år sedan centralt för Sveriges Hamnar och gäller deras 57 medlemsföretag. Nu genomförs den successivt i alla hamnar runt om i landet, där Hallands hamnar är en. Enligt Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund, handlar det om att fackförbund som saknar kollektivavtal inte ska kunna hota arbetsgivaren för att få rättigheter som de inte är berättigade till.

– Det som vi historiskt kan se är att Svenska hamnarbetarförbundet, bland annat genom hot om strejk, har tvingat till sig rättigheter som de inte enligt lagen har kunnat få vilket är en orimlig ordning som hotar hela den svenska modellen, säger Joakim Ärlund.

Beslutet var formalia för att kunna följa svensk lagstiftning och en anpassning till vad som gäller på resten av svensk arbetsmarknad. Joakim Ärlund menar att Sveriges Hamnar vill värna om den svenska arbetsmarknadsmodellen och följer därför en arbetsgivarpolicy. Den nämner, liksom lagen, inte några specifika fackförbund vid namn. Det enda kravet är att fackförbunden måste ha kollektivavtal.

– Vi har kollektivavtal med Transportarbetareförbundet, vilket är det största fackförbundet totalt sett i alla Sveriges hamnar, avslutar Joakim Ärlund.

Läs hela artikeln här!

Strejkrättkollektivavtal
Skriven avCharlotte Schéle
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist