NYHET23 maj 2023

Ny undersökning: Så trivs de halländska företagen i sin kommun

Både ris och ros från företagen, det står klart när Svenskt Näringsliv idag presenterar resultatet från den årliga enkätundersökning där drygt 32 000 företag fått ge sin syn på det lokala företagsklimatet i landets kommuner.

Foto: Canva

Svenskt Näringsliv har årligen undersökt företagsklimatet sedan 2001. I 2023-års undersökning har 1000 halländska företagare betygsatt företagsklimatet i sin kommun. Både Halmstad, som har lägst betyg och Falkenberg som har högst betyg av de halländska kommunerna ökar när företagen ger ett sammanfattande omdöme. Största förbättringen i betyg får Hylte medan Laholm och Kungsbacka får oförändrat. Varberg får ett marginellt lägre betyg.

—Att både Falkenberg och Halmstad går framåt när företagen själva får ger ett sammanfattande omdöme är riktigt bra. Det är också tydliga signaler från företagen i Hylte att företagsklimatet utvecklas i rätt riktning. Kommunerna har tagit en rad bra initiativ och driver ett mer långsiktigt förbättringsarbete som bär frukt. Nu gäller det att jobba vidare utifrån förutsättningarna, särskilt för Halmstad som har en lång väg kvar men som nu förhoppningsvis hittat riktningen, säger Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv.

Förutom det sammanfattande omdömet har företagarna betygsatt bland annat attityder till företagande, tillgången till kompetens samt kommunens service till företagen och infrastruktur.

— Utmaningarna ser olika ut i kommunerna och skillnaderna är fortsatt stora, men gemensamt är att företagen lyfter kompetensförsörjningen, myndighetsutövningen och brottsligheten som drabbar företagare som viktiga områden att fokusera på. Rätt åtgärder här skulle skapa bättre förutsättningar för tillväxt, jobb och välfärd, säger Kristian Ryberg.

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör 2/3 av den kommunranking som presenteras varje år. Vilken placering kommunerna hamnar på 2023 presenteras den 20 september.

Vill du läsa mer om resultatet för din kommun?

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist