NYHET15 december 2021

Positiv men en mer dämpad framtidstro bland företagen i Halland 

Konjunkturutvecklingen är fortsatt stark i Halland. Drygt hälften av företagen tror på ökad försäljning och produktion kommande halvåret. Men problem med kompetensbrist och leveranskedjor dämpar företagens investeringsmöjligheter och tillväxt. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Halland.  

”I förra undersökningen var de halländska företagen de mest positiva i hela Sverige. Nu är både utfall och förväntningarna mer återhållsamma och i nivå med riket i övrigt, även om företagen ser positivt på framtiden”, säger Kristian Ryberg Svenskt Näringsliv Halland. Foto: Most Photos

I Svenskt Näringslivs löpande konjunkturundersökning Företagarpanelen i Halland, anger drygt hälften av företagen att de har ökat sin produktion och försäljning under det senaste halvåret. När det gäller förväntningarna om sex månader tror 50% av de svarande företagen att deras försäljning och produktion kommer att vara högre. En fortsatt stark utveckling, även om optimismen dämpats sedan föregående undersökning för tredje kvartalet.

- I förra undersökningen var de halländska företagen de mest positiva i hela Sverige. Nu är både utfall och förväntningarna mer återhållsamma och i nivå med riket i övrigt, även om företagen ser positivt på framtiden, säger Kristian Ryberg Svenskt Näringsliv Halland. 

Den tidigare rekordhöga investeringstakten i Halland är också något mer försiktig framöver. Mer än var tredje företag tror att de kommer öka sin investeringstakt kommande halvår, medan något fler företag än tidigare kvartal tror att den kommer att vara oförändrad. Endast 6% procent uppger att man kommer minska på investeringarna.

- Tveksamheterna för investeringar ökar något eftersom många företag vittnar om förseningar, leveransproblem och höga elpriser. Särskilt tydligt blir det bland de företag som avser göra elintensiva investeringar där det är svårt att överhuvudtaget beräkna driftskostnader och tillgänglighet i nuläget, säger Kristian Ryberg.

Utsikterna för nyanställningar följer samma mönster. I Halland svarade 39 procent av företagen att de tror på en ökning, men en majoritet uppgav att man ser sig ha en oförändrad personalstyrka om ett halvår. Sett till branscher så har tjänstesektorn anställt flest och är också den bransch som fortsätter att nyanställa i högst utsträckning. Hela 44% av tjänsteföretagen uppger att man kommer vara fler anställda i det egna företaget om sex månader. Lägst anställningstakt finns i byggsektorn där bara 31% uppger att de kommer nyanställa.

- Det är något färre företag i Halland än riket i övrigt som uppger att man kommer att nyanställa. Till viss del vittnar detta om ett minskat behov, men det är också så att det fortsatt är svårt att hitta personal. Det finns hos många företag ett behov av att bli fler, men man ser inte möjlighet att hitta rätt kompetens, fortsätter Kristian Ryberg.

Kompetensbristen är inget nytt problem, men den förstärks i konjunkturuppgången. Problemen på arbetsmarknaden och den förhållandevis höga arbetslösheten skall ses i ljuset av Sveriges stora utanförskap och att det finns 1,3 miljoner människor i yrkesverksam ålder, varav 37 000 hallänningar som inte är självförsörjande.

- Vi har stora problem med matchningen. Trots behov av kompetens är det svårt för dem som står längst från arbetsmarknaden att komma in. Företagen i Halland vill anställa och vi har en stark arbetsmarknad generellt jämfört med många andra regioner, men ändå är det 37 000 hallänningar som inte är självförsörjande, avslutar Kristian Ryberg.   

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen och övriga aktuella frågor hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt skickades enkäten ut till 566 företag i Hallands län (39% svarsfrekvens). Undersökningen genomfördes mellan 9 november och 26 november.

Enligt en extra undersökning med rubriken ”Leveranskedjor och svårigheter”, som skickades ut till importföretag i Sverige, svarade företagen att de framför allt upplever krångel med containrar, brist på halvledare, höga energipriser och stora förseningar av leveranser. Av de svarande företagen angav 73 % att problemen är större än normalt. Det är problem som på något sätt drabbar de flesta företag. För att företagens positiva förväntningar ska kunna bli verklighet måste problemen lösas omgående. 
 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist