NYHET21 februari 2022

Stark framtidstro, men förtroendet för energipolitiken i botten

De halländska företagen ser ljust på framtiden. Både när det gäller produktion/försäljning, investeringar och anställda, enligt Svenskt Näringslivs Företagarpanel för första kvartalet. Men elförsörjningen oroar och förtroendet för den svenska energipolitiken fortsätter att minska.  

Christina Nilsson, General manager för Gnotec Sweden med huvudkontor i Kinnared, vittnar om att man tydligt påverkats av de höjda elpriserna.Foto: MostPhotos

I Svenskt Näringslivs regionala konjunkturundersökning för Q1 2022, så ger de halländska företagen generellt en mycket positiv bild på utvecklingen. Trots en smärre tillbakagång i framförallt produktion och försäljning senaste månaderna, så uppger betydligt fler företag än normalt att dessa, tillsammans med investeringar och antalet anställda förväntas öka kommande halvår.

- Under de senaste månaderna har vi sett en effekt av covid i form av en något mer dämpad utveckling än förväntat. Men det verkar enbart vara ett hack i kurvan för utvecklingen ser riktigt positiv ut framöver. Förväntansnivåerna ligger långt över det normala vilket är ett riktigt styrkebesked för det halländska näringslivet, säger Kristian Ryberg, regionchef för Svenskt Näringsliv Halland.

I samband med konjunkturundersökningen ställdes också ett antal frågor kring företagens syn på elförsörjningen. Jämfört med en liknande undersökning i november har förtroendet för regeringens energipolitik minskat ytterligare och sjunkit med hela 10 procentenheter. 8 av 10 företag har nu inget eller mycket litet förtroende för den förda energipolitiken.

- Det är illavarslande. Både att så många saknar förtroende men också att det fortsätter att minska. Många företag är mitt inne i eller ligger i startgroparna för att investera och ställa om. Investeringsviljan är generellt hög, och då måste man våga lita på att elen kommer finnas där till en rimlig och hyfsat förutsebar kostnad, säger Kristian Ryberg, regionchef Halland.

Enligt undersökningar från Svenskt Näringsliv kommer elförbrukningen minst att fördubblas till 2045. För att möta denna utveckling behöver politiken fatta beslut redan idag för att möjliggöra omställningen.

- Det är dags att politiken skapar sig rätt förståelse för vilka förutsättningar som behövs för att kunna ställa om, och att de börjar driva en politik som skapar resultat och som bygger förtroende. Alla fossilfria energislag kommer behövas, säger Kristian Ryberg. 

Prishöjningar pressar företagen

Christina Nilsson, General manager för Gnotec Sweden med huvudkontor i Kinnared, vittnar om att man tydligt påverkats av de höjda priserna.

- Våra elkostnader har mer än fördubblats jämfört med förra året. Detta kombinerat med högre priser på drivmedel, komponenter och prishöjningar bland våra underleverantörer skapar en tuff situation. De ökade kostnaderna behöver tas någonstans ifrån, vilket ju på sikt naturligtvis påverkar själva verksamheten och möjligheterna till investeringar och utveckling, säger Christina Nilsson.

Kostnadsökningarna riskerar att dämpa den framtidstro och investeringsvilja som finns. Särskilt utsatta är de företag som konkurrerar på global marknad.

- Det är dyrt att vara företagare i Sverige idag. Särskilt kännbart blir detta för de företag som konkurrerar på en global marknad, där man riskerar att tappa konkurrenskraft och helt enkelt förlora affärer. Spelreglerna på hemmaplan behöver hjälpa och inte stjälpa, avslutar Kristian Ryberg.

Vad vill Svenskt Näringsliv?

  • Främja all fossilfri elproduktion och ta bort målsättningen om att fasa ut kärnkraften. 
  • Halvera tiden för tillståndsprocesser.
  • Bygg ut och förstärk elnäten.
  • Låt det löna sig för elproducenter att tillföra stabilitet i elsystemet.
  • För en energipolitik som bygger på fakta och konsekvensanalys.

Om undersökningem

Undersökningen är gjord utifrån över 2000 svar från Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Svaren har fördelats utifrån det län som företagaren tillhör och inte elområde. Hallands län tillhör både elområde 3 och 4, men svaren från företagen i de län som finns inom dessa båda elområden är lika.

konjunkturLokalt Företagsklimat
Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist