Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 oktober 2021

Stora skillnader i självförsörjning bland halländska kommuner   

Optimismen är stark bland företagen i Halland. Men svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens riskerar att bromsa tillväxten och anställningsplanerna. Samtidigt visar nya siffror från SCB, som Svenskt Näringsliv har tagit fram, att mer än var femte hallänning i arbetsför ålder inte är självförsörjande. ”Företagen skriker efter arbetskraft samtidigt som 1,3 miljoner svenskar, varav drygt 37 000 hallänningar inte är självförsörjande. Det är en ohållbar situation”, konstaterar Kristian Ryberg.  

Utanförskapet kostar i dag samhället 270 miljarder årligen i direkta transfereringar och i uteblivna skatter. Om utanförskapet skulle minska med 20 procent skulle över 54 miljarder kronor frigöras i statskassan varje år, vilket är mer än kostnaden för hela rättsväsendet.  Foto: Most photos

Bland Hallands kommuner har Hylte och Laholm lägst andel självförsörjande av personer i arbetsför ålder, med 72,6 respektive 74,2 procent. Högst andel självförsörjande har Kungsbacka kommun med 82,9 procent. 3 av Hallands 6 kommuner har en lägre självförsörjningsgrad än riksgenomsnittet på 75,1 procent.

- Mer än var femte hallänning i arbetsför ålder är inte självförsörjande, samtidigt som många av våra företag skulle kunna anställa fler, men har svårt att hitta personal. Sett till rekryteringssvårigheterna generellt och särskilt inom vissa branscher är situationen idag orimlig”, konstaterar Kristian Ryberg.  

Svenskt Näringslivs beräkningar visar att 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder (20-64 år) inte är självförsörjande. Siffran är egentligen högre, men de omkring 500 000 studenter som uppbär studiestöd har exkluderats. Beräkningarna visar också att bara fyra miljoner svenskar är helt självförsörjande. 

- Dagens utanförskap existerar parallellt med en kompetenskris i näringslivet och blir en dubbelstöt mot samhällsekonomin. Om fler personer går från bidrag till anställning och möter företagens rekryteringsbehov, eller blir företagare själva, frigörs resurser för att exempelvis anställa nya undersköterskor, lärare och poliser, säger Kristian Ryberg.

Utanförskapet kostar i dag samhället 270 miljarder årligen i direkta transfereringar och i uteblivna skatter. Om utanförskapet skulle minska med 20 procent skulle över 54 miljarder kronor frigöras i statskassan varje år, vilket är mer än kostnaden för hela rättsväsendet.  

- Även om det inte är realistiskt att alla i denna grupp ska försörja sig själva, är det oerhört angeläget att fler kan försörja sig genom jobb och företagande. För att bryta utanförskapet och för att få fler i arbete, måste det löna sig mer att både arbeta och att anställa”, säger Kristian Ryberg.  

För mer information om självförsörjning och det fullständiga resultatet för övriga kommuner i Sverige, se  www.svensktnaringsliv.se/utanforskap 

Så har Svenskt Näringsliv beräknat självförsörjning 

För att beräkna antalet icke självförsörjande har endast personer i arbetsför ålder (20–64 år), cirka 5,8 miljoner personer, inkluderats. Samtidigt har personer med studiemedel exkluderats, cirka 500 000 personer. De som räknas som självförsörjande är personer vars bruttolön är över 186 000 per år (15 500 kronor/månad) eller som är klassade som företagare, cirka 4 miljoner personer. Efter dessa tre steg återstår de 1,3 miljoner personer som inte uppfyller kravet, och därmed definieras som icke självförsörjande. Samma uträkning har gjorts på läns och kommunal nivå.  

 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist