Mats Axess (2).png

Sveriges största billogistikföretag vill se mer offensiva åtgärder från regeringen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN För svenska logistikföretaget Axess Logistics kommer kommande månader vara ett stålbad. Regeringens åtgärder hittills imponerar inte och skulle behöva vara betydligt mer omfattande.  ”Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör", säger koncernchef Mats Eriksson.

En av de branscher som är mest påverkad är fordonsindustrin. I Sverige har bland annat Volvo stängt ner hela sin produktion och i Europa ser man det samma hos exempelvis tyska Volkswagen, som har närmare 700 000 anställda världen över. Fordonsindustrins stora tapp ger svallvågor på flera underleverantörer och samarbetspartners, så som exempelvis Axess Logistics med sitt huvudsäte i Halmstad. Axess Logistics erbjuder logistiska lösningar till fordonsbranschen och tar emot och klargör bilar från bland annat Tyskland till Sverige.

Mats Eriksson är koncernchef på Axess Logistics och ställer sig frågande till hur den svenska staten valt att hantera krisen för svenska företag.

– Hittills har inte krisen drabbat oss jättehårt men vi vet att det är på väg. När bilfabrikerna nu har stäng ner i Sverige, Europa och USA blir inflödet av nya bilar minimalt till Sverige. Det ser ut att bli värre än det är i dagsläget och vi räknar med en nedgång på 80% i juli i år. Vi hoppas att fabrikerna kommer igång så snart som möjligt, men det kommer förmodligen att ta lång tid innan efterfrågan på fordonsmarknaden kommer igång igen.

– Om man jämför med finanskrisen 2008/2009 så har svenska staten agerat mycket snabbare den här gången, men det som gjorts är långt ifrån tillräckligt. Jag håller med Kristian Ryberg på svenskt Näringsliv när han säger att vi måste kunna stoppa innan vi kommer till stupet, att det inte räcker att bromsa eftersom stupet är lika farligt oberoende av hur snabbt man kör.. Mer borde göras som kan ge snabba effekter för företagen. Staten borde täcka en större del av kostnaden för korttidspermitteringarna och arbetsgivaravgiften borde sänkas ytterligare.

Som styrelseledamot i det europeiska samarbetsförbundet för fordonslogistik, ECG – The Association of European Vehicle logistics, har Mats stor kunskap i hur andra europeiska länder hanterar Corona-krisen och hjälper sina företag. Han menar att Sverige borde ta till sig mer av det som görs för företag i andra länder, men också att Europeiska Unionen borde ta ett större ansvar.


– Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör. Sett till BNP är Sverige ganska snåla om man jämför med exempelvis Holland, Tyskland, Norge och Danmark. I Holland satsar de tillexempel på stöd till projekt som annars skulle riskeras att bli nerlagda under kriser som dessa. I Tyskland har de en modell (Kurzarbeit) som arbetades fram under 2009 där staten tar stora delar av korttidspermitteringskostnaderna i utbyte mot att företagen lovar att inte varsla någon. Detta system såg man fungera väl under 2009 och landet hade inte samma konkursvåg som många andra.

– Jag hade också velat se ett stöd från EU gentemot företagen och att de tog ett mer samlat grepp kring situationen. Det hade behövts tydlighet och koordinering mellan länder. EU skulle också kunna arbeta med att projekt och innovationer inte slopas av företag inom den Europeiska Unionen på grund av ekonomiska svårigheter i krisen. Det må så vara att dessa diskussioner förs, men jag hade velat höra mer kring vad som sker.

Trots samtidens svårigheter ser ändå Mats ljuset i tunneln och de lärdomar som kan dras.

– Jag tror att vi alla måste komma till insikt att svarta svanar kommer att dyka upp, att vi måste ha beredskap för att kunna hantera dem. Insikten att saker kan ske extremt fort och att lära sig att ta rätt beslut baserade på fakta är några av de lärdomar jag tar med mig ut ur detta. Vi lärde oss mycket 2008/2009 men det finns alltid mer att lära.

Enligt Mats har mycket redan tagits upp i debatten och det är bra att det fortsatt sätts tryck på regeringen att hjälpa företagen ytterligare. Han menar dock att utvecklingen kommer stanna upp om inte nya projekt och innovationer får möjlighet att fortgå och färdigställas, därför är det av särskild vikt att se till att dessa inte behöver läggas ner, vilket det ännu inte talats lika mycket om.

– Det är tufft nu och det kommer bli tuffare om inte svenska regeringen vågar lägga fram ytterligare åtgärder för att rädda företag och arbeten. Trots ett snabbare agerande än vid tidigare kriser krävs det mer för att svenska företag ska kunna fortsätta leva när krisen väl är över.


Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kommunal upphandling - "betyget har aldrig varit lägre"

KRÖNIKA Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i kommunerna. En av frågorna vi ställer är hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunen. I år var resultatet nedslående – betyget för de kommunala upphandlingarna har aldrig varit längre, 2,63 på en 6-gradig skala. Om vad det kan bero på skriver Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Vem tar ledningen i elförsörjningsfrågan?

KRÖNIKA Lina Håkansdotter, expert på hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, delar med sig av tankar kring elförsörjningens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

”UF borde få större roll i skolan”

UF För att förbättra kontakten mellan skola och näringsliv finns flera initiativ runt om i landet likt industrinätter, prao, praktik, lärlingsutbildningar och Ung Företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Framtidsplaner som ändras

KRÖNIKA Det blir inte alltid som man har tänkt sig och det här året gäller det i högre grad än annars.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

ICA-handlaren: ”Det är konsumenten som i slutändan får betala”

FÖRETAGSKLIMAT Enbart det brottsförebyggande arbetet inom handeln kostar drygt 13 miljarder kronor årligen.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste högre upp på kommunernas dagordningar”

FÖRETAGSKLIMAT "Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott måste upp högre på kommunernas dagordningar”, anser Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Halland. 
NYHET Publicerad:

3 av 10 företagare i Halland påverkas i hög utsträckning av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Halland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv bland drygt 1000 halländska företagare.
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet i Halland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i de halländska kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Halland

DET EKONOMISKA LÄGET Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.
NYHET Publicerad:

Festen ställdes in – ”vi har tappat 50 - 80% av omsättningen”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Halland

CORONAKRISEN Sedan 7 april har det inkommit 1 400 ansökningar om kortidspermittering till Tillväxtverket från företag i Halland. Totalt är 7,0 % av de anställda i näringslivet är korttidspermitterade, den femte högsta andelen i landet.