Mats Axess (2).png

Sveriges största billogistikföretag vill se mer offensiva åtgärder från regeringen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN För svenska logistikföretaget Axess Logistics kommer kommande månader vara ett stålbad. Regeringens åtgärder hittills imponerar inte och skulle behöva vara betydligt mer omfattande.  ”Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör", säger koncernchef Mats Eriksson.

En av de branscher som är mest påverkad är fordonsindustrin. I Sverige har bland annat Volvo stängt ner hela sin produktion och i Europa ser man det samma hos exempelvis tyska Volkswagen, som har närmare 700 000 anställda världen över. Fordonsindustrins stora tapp ger svallvågor på flera underleverantörer och samarbetspartners, så som exempelvis Axess Logistics med sitt huvudsäte i Halmstad. Axess Logistics erbjuder logistiska lösningar till fordonsbranschen och tar emot och klargör bilar från bland annat Tyskland till Sverige.

Mats Eriksson är koncernchef på Axess Logistics och ställer sig frågande till hur den svenska staten valt att hantera krisen för svenska företag.

– Hittills har inte krisen drabbat oss jättehårt men vi vet att det är på väg. När bilfabrikerna nu har stäng ner i Sverige, Europa och USA blir inflödet av nya bilar minimalt till Sverige. Det ser ut att bli värre än det är i dagsläget och vi räknar med en nedgång på 80% i juli i år. Vi hoppas att fabrikerna kommer igång så snart som möjligt, men det kommer förmodligen att ta lång tid innan efterfrågan på fordonsmarknaden kommer igång igen.

– Om man jämför med finanskrisen 2008/2009 så har svenska staten agerat mycket snabbare den här gången, men det som gjorts är långt ifrån tillräckligt. Jag håller med Kristian Ryberg på svenskt Näringsliv när han säger att vi måste kunna stoppa innan vi kommer till stupet, att det inte räcker att bromsa eftersom stupet är lika farligt oberoende av hur snabbt man kör.. Mer borde göras som kan ge snabba effekter för företagen. Staten borde täcka en större del av kostnaden för korttidspermitteringarna och arbetsgivaravgiften borde sänkas ytterligare.

Som styrelseledamot i det europeiska samarbetsförbundet för fordonslogistik, ECG – The Association of European Vehicle logistics, har Mats stor kunskap i hur andra europeiska länder hanterar Corona-krisen och hjälper sina företag. Han menar att Sverige borde ta till sig mer av det som görs för företag i andra länder, men också att Europeiska Unionen borde ta ett större ansvar.


– Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör. Sett till BNP är Sverige ganska snåla om man jämför med exempelvis Holland, Tyskland, Norge och Danmark. I Holland satsar de tillexempel på stöd till projekt som annars skulle riskeras att bli nerlagda under kriser som dessa. I Tyskland har de en modell (Kurzarbeit) som arbetades fram under 2009 där staten tar stora delar av korttidspermitteringskostnaderna i utbyte mot att företagen lovar att inte varsla någon. Detta system såg man fungera väl under 2009 och landet hade inte samma konkursvåg som många andra.

– Jag hade också velat se ett stöd från EU gentemot företagen och att de tog ett mer samlat grepp kring situationen. Det hade behövts tydlighet och koordinering mellan länder. EU skulle också kunna arbeta med att projekt och innovationer inte slopas av företag inom den Europeiska Unionen på grund av ekonomiska svårigheter i krisen. Det må så vara att dessa diskussioner förs, men jag hade velat höra mer kring vad som sker.

Trots samtidens svårigheter ser ändå Mats ljuset i tunneln och de lärdomar som kan dras.

– Jag tror att vi alla måste komma till insikt att svarta svanar kommer att dyka upp, att vi måste ha beredskap för att kunna hantera dem. Insikten att saker kan ske extremt fort och att lära sig att ta rätt beslut baserade på fakta är några av de lärdomar jag tar med mig ut ur detta. Vi lärde oss mycket 2008/2009 men det finns alltid mer att lära.

Enligt Mats har mycket redan tagits upp i debatten och det är bra att det fortsatt sätts tryck på regeringen att hjälpa företagen ytterligare. Han menar dock att utvecklingen kommer stanna upp om inte nya projekt och innovationer får möjlighet att fortgå och färdigställas, därför är det av särskild vikt att se till att dessa inte behöver läggas ner, vilket det ännu inte talats lika mycket om.

– Det är tufft nu och det kommer bli tuffare om inte svenska regeringen vågar lägga fram ytterligare åtgärder för att rädda företag och arbeten. Trots ett snabbare agerande än vid tidigare kriser krävs det mer för att svenska företag ska kunna fortsätta leva när krisen väl är över.


Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i de halländska kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Halland

DET EKONOMISKA LÄGET Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.
NYHET Publicerad:

Festen ställdes in – ”vi har tappat 50 - 80% av omsättningen”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Halland

CORONAKRISEN Sedan 7 april har det inkommit 1 400 ansökningar om kortidspermittering till Tillväxtverket från företag i Halland. Totalt är 7,0 % av de anställda i näringslivet är korttidspermitterade, den femte högsta andelen i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Halland

DEBATT Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350 000 personer bara genom konkurser. Därför är det bråttom med mer åtgärder.
NYHET Publicerad:

Sveriges största billogistikföretag vill se mer offensiva åtgärder från regeringen

CORONAKRISEN För svenska logistikföretaget Axess Logistics kommer kommande månader vara ett stålbad. Regeringens åtgärder hittills imponerar inte och skulle behöva vara betydligt mer omfattande. 
”Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör", säger koncernchef Mats Eriksson.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Halland

CORONAKRISEN 6 av 10 företag i Halland upplever en vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas också 4 av 10 av företag av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland drygt 250 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Halland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

En prövande situation

KRÖNIKA Det som händer just nu runtom i Sverige, Europa och världen är en på många sätt en unik händelseutveckling. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, både gällande effekter på enskilda individer, företag och samhället i stort.
NYHET Publicerad:

Hallänningarna bland de mest företagsamma i hela Sverige

FÖRETAGSAMHET 14,3 procent av hallänningarna är företagsamma, vilket gör Halland till det fjärde mest företagsamma länet i Sverige. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hans biltvätt inspekteras en gång om året – trots flera kontrollavgifter

TILLSYN Många kommuner tar betalt i förskott för tillsyn och inspektioner, i stället för att tillämpa efterhandsdebitering. Sven-Olof Gudmundsson som driver en Circle K-mack i Halmstad har flera gånger fått betala för fler inspektionsbesök än vad kommunen har utfört. ”Jag tycker att kommunen inte ska debitera för mer jobb än vad de faktiskt gör”, säger han.
NYHET Publicerad:

Visionen: Västsveriges bästa företagsklimat 2030

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING Kungsbacka kommun siktar högt och målet är Västsveriges bästa företagsklimat om mindre än tio år. Nyligen bestämde sig kommunen för att införa arbetssättet ”Lätt och Rätt”, ett initiativ som baserats på den s.k. Rättviksmodellen. Men, vad kommer det konkret att innebära för företagen i kontakten med Kungsbacka kommun?
NYHET Publicerad:

Hallå där, Jonas Bergman

FÖRETAGSKLIMAT Det långsiktiga målet är att Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Svenskt Näringsliv Halland tog ett snack med Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande om de förändringar som görs och hur det är tänkt att underlätta för Halmstadföretagen.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Kungsbacka bäst i Halland

UTBILDNING Nästan 4000 niondeklassare i Hallands län ska under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Tack för i år!

KRÖNIKA Då det efter drygt fyra månader på jobbet blir svårt att författa någon årskrönika, vill jag bara passa på att tacka för allt gott samarbete hittills under de gångna månaderna.