LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 mars 2020

Alla vinner på bättre upphandlingar

Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor i Sverige och totalt annonseras årligen 18 000 upphandlingar. Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert vid Svenskt Näringsliv, var i Östersund för att fortbilda företagare och upphandlare om hur en bra upphandling ska gå till.

Birgitta Laurent

När Svenskt Näringsliv årligen mäter landets företagsklimat är det tydligt att det finns en utbredd missnöjdhet med upphandlingar, vilket också framkom från flera av de deltagande företagarna på seminariet som anordnades i Östersund. Birgitta Laurent var tydlig med att Svenskt Näringsliv arbetar målmedvetet med att få de tiotusentals upphandlingarna att bli bättre.

Rask fortbildning

Vid sidan av en genomgång om vad en upphandling är, vilka lagar och grundläggande principer som styr fick företagen matnyttiga tips att ta med sig inför sitt eget anbudsförfarande. Trots de svårigheter som förknippas med upphandlingar finns det mycket en företagare kan göra för att underlätta processerna och öka sina möjligheter att vinna ett anbud.

Om en upphandling ska fungera bra är det nödvändigt att den är tydlig, så att det faktiskt framgår vad som ska upphandlas och vad som ska levereras. ”Kraven får inte vara så flummiga att de inte går att följa upp”, sa Birgitta Laurent och var tydlig med att leverantörerna ska approchera och fråga den upphandlade myndigheten om det finns några oklarheter i förfrågningsunderlaget. Detta ska göras så snart otydligheten har upptäckts.

Betydelsen av att leverantörerna är frågvisa och vill bringa klarhet underströks också av en kommunal upphandlare som deltog i seminariet. ”Om vi ska möjliggöra också för unga och innovativa företagare är det viktigt att hela upphandlingsprocessen är enkel och lättillgänglig”.

Den företagare som vill ha ett försprång i upphandlingsprocessen bör också vara aktiv. Ta reda på vad myndigheterna köper och hur mycket de betalar för tjänsten, ta reda på hur lång tid det är kvar innan nu gällande avtal löper ut och delta på företagarmöten om kommunen anordnar sådana.

”Verkar som om vissa vill runda lagstiftningen”

Det framkom synpunkter från företagare om att vissa förfrågningsunderlag är skrivna på ett sådant sätt att det ter sig som om den upphandlande myndigheten helt enkelt vill runda lagstiftningen. Detta genom att skriva ett förfrågningsunderlag som i praktiken endast möjliggör för ett specifikt företag att lämna anbud.

Svenskt Näringslivs Birgitta Laurent instämde i att detta är ett problem. Inte heller är det ovanligt att det i förfrågningsunderlaget finns andra kravställningar som är omotiverade, exempelvis vissa typer av referenskrav eller andra särskilda specifikationer som stänger ute företag att delta i upphandlingar. Det är viktigt att sådana förfrågningsunderlag uppmärksammas, så att de kan justeras alternativt dras tillbaka och göras om så att upphandlingen kan genomföras på ett sätt som leder till en fungerande konkurrens.

Jämtlandskommuner vill förbättra upphandlingar

Gustaf Danielsson
Gustaf Danielsson

På seminariet deltog också Gustaf Danielsson, upphandlingschef på Upphandlingskontoret i Jämtlands län, som är ett gemensamt upphandlingskontor för sju av länets åtta kommuner. De gör gemensamma upphandlingar för kommunerna och Gustaf Danielsson ägnar också en del av sin arbetstid åt att anordna upphandlingsskola för kommuner och företagare runtom i länet.

Upphandlingskontoret arbetar för tillfället med att tillgängliggöra kommunernas upphandlingsplaner på sin hemsida, så att leverantörerna i god tid får kännedom om vilka upphandlingar som planeras inför kommande år.

Utöver sin presentation och tips till företagare om hur de ska delta i upphandlingar instämde han i Birgitta Laurents påstående om att det är viktigt att det finns en dialog mellan upphandlare och leverantörer. ”Utan dialog mellan upphandlare och leverantörer kommer vi inte framåt för en bättre upphandling”, sa Gustaf Danielsson.

Upphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist