Alla vinner på bättre upphandlingar

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor i Sverige och totalt annonseras årligen 18 000 upphandlingar. Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert vid Svenskt Näringsliv, var i Östersund för att fortbilda företagare och upphandlare om hur en bra upphandling ska gå till.

Birgitta Laurent

Birgitta Laurent

När Svenskt Näringsliv årligen mäter landets företagsklimat är det tydligt att det finns en utbredd missnöjdhet med upphandlingar, vilket också framkom från flera av de deltagande företagarna på seminariet som anordnades i Östersund. Birgitta Laurent var tydlig med att Svenskt Näringsliv arbetar målmedvetet med att få de tiotusentals upphandlingarna att bli bättre.

Rask fortbildning

Vid sidan av en genomgång om vad en upphandling är, vilka lagar och grundläggande principer som styr fick företagen matnyttiga tips att ta med sig inför sitt eget anbudsförfarande. Trots de svårigheter som förknippas med upphandlingar finns det mycket en företagare kan göra för att underlätta processerna och öka sina möjligheter att vinna ett anbud.

Om en upphandling ska fungera bra är det nödvändigt att den är tydlig, så att det faktiskt framgår vad som ska upphandlas och vad som ska levereras. ”Kraven får inte vara så flummiga att de inte går att följa upp”, sa Birgitta Laurent och var tydlig med att leverantörerna ska approchera och fråga den upphandlade myndigheten om det finns några oklarheter i förfrågningsunderlaget. Detta ska göras så snart otydligheten har upptäckts.

Betydelsen av att leverantörerna är frågvisa och vill bringa klarhet underströks också av en kommunal upphandlare som deltog i seminariet. ”Om vi ska möjliggöra också för unga och innovativa företagare är det viktigt att hela upphandlingsprocessen är enkel och lättillgänglig”.

Den företagare som vill ha ett försprång i upphandlingsprocessen bör också vara aktiv. Ta reda på vad myndigheterna köper och hur mycket de betalar för tjänsten, ta reda på hur lång tid det är kvar innan nu gällande avtal löper ut och delta på företagarmöten om kommunen anordnar sådana.

”Verkar som om vissa vill runda lagstiftningen”

Det framkom synpunkter från företagare om att vissa förfrågningsunderlag är skrivna på ett sådant sätt att det ter sig som om den upphandlande myndigheten helt enkelt vill runda lagstiftningen. Detta genom att skriva ett förfrågningsunderlag som i praktiken endast möjliggör för ett specifikt företag att lämna anbud.

Svenskt Näringslivs Birgitta Laurent instämde i att detta är ett problem. Inte heller är det ovanligt att det i förfrågningsunderlaget finns andra kravställningar som är omotiverade, exempelvis vissa typer av referenskrav eller andra särskilda specifikationer som stänger ute företag att delta i upphandlingar. Det är viktigt att sådana förfrågningsunderlag uppmärksammas, så att de kan justeras alternativt dras tillbaka och göras om så att upphandlingen kan genomföras på ett sätt som leder till en fungerande konkurrens.

Jämtlandskommuner vill förbättra upphandlingar

Gustaf Danielsson, Upphandlingskontoret i Jämtlands län

Gustaf Danielsson

På seminariet deltog också Gustaf Danielsson, upphandlingschef på Upphandlingskontoret i Jämtlands län, som är ett gemensamt upphandlingskontor för sju av länets åtta kommuner. De gör gemensamma upphandlingar för kommunerna och Gustaf Danielsson ägnar också en del av sin arbetstid åt att anordna upphandlingsskola för kommuner och företagare runtom i länet.

Upphandlingskontoret arbetar för tillfället med att tillgängliggöra kommunernas upphandlingsplaner på sin hemsida, så att leverantörerna i god tid får kännedom om vilka upphandlingar som planeras inför kommande år.   

Utöver sin presentation och tips till företagare om hur de ska delta i upphandlingar instämde han i Birgitta Laurents påstående om att det är viktigt att det finns en dialog mellan upphandlare och leverantörer. ”Utan dialog mellan upphandlare och leverantörer kommer vi inte framåt för en bättre upphandling”, sa Gustaf Danielsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera jämtländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Alla vinner på bättre upphandlingar

UPPHANDLING Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor i Sverige och totalt annonseras årligen 18 000 upphandlingar. Svenskt Näringsliv bjöd in till ett lunchseminarium med syfte att fortbilda företagare och upphandlare om hur en bra upphandling ska gå till.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt skogsföretag har tuff konkurrens från kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot Qvarnsjö Skogstjänster i Jämtland.
NYHET Publicerad:

Många kommuner saknar fortfarande valfrihet

VÄLFÄRD Lagen om valfrihet har nu funnits i över tio år. Denna frihetsreform har gett människor möjligheten att själva påverka sin vård och omsorg och den har gett medarbetare i vården och omsorgen fler arbetsgivare att välja mellan. Detta är värt att fira, men fortfarande finns mycket kvar att göra. I Jämtlands län finns valfrihet i knappt hälften av länets kommuner.
NYHET Publicerad:

Krokom deltar i utvecklingsprogram för att stärka sitt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Krokom är en av elva kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram under 2020. Fokus ligger på ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning. Målet är att förbättra det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Högre kompetens när Berg och Härjedalen slog ihop verksamheter

SAMORDNINGSVINSTER I början av 2019 beslutade kommunerna Berg och Härjedalen att slå ihop verksamheterna miljö och bygg samt vatten och avfall. Nu är de nya organisationerna på plats och några samordningsvinster är förbättrad kompetensförsörjning, ökad tillgänglighet och effektivitet.
NYHET Publicerad:

Bra glid för Hillebergs nya fjällpulkor

NY PRODUKT Tälttillverkaren Hilleberg ligger bakom Jemtlander – en nyutvecklad kollektion fjällpulkor som lanserades i mitten av december. Trion bakom projektet, Bo Hilleberg, Lennart Mörtsell och Rolf Hilleberg, är nöjda med sin nya pulka.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Länsstyrelsen uppmanar företagare till dialog

FÖRETAGSKLIMAT Långa beslutstider, egna agendor och myndighetsaktivism – det är upplevelser företagare i länet har i sina kontakter med länsstyrelsen, visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort. "Vi mäter löpande handläggningstiderna för att se var vi har våra svaga punkter och hur vi kan förbättra vårt arbetssätt", säger Susanna Löfgren, länsråd på länsstyrelsen i Jämtland.
NYHET Publicerad:

Växtkraft med ved när familjeföretaget satsar för framtiden

TILLVÄXT Dahlbergs Skogsvård drivs sedan flera år av familjen Dahlberg i Aspås och har hittills främst sysslat med röjning av kraftledningsgator. Nu utökar de verksamheten och investerar i en toppmodern vedfabrik för att producera brasved i stor skala. Och utvecklingsplanerna stannar inte där.
NYHET Publicerad:

Gällöborna gillar sin privata tandvårdsklinik

VÄLFÄRD När regionen beslutade att lägga ner folktandvården i Gällö valde några av medarbetarna att ta över verksamheten. Redan första året vändes underskott till plusresultat och nyligen fick Gällökliniken en utmärkelse för sin fina service. "Våra patienter är våra bästa medarbetare och att de har röstat fram oss betyder jättemycket", säger Lisa Skylare, vd och tandläkare.
NYHET Publicerad:

Frösö Park Hotels senaste investering ska föra gästerna samman

BESÖKSNÄRINGEN MoHo är arbetsnamnet för Frösö Park Hotels nya satsning. Ett tidigare logemente byggs om för att möta behovet hos besöksnäringens snabbast växande kundsegment. ”Framtidens lyx handlar inte om perfekt tillrättalagda sviter, det kommer istället handla om gemenskap och upptäckarglädje”, säger nya vd:n Jacob Dahlberg.
NYHET Publicerad:

Härjedalens kommun erkänner upphandlingsfel

UPPHANDLING Härjedalens kommun ställs inför rätta sedan Konkurrensverket bedömer att kommunen inte har följt regelverket i samband med upphandlingar värda 3,5 miljoner kronor. Kommunens tjänstemän erkänner att man har förhandlat utanför ramavtalet och accepterar följderna av en eventuell dom.
NYHET Publicerad:

Trangia i Trångsviken fortsätter växa

FRAMGÅNGRIKT FÖRETAGANDE November 2019 var en ny rekordmånad för friluftskökstillverkaren i Jämtland och de maskininvesteringar och nyanställningar Trangia gjort under 2019 är fortsatt välinvesterade pengar. Företaget som gjorde sitt första spritkök 1951 är i allra högsta en pågående framgångssaga, såväl i Sverige som Japan, och belönades nyligen med ett regionalt företagarpris.
NYHET Publicerad:

Stefan Ax lärarhjärta bultar för UF

ENTREPRENÖRSKAP Ung Företagsamhet är det perfekta sättet att lära ut företagande, om du frågar Stefan Ax. Han är lärare på Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund och har peppat många årskullar UF-företagare att förverkliga sina idéer.