Alla vinner på bättre upphandlingar

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor i Sverige och totalt annonseras årligen 18 000 upphandlingar. Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert vid Svenskt Näringsliv, var i Östersund för att fortbilda företagare och upphandlare om hur en bra upphandling ska gå till.

Birgitta Laurent

Birgitta Laurent

När Svenskt Näringsliv årligen mäter landets företagsklimat är det tydligt att det finns en utbredd missnöjdhet med upphandlingar, vilket också framkom från flera av de deltagande företagarna på seminariet som anordnades i Östersund. Birgitta Laurent var tydlig med att Svenskt Näringsliv arbetar målmedvetet med att få de tiotusentals upphandlingarna att bli bättre.

Rask fortbildning

Vid sidan av en genomgång om vad en upphandling är, vilka lagar och grundläggande principer som styr fick företagen matnyttiga tips att ta med sig inför sitt eget anbudsförfarande. Trots de svårigheter som förknippas med upphandlingar finns det mycket en företagare kan göra för att underlätta processerna och öka sina möjligheter att vinna ett anbud.

Om en upphandling ska fungera bra är det nödvändigt att den är tydlig, så att det faktiskt framgår vad som ska upphandlas och vad som ska levereras. ”Kraven får inte vara så flummiga att de inte går att följa upp”, sa Birgitta Laurent och var tydlig med att leverantörerna ska approchera och fråga den upphandlade myndigheten om det finns några oklarheter i förfrågningsunderlaget. Detta ska göras så snart otydligheten har upptäckts.

Betydelsen av att leverantörerna är frågvisa och vill bringa klarhet underströks också av en kommunal upphandlare som deltog i seminariet. ”Om vi ska möjliggöra också för unga och innovativa företagare är det viktigt att hela upphandlingsprocessen är enkel och lättillgänglig”.

Den företagare som vill ha ett försprång i upphandlingsprocessen bör också vara aktiv. Ta reda på vad myndigheterna köper och hur mycket de betalar för tjänsten, ta reda på hur lång tid det är kvar innan nu gällande avtal löper ut och delta på företagarmöten om kommunen anordnar sådana.

”Verkar som om vissa vill runda lagstiftningen”

Det framkom synpunkter från företagare om att vissa förfrågningsunderlag är skrivna på ett sådant sätt att det ter sig som om den upphandlande myndigheten helt enkelt vill runda lagstiftningen. Detta genom att skriva ett förfrågningsunderlag som i praktiken endast möjliggör för ett specifikt företag att lämna anbud.

Svenskt Näringslivs Birgitta Laurent instämde i att detta är ett problem. Inte heller är det ovanligt att det i förfrågningsunderlaget finns andra kravställningar som är omotiverade, exempelvis vissa typer av referenskrav eller andra särskilda specifikationer som stänger ute företag att delta i upphandlingar. Det är viktigt att sådana förfrågningsunderlag uppmärksammas, så att de kan justeras alternativt dras tillbaka och göras om så att upphandlingen kan genomföras på ett sätt som leder till en fungerande konkurrens.

Jämtlandskommuner vill förbättra upphandlingar

Gustaf Danielsson, Upphandlingskontoret i Jämtlands län

Gustaf Danielsson

På seminariet deltog också Gustaf Danielsson, upphandlingschef på Upphandlingskontoret i Jämtlands län, som är ett gemensamt upphandlingskontor för sju av länets åtta kommuner. De gör gemensamma upphandlingar för kommunerna och Gustaf Danielsson ägnar också en del av sin arbetstid åt att anordna upphandlingsskola för kommuner och företagare runtom i länet.

Upphandlingskontoret arbetar för tillfället med att tillgängliggöra kommunernas upphandlingsplaner på sin hemsida, så att leverantörerna i god tid får kännedom om vilka upphandlingar som planeras inför kommande år.   

Utöver sin presentation och tips till företagare om hur de ska delta i upphandlingar instämde han i Birgitta Laurents påstående om att det är viktigt att det finns en dialog mellan upphandlare och leverantörer. ”Utan dialog mellan upphandlare och leverantörer kommer vi inte framåt för en bättre upphandling”, sa Gustaf Danielsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Jag ser hur ungdomarna växer”

SOMMARLOVSENTREPRENÖRER Det vanligaste är att gymnasieungdomar sommarjobbar på sommarlovet. Men Krokoms kommun bedriver för sjunde året i rad en verksamhet där ungdomar får möjlighet att testa på att driva ett eget företag under sommarlovet.
NYHET Publicerad:

Krisen tar inte semester

KRÖNIKA "Vi lever i ett län som präglas av företagsamhet, efter sommaren tar vi nya tag och återstartar Sverige", skriver Ola Toftegaard.
NYHET Publicerad:

Osäkra regler ledde till varsel

CORONAKRISEN "Vi kan inte bygga vår verksamhet med tron om att vi har gjort en ekonomisk besparing om det senare inte visar sig vara fallet", säger Krister Blomgren, vd för Engcon.
NYHET Publicerad:

Corona och företagsklimat viktiga uppgifter för ny näringslivschef

FÖRETAGSKLIMAT Åre-andan, den starka drivkraft som finns bland företagarna i Åre kommun, kommer att hjälpa området att komma tillbaka efter corona. Det menar den nya näringslivschefen Johan Bürger Hyllienmark. Nu när det mest akuta arbetet kring corona har lagt sig finns det också andra frågor för nya chefen att ta tag i – förbättringar av det lokala företagsklimatet till exempel.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Corona stoppar nöjescentrets högsäsong

CORONAKRISEN Multi Challenge i Östersund är ett av Sveriges största nöjescenter. Sommarmånaderna med början i maj brukar vara den tid när företaget får intäkter för hela året. Men som en följd av coronakrisen prövas nu hela verksamheten och företagets ekonomichef är kritisk till hur stöden har utformats. 
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme i länet

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2020 jämfört med länets övriga kommuner.
NYHET Publicerad:

Seger för brukanderätten

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt industriföretag masstillverkar skyddsvisir

CORONAKRISEN Lindevalls Industri AB i Östersund har under coronakrisen snabbt ställt om sin verksamhet. Nu tillverkar företaget omkring 1 500 skyddsvisir om dagen och efterfrågan är stor.
NYHET Publicerad:

Dramatisk svår situation för jämtländska företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. "Siffrorna för Jämtlands län är ytterst allvarliga. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet och de oerhörda konsekvenser det skulle innebära för länet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.
NYHET Publicerad:

Engelska skolan i startblocket – stort intresse för lärartjänster

FRISKOLA I augusti slår Internationella Engelska Skolan, IES, upp dörrarna i Östersund. Elva klasser drar igång, från förskoleklass till sjuan. Rektor Mika Reunanen är ny i sin roll men säger att kontakterna med Östersunds kommun varit välkomnande – på tvärs med den debatt som ibland förekommit i medierna.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.
NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera jämtländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.