Politisk låsning stoppar sommarjobb i Östersund

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Turerna kring feriearbetet i Östersund fortsätter fram och tillbaka. Senaste budet från kommunen är att ungdomarnas feriepraktik ska upphandlas, något som de privata vårdbolagen ställer sig starkt kritiska till. ”Jag kan inte under några omständigheter ta emot ungdomarna under de här villkoren”, säger Ruth Berglund, vd på Strukturrutan.

Ruth Berglund2

Ruth Berglund, som driver Strukturrutan i Östersund.

Foto: Marie Birkl

Tidigare i våras rapporterade Svenskt Näringsliv om att Kommunal och SKL satte stopp för feriearbetet i privat vård i Östersunds kommun. Efter en hård kamp från företagare och oppositionspolitiker, gav kommunen med sig och meddelade att även de privata vårdföretagarna skulle få fortsätta att ta emot feriepraktikanterna.

Nu har lyckan vänt för företagarna och ungdomarna. Kommunens nya beslut är att feriepraktiken i privat regi ska bedrivas som en form av upphandling.

– Plötsligt fick vi ett samtal från upphandlingsenheten som började ställa frågor att grunda upphandlingsavtalet på. Det kändes väldigt märkligt att vi plötsligt ska upphandla feriearbetare, säger Ruth Berglund.

Upphandlingsformen innebär att de privata vårdbolagen skulle behöva ha arbetsgivaransvaret för ungdomarna, något som är helt uteslutet, säger Ruth. Fram tills nu har kommunen har fullt ansvar för ungdomarna, eftersom det är kommunen som placerar ut ungdomarna hos de olika aktörerna.  

– Jag kan inte anställa en 14-åring och ta fullt arbetsgivaransvar, det är omöjligt. Jag vet inte ens hur det skulle gå till att anställa någon så ung. Det är inte alls genomtänkt det här, säger hon.

I dagsläget har de privata vårdbolagen fortfarande inte fått något underlag för hur den eventuella upphandlingen skulle se ut. Och nu har tiden gått för långt för att det ska bli aktuellt i sommar.   

– Vi har administration så att det räcker och blir över, vi har inte tid att sitta och gå igenom underlag och skicka in anbud för det här. Vi vill bara hjälpa ungdomarna och ge våra boende en extra guldkant på tillvaron, men på grund av allt strul så går det inte.

Svenskt Näringslivs regionchef i Östersund, Ola Toftegaard, menar även han att det nya beslutet om upphandlingsformen är under all kritik.

– Det är väldigt onödigt byråkratiskt. Det är en politisk låsning och det här är långt ifrån klart, säger han.

Östersunds kommuns kommundirektör, Anders Wennerberg, säger till Svenskt Näringsliv att man från politiskt håll vill ha kvar feriepraktiken, och att detta var den bästa vägen att gå. Men trots det diskuterade man inte förslaget med de privata vårdgivarna i förväg.

– Nej, vi pratade inte med dem innan vi kom med förslaget, men efteråt. Lösningen togs vid sittande bord, och då var det den bästa vägen. Det tycker jag fortfarande att det är, säger han.

Anders Wennerberg menar vidare att man inte vet vad det kommer bli för slutgiltig lösning, men att arbetet kommer fortsätta för att hitta en bra lösning för alla parter. Vad lösningen blir, kan han inte säga än.

– Det vågar jag inte säga, det beror ju på vad vi kommer fram till i mötena med vårdgivarna. Vi får ta samtalet vidare helt enkelt, säger han.

Ruth Berglund menar att turerna fram och tillbaka endast är en politisk maktkamp.

– Det är pinsamt, det visar hur illa det är i kommunen. Det är bara ett politiskt spel för gallerierna.

Representanter från kommunen hade den 3 maj möte med företagen i branschrådet och Svenskt Näringsliv.

– Vi fick inga bra svar på mötet, men vi gjorde många medskick. Nu ligger bollen hos kommunen. Företagen i branschrådet är överens om att förslaget inte är genomförbart i nuvarande form. Förlorarna blir i slutändan de äldre om inte feriearbetare tillåts på samma sätt som tidigare, likväl som de feriejobb som går förlorade inom den privata vården, säger Ola Toftegaard.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Ett jobb är alltid bättre än bidrag"

ENKLA JOBB Det finns alltför många hinder för att vi ska kunna erbjuda jobb till människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Med ett förbättrat regelverk och lägre risk vid anställningar kan vi lättare bemöta de enorma utmaningarna inom sysselsättningen framöver. Det menar Michael Jonsson, vd och ägare av AD-Plast i Anderstorp.
NYHET Publicerad:

Ica-handlare vill få fler i arbete – hindras av regler

ARBETSMARKNAD ”Vi står inför enorma samhällsproblem om vi inte gör det lättare för företagen att anställa, något som har ställts på sin spets efter hösten 2015 då vi tog emot fler flyktingar än någonsin tidigare. Att snabbt komma i arbete är viktigt för självkänsla, språkinlärning och självständighet”, säger Jonas Berg, som driver Ica Maxi i Södertälje.
NYHET Publicerad:

Försämrat Rut-avdrag ger färre jobb på barnvaktsföretag

ARBETSMARKNAD Kaos utbröt i branschen när Rut-avdraget försämrades. Ökande svartarbete, sämre möjligheter till integration och uppsägningar är bara några konsekvenser. "Det är rent otäckt att vi har en regering som har så lite koll på vad som skapar jobb och skatteintäkter", säger Jeanette Holm, grundare av Nannynu.
NYHET Publicerad:

Politisk låsning stoppar sommarjobb i Östersund

ARBETSMARKNAD Turerna kring feriearbetet i Östersund fortsätter fram och tillbaka. Senaste budet från kommunen är att ungdomarnas feriepraktik ska upphandlas, något som de privata vårdbolagen ställer sig starkt kritiska till. ”Jag kan inte under några omständigheter ta emot ungdomarna under de här villkoren”, säger Ruth Berglund, vd på Strukturrutan.
NYHET Publicerad:

LO:s recept för lägre arbetslöshet håller inte

ARBETSMARKNAD LO presenterade idag sin utredning om hur full sysselsättning ska uppnås. Riskerna är stora att merparten av de strukturåtgärder som LO föreslår snarast skulle leda till högre jämviktsarbetslöshet, skriver Ann Öberg, chefekonom.
NYHET Publicerad:

Arbetslöshet i unga år ger långsiktiga effekter

UNGA "En person som är långvarigt marginaliserad i 20-årsåldern löper 6-7 gånger större risk att vara det forstsatt i livet jämfört med en jämnårig på arbetsmarknaden". Det var forskaren Anna Angelins budskap vid Svenskt Näringslivs tredje seminarium i serien om "Unga och arbetsmarknaden".