NYHET23 maj 2023

Bergs kommun bäst enligt företagarna

Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Drygt 800 företagare och 120 politiker i Jämtlands län har betygsatt företagsklimatet i kommunerna på en sexgradig skala.

I likhet med i fjol, när det gäller länet, är det i Bergs kommun företagen är mest nöjda med företagsklimatet. Berg är också den kommun som förbättrar sitt sammanfattande omdöme mest.

Ola Toftegaard
Foto: Stefan Tell

Sedan drygt 20 år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i landets 290 kommuner. Undersökningen skall inte förväxlas med Sveriges Kommuner och Regioners undersökning NKI som publicerats tidigare.

– Det som gör Svenskt Näringslivs attitydundersökning unik är att den baseras på företagarens egen uppfattning om företagsklimatet i kommunen. Där företagen trivs skapas tillväxt och jobb och därmed även resurser till välfärden. Det är grundförutsättningar för att klara framtidens utmaningar, både på lokal och nationell nivå, säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.

Förändringarna när det gäller det sammanfattande omdömet är små jämfört med ifjol. Bräcke och Strömsund får ett något bättre betyg. Östersund, Krokom och Ragunda får samma som 2022 och Åre och Härjedalen får ett något sämre betyg.

När det gäller frågan om hur kompetensförsörjningen fungerar är det 47 procent av de svarande företagen i länet som upplever att den fungerar dåligt eller inte helt godtagbart.

– Företag tvingas tacka nej till nya beställningar och avstå från att expandera för att man inte hittar nya medarbetare med rätt kompetens. Länet förlorar arbetstillfällen, skatteintäkter och konkurrenskraft, säger Ola Toftegaard.

Politikerna mer positiva än företagarna

I samtliga kommuner undantaget Ragunda och Åre ger politikerna ett bättre sammanfattande omdöme än de svarande företagen. I vissa fall är skillnaden stor, i exempelvis Östersund ger politikerna betyget 4 och de svarande företagen 3,5.

– När kommunpolitiker förstår företagens förutsättningar och utmaningar och framför allt ser till att göra vad som krävs för att förbättra dem, så vinner man också företagens respekt. När företag känner att det finns samarbetsvilja, beslutsamhet och handlingskraft hos en kommun, så bidrar det till ökad samsyn och i förlängningen till ett bättre företagsklimat, säger Ola Toftegaard.

Alla enkätsvar finns att ta del av på www.foretagsklimat.se

När företagen i länet anger vad som är viktigast för kommunerna att ta tag i anges:

 1. 1.
  Förbättra det lokala vägnätet
 2. 2.
  Bättre dialog mellan kommunen och företagen
 3. 3.
  Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare
 4. 4.
  Fler bostäder
 5. 5.
  Kortare handläggningstider
Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist