Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 maj 2021

Bergs kommun behåller ledartröjan - bäst företagsklimat i länet

Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Drygt 800 företagare i Jämtlands län har betygsatt företagsklimatet i kommunerna på en sexgradig skala.

Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunerna i Jämtlands län 2021.

Undersökningen gjordes under perioden januari till mars i år och den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2021 jämfört med länets övriga kommuner. I Berg och Åre ger företagen samma sammanfattande omdöme som 2020. I Östersund, Krokom, Bräcke och Härjedalen ger företagen ett bättre sammanfattande omdöme jämfört med 2020. Strömsund och Ragunda får ett något sämre sammanfattande omdöme jämfört med 2020. Förändringarna är små jämfört med i fjol för samtliga kommuner.

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Positivt i årets undersökning, inte minst under pandemitider, är att samtliga kommuner fick bra betyg på frågan om de gett företagen råd och vägledning samt upplevelsen att kommunens handläggare hade förståelse för företagens verksamhet. Vad gäller kommunernas upphandlingar har alla länets kommuner förbättringspotential, säger Ola Toftegaard regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.

Upphandling är frågan som företagen i särklass ger sämst betyg. I år vänder dock den negativa nedåtgående trend som pågått för frågans betyg de senaste åren och betyget förbättras något från en låg nivå.

I år har även kommunpolitikerna fått möjlighet att svara på enkäten.

– I de fall svaren från politikerna skiljer sig från svaren från företagarna finns anledning till fördjupad dialog. En samsyn kring företagsklimatet är en förutsättning för att kunna nå framgång i arbetet, säger Ola Toftegaard.

I år ställdes frågan om brott och otrygghet för andra året i rad. 17 procent av de tillfrågade företagen i Östersund upplever att brottslighet/otrygghet påverkar dem negativt motsvarande siffra i Bräcke är 7 procent.

40 procent av företagen i Jämtland pekar på behovet av en förbättrad lokal infrastruktur​.

– Vi ser inga starka effekter av pandemin på undersökningens resultat i sin helhet. Den ökade lyhördheten och dialogen från kommunerna kan ha bidragit till att företagen upplever ett bättre företagsklimat. Det viktiga framgent blir att bibehålla snabbfotheten och lyhördheten till gagn för ett förbättrat företagsklimat, avslutar Ola Toftegaard.

Alla enkätsvar och presentationer på kommunal och länsnivå finns att läsa på: www.foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist