Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme av jämtska företagen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet jämfört med länets övriga åtta kommuner. Minst nöjda med företagsklimatet är företagare i Härjedalen och Ragunda som får sämst betyg i Svenskt Näringslivs undersökning för 2019.

Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunerna

Företagarnas sammanfattande betyg på kommunernas företagsklimat i länet.

Ola Toftegaard

Ola Toftegaard, regionchef för Svenskt Näringsliv i Jämtlands län.

Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Drygt 800 företagare i Jämtlands län har betygsatt företagsklimatet i kommunerna med en sex gradig skala där sex är högst och ett är lägst. Undersökningen gjordes under perioden januari till mars i år. Företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet jämfört med länets övriga åtta kommuner.

Bergs kommun får det högsta sammantagna betyget 3,6 följt av Åre, Strömsund och Östersund på 3,5. Medan både Ragunda och Härjedalen hamnar på 2,9 vilket är under den godtagbara nivån som är tre.

– Det övergripande målet med undersökningen är att företagsklimatet i Jämtland ska bli bättre. Då är det viktigt att företagare och politiker har en bra dialog och samsyn om hur frågor som berör företag ska hanteras, säger Ola Toftegaard som är regionchef på Svenskt Näringsliv för Jämtlands län.

I kontakten med kommunerna är det oftast tjänstemännen som företagarna vänder sig till. Vanligaste frågorna som hanteras är tillstånd, tillsyn och kontroller. 38 procent av företagarna svarar att de någon gång under året haft kontakt med kommunens näringslivsfunktion eller dess näringslivschef och 33 procent uppger att kontakten handlat om tillstånd, tillsyn och kontroller.

Av Sveriges 21 län hamnar Jämtlands län på en 13:e plats när det gäller det sammanfattande omdömet om det lokala företagsklimatet. Länsbetyget 3,3 ska jämföras med Jönköpings län som har det bästa sammantagna företagsklimatet i landet med betyget 3,9.

Större företag med fler än 100 anställda ger generellt ett högre betyg till kommunerna. Sämst betyg får kommunerna av företag verksamma inom bygg, vård och omsorg.

En fråga som sticker ut på länsnivå är kommunal upphandling, där kommunerna får det sammantagna betyget 2,6 – vilket är under nivån för godtagbart.

– När det gäller upphandling finns en potential till förbättring för länets kommuner.  Idag är det många småföretag som inte deltar i offentliga upphandlingar för att det är för tidskrävande och krångligt och många tror att det är uppgjort på förhand. Men både skattebetalare och företag tjänar på att konkurrensen ökar vid offentliga upphandlingar, säger Ola Toftegaard.

– Med ett bättre företagsklimat skapas tillväxt och arbetstillfällen vilket ökar skatteintäkterna till vår gemensamma välfärd och vilken kommunpolitiker tackar nej till det? säger Ola Toftegaard.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krisen tar inte semester

KRÖNIKA "Vi lever i ett län som präglas av företagsamhet, efter sommaren tar vi nya tag och återstartar Sverige", skriver Ola Toftegaard.
NYHET Publicerad:

Osäkra regler ledde till varsel

CORONAKRISEN "Vi kan inte bygga vår verksamhet med tron om att vi har gjort en ekonomisk besparing om det senare inte visar sig vara fallet", säger Krister Blomgren, vd för Engcon.
NYHET Publicerad:

Corona och företagsklimat viktiga uppgifter för ny näringslivschef

FÖRETAGSKLIMAT Åre-andan, den starka drivkraft som finns bland företagarna i Åre kommun, kommer att hjälpa området att komma tillbaka efter corona. Det menar den nya näringslivschefen Johan Bürger Hyllienmark. Nu när det mest akuta arbetet kring corona har lagt sig finns det också andra frågor för nya chefen att ta tag i – förbättringar av det lokala företagsklimatet till exempel.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Corona stoppar nöjescentrets högsäsong

CORONAKRISEN Multi Challenge i Östersund är ett av Sveriges största nöjescenter. Sommarmånaderna med början i maj brukar vara den tid när företaget får intäkter för hela året. Men som en följd av coronakrisen prövas nu hela verksamheten och företagets ekonomichef är kritisk till hur stöden har utformats. 
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme i länet

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2020 jämfört med länets övriga kommuner.
NYHET Publicerad:

Seger för brukanderätten

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt industriföretag masstillverkar skyddsvisir

CORONAKRISEN Lindevalls Industri AB i Östersund har under coronakrisen snabbt ställt om sin verksamhet. Nu tillverkar företaget omkring 1 500 skyddsvisir om dagen och efterfrågan är stor.
NYHET Publicerad:

Dramatisk svår situation för jämtländska företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. "Siffrorna för Jämtlands län är ytterst allvarliga. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet och de oerhörda konsekvenser det skulle innebära för länet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.
NYHET Publicerad:

Engelska skolan i startblocket – stort intresse för lärartjänster

FRISKOLA I augusti slår Internationella Engelska Skolan, IES, upp dörrarna i Östersund. Elva klasser drar igång, från förskoleklass till sjuan. Rektor Mika Reunanen är ny i sin roll men säger att kontakterna med Östersunds kommun varit välkomnande – på tvärs med den debatt som ibland förekommit i medierna.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.
NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera jämtländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Alla vinner på bättre upphandlingar

UPPHANDLING Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor i Sverige och totalt annonseras årligen 18 000 upphandlingar. Svenskt Näringsliv bjöd in till ett lunchseminarium med syfte att fortbilda företagare och upphandlare om hur en bra upphandling ska gå till.