LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 september 2020

Bergs kommun har bästa företagsklimatet i Jämtland 2020

Idag presenteras Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen baseras dels på hur företagen upplever företagsklimatet i sin kommun, men också på ett antal statistiska parametrar som påverkar företagen och dess förutsättningar. 

Karta över kommunerna i Jämtlands län och deras plats på rankingen.

Bergs kommun har på tio år gått från plats 250 till plats 102 i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat i Sverige.

Ola Toftegaard
Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv i Jämtland
Foto: Ernst Henry Photography AB

– I Bergs kommun har såväl tjänstemännens som politikernas attityd mot företagen förbättrats avsevärt i år jämfört med i fjol och detta tycker företagen har märkts och därmed ger det resultat säger Ola Toftegaard regionchef, Svenskt Näringsliv i Jämtland.

Av länets kommuner så har Ragunda klättrat flest placeringar jämfört med föregående års ranking. Från plats 284 till plats 221 av landets 290 kommuner. Åre har tidigare toppat i länet men placerar sig nu i mittenskiktet. Östersund backar tyvärr i årets undersökning från plats 115 till plats 130. Ett effektivt verktyg för att förbättra företagsklimatet är att sätta upp mål för hur företagsklimatet ska utvecklas och sedan sträva mot det. Att veta vart man ska är motiverande och skapar tydlighet både i den egna organisationen och mot företagen.

– Företagsklimatet är viktigare än någonsin för att få igång en återstart av ekonomin. Därför är det oroande att enkom två av Jämtlands åtta kommuner förbättrar sin placering i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat i Sverige. Jämtland har en hög andel företagsamma som förtjänar ett bra företagsklimat säger Ola Toftegaard.

Offentlig upphandling är ett område där Jämtlands kommuner, i likhet med resten av Sverige, fått väldigt låga betyg över tid. I årets undersökning är betygen fortsatt låga, upphandlings-frågan behöver prioriteras och genomsyra de kommunala organisationerna och dess verksamheter.

– Sverige och Jämtland behöver fler företag och företagsamma människor som vågar satsa på sina idéer. Vi har därför inte råd att låta företagsklimatet bli ännu sämre. Det skulle få allvarliga följder för både jobb och välfärd, säger Ola Toftegaard.

Fakta om rankingen

Rankingen grundas till två tredjedelar på företagens betyg på kommunens företagsklimat och till en tredjedel på statistiska faktorer. Totalt svarade knappt 33 000 företag på årets enkät som genomfördes januari t o m mars 2020. Svarsfrekvensen från företagen var 50 procent. Under 2020 har Svenskt Näringsliv uppdaterat enkätfrågorna och rankingen. Hela listan och mycket annat material om lokalt företagsklimat finns på www.foretagsklimat.se

Lokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist