Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 mars 2021

Digitalisering för bättre service

Allt fler kommuner digitaliserar bygg- och tillsynsprocesser. Däribland Bräcke och Ånge som har en gemensam bygg- och miljönämnd. Nämnden har nyligen beslutat att lansera e-tjänster för bland annat bygglov med syfte att underlätta för företagare och kommuninvånare.  

”Vi gör detta för att öka vår servicenivå och tillgänglighet”, säger Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef i Bräcke och Ånge kommun. 

De tidigare pappershögarna ska vara historia när du som företagare i Bräcke eller Ånge framöver ska söka bygglov i kommunen. Nu ersätter e-tjänsterna blanketterna, vilket innebär att du som företagare ska kunna sköta hela ärendeprocessen digitalt.  

Detta ligger i linje med Boverkets vision om en större enhetlighet mellan kommunernas tillämpning av plan- och bygglagen, som myndigheten försöker uppnå genom att vägleda kommunerna under deras digitaliseringsprocess.  

– Vi gör detta för att öka vår servicenivå och tillgänglighet, säger Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef i Bräcke och Ånge kommun. 

Ännu finns inte samtliga blanketter i det nya digitala systemet, men detta är någonting som det arbetas med berättar Tomas Jonsson.   

– Vi har en bred uppsättning tjänster kopplade till byggärenden och kommer att erbjuda fler e-tjänster för livsmedel samt miljö- och hälsoskydd vartefter de utvecklas, säger Tomas Jonsson.  

En del i det kommungemensamma arbetet

När Bräcke och Ånge slog ihop arbetet med bygg- och miljöfrågorna 2018 var syftet att ge en bättre service till företag och kommuninvånare. Genom sammanslagningen av förvaltningarna började också en digitaliseringsprocess som nu börjar få genomslag.  

– Det har varit en spännande och ofta utmanande resa, men nu har vi nått en viktig milstolpe med lansering av e-tjänster. Detta är något vi vill utveckla ytterligare tillsammans med företag och privatpersoner, avslutar Tomas Jonsson.  

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist