NYHET3 maj 2023

Företagande förutsättning för tillväxtmål

Kajsa Mattsson är ny tillväxtchef i Krokoms kommun från 1 mars. Kompetensförsörjning och att nå alla företagare nämner hon som två strategiska områden att jobba med.

Om Kajsa Mattsson räknar bort de somrar hon arbetade i hemtjänsten under gymnasiet, är jobbet som tillväxtchef hennes första kommunala anställning. Däremot har hon lång erfarenhet av statligt arbete.

De senaste tre åren har hon varit administrativ chef på myndigheten Tillväxtanalys. En myndighet som studerar politikens effekter på näringslivets utveckling.

– Mitt jobb där gav mig en ökad förståelse för effekterna av olika insatser för att stödja företag och företagande. Kunskaper som jag hoppas att jag kan ha nytta av i jobbet som tillväxtchef, säger hon.

Att Kajsa Mattsson, som länge varit bosatt i Krokom, nu får cykelavstånd till kontoret var inte enda anledningen till att hon lockades av tjänsten.

– Jag upplever Krokom som en framåt kommun som länge satsat mycket på sitt näringsliv. Det är en kommun som består av runt 1 900 företag, där den allra största delen är små- eller enmansföretag. Att få jobba mer konkret än vad jag gjort tidigare med alla dessa företagare känns spännande, säger hon.

Kompetensförsörjning en utmaning

Som för många kommuner är kompetensförsörjning en av utmaningarna även i Krokom.

– Det brottas alla med. Att vi till ytan är en väldigt stor kommun och att våra företag ligger över hela kommunen, gör det kanske extra utmanande, säger Kajsa Mattsson, och berättar att det pågår ett arbete för att få en tydligare överblick.

– Just nu arbetar vi med att skapa ett företagsregister i kommunen. Det är helt avgörande att vi når ut till alla och känner till inom vilka branscher våra företagare verkar.

I Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet tappade Krokom placeringar från 2021 till 2022. En trend som Kajsa Mattsson hoppas vänder snabbt.

– Vi har som uttalat mål att stärka vår placering på rankingen. Samtidigt tror jag att en del undersökningar ibland blir lite missvisande för en kommun som Krokom, med många enmansföretag och geografiskt utspritt. Men det finns absolut saker vi kan bli bättre på, och jag är övertygad om att vi kan klättra, säger Kajsa Mattsson.

Att locka större etableringar är något som Krokom jobbat med under många år, och ett arbete som Kajsa vill fortsätta driva. Hon ser stora fördelar med att kommunen ligger utmed stråket Östersund–Åre och även har en koppling till både Norge och Sundsvall.

Rätt mark för Biltema

Att Östersunds kommun nyligen lyckats locka en större etablering med företaget Ecosystem ser Kajsa Mattsson bara som positivt.

– Vi har ett nära samarbete med Östersund kring etableringsfrågor, och vi är glada för deras skull. Dessutom tror jag att stora etableringar i grannkommunerna gynnar oss också, till exempel när det gäller att vara underleverantörer eller att vi få fler inflyttare.

Etablering av Biltema har under många år varit en återkommande fråga för Östersund, men på senare tid har företaget även fört dialog med Krokom.

– Just nu har vi kanske större möjligheter att erbjuda rätt mark för Biltema.

Politikerna i Krokom har satt ett tillväxtmål att invånarantalet ska växa från cirka 15 500 till 16 000 till år 2030. Visionen på längre sikt är att invånartalet ska närma sig 20 000. För att lyckas med denna målsättning tror Kajsa Mattsson att näringslivets utveckling spelar en stor roll.

– Om vi ska bli fler invånare bygger det också på fler företag. Och då tror jag att vi måste bli bättre på att behålla våra unga invånare, samtidigt som vi lockar till oss arbetskraft och även fler som vill driva företag i vår kommun.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist