NYHET7 december 2023

Företagare i Härjedalen får utmana kommunen 

Härjedalen inför utmaningsrätt, vilket innebär att privata företag ges möjlighet att utmana kommunen om att ta över kommunala verksamheter. Utmaningsrätten är en möjlighet att effektivisera kommunens verksamhet och samtidigt skapa möjligheter för näringslivet.  

Foto: Mostphotos Porträttfotot: Åke Remén

Inom kort kan privata företag och föreningar få möjligheten att utmana de kommunala verksamheterna i Härjedalen – om de anser sig kunna utföra arbetet bättre och mer kostnadseffektivt än kommunen. Beslutet togs i kommunfullmäktige i torsdags och ser ut att bli verklighet den 1 januari 2024. Det berättar samhällsutvecklingsutskottets ordförande Lars-Olof Mattsson (M).  

– Det är bara vänstern som har reserverat sig, så jag förväntar mig att det ska gå igenom utan problem. Det är ett moderat vallöfte som vi fick igenom i förhandlingarna vid förra valet, säger Lars-Olof Mattsson. 

Syftet är att förbättra kommunens verksamheter och stimulera näringslivet i Härjedalen.  

– Prismässigt kan fördelen vara uppenbar, men är också kvalitén högre har man ytterligare en vinning, säger Lars-Olof Mattsson.  

Ger bättre koll på kommunens kostnader 

Enligt honom innebär utmaningsrätten också att kommunen får bättre koll på sina kostnader. Han ser en välkommen genomlysning av de egna finanserna framför sig. 

– Den verksamhet som utmanas måste göra ett anbud baserat på kostnaderna som redan finns där. Det kan vara nyttigt, säger Lars-Olof.  

Samtidigt ska kommunen upprätta processer som gör att aktörerna kan kvalitetssäkras och, om deras tjänster väljs framför de kommunala, följas upp.  

– Utmaningsrätten är inte så enkelt som det låter. Det måste göras på rätt sätt. Man måste hålla ett öga på allting och se till att det funkar.  

Alla verksamheter kan dock inte utmanas. Vård och skola hör till dessa. Åtminstone tills vidare.  

– Det politiska läget omöjliggör att utmana fler verksamheter i dagsläget. Härjedalen är i dag styrd av en koalition mellan Moderaterna, Centern och Socialdemokraterna. Det här är ett moderat initiativ. Därför har vi fått kompromissa och låter inte företag utmana om direktvården och den handgripliga undervisningen, utan om kringprodukterna och all annan kommunal verksamhet.  

Stimulerar kreativiteten bland företagarna 

Ytterligare en fördel är att kommunen kan tillvarata den kreativitet som finns bland företagarna, berättar Lars-Olof Mattsson. 

– Med ett utifrånperspektiv får man nya idéer. Sedan brukar verksamheter bli mer kostnadseffektiva när de sköts i privat regi. Av någon anledning brukar det bli dyrt när den offentliga sektorn upphandlar, säger Lars-Olof.  

Till sist tror samhällsutvecklingsutskottets ordförande också att både personal och vårdtagare kan gynnas när fler utförare står till förfogande. Efter utvärderingar är han inte främmande för att öppna upp utmaningsrätten för andra kommunala verksamheter. 

– Om Moderaterna får ökat stöd öppnar det möjligheter att utmana på områden som för närvarande inte går att utmana. Att till exempel testa med ett privat äldreboende vore en utmärkt förbättring på så sätt att det ger ökad valfrihet. Det här är ett första steg.  

Hoppas klättra på Svenskt Näringslivs ranking 

I Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i svenska kommuner halkade Härjedalen ner ytterligare 13 platser och ligger nu på plats 250. Frågan är om det nya beslutet kan påverka företagsklimatet till det bättre? Att verka för näringslivet i Härjedalen är i alla fall Moderaternas ambition i förlängningen.  

– Ett delsyfte är att stärka näringslivet och förbättra för företagen. Genom att förlägga verksamheter till näringslivet kan företagen utvecklas. Det är bra för företag när det ligger andra företag i närheten. Det stimulerar, avslutar Lars-Olof Mattsson. 

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist