Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET31 maj 2021

Framgångsrikt år trots pandemin för Octowood

Coronapandemin har inneburit en omställning av rutinerna på Octowood AB i Kälarne i Bräcke kommun. Men pandemin har också satt fart på bland annat timmerpriset, något som vd Leif Berglund oroas över. ”Kan vi hålla en jämn prisnivå blir alla vinnare”, säger han.  

Foto: Porträttbild: Fotodesign Annelotte

Octowood, som tillverkar trästolpar, påverkades precis som många andra företag snabbt av coronapandemin. Mest påtagligt har det blivit för medarbetarna, berättar vd Leif Berglund.   

– Vi har varit tvungna att förändra tider för skiftbyten för att undvika trängsel i omklädningsrummen, anpassat fikatider och tillhandahållit munskydd och handsprit. Extra bökigt har det blivit för externa resurser, för vilka vi har varit tvungna att ordna baracklösningar. De kan inte längre låna fikarum och toaletter på samma sätt som tidigare, vilket naturligtvis är trist, säger han.  

Lyckligtvis har det förändrade arbetssättet varit framgångsrikt och företaget har kunnat undvika ett utbrott på arbetsplatsen.  

– De få medarbetare som har blivit sjuka har smittats på annat håll och när familjemedlemmar har blivit sjuka har våra medarbetare fått stanna hemma. Det påverkar ofrånkomligen produktionen när någon anställd stannar hemma vid minsta symtom, vilket gör att man blir extra tacksam när medarbetare ställer upp med kort varsel.  

Flerårigt arbete bär frukt 

Trots pandemin har Octowood haft en framgångsrik utveckling. Under 2019 - 2020 ökade bolaget sin produktion/försäljning med 30 procent. Under 2021 har den hittills ökat med 15 procent ytterligare. 

– Vi har jobbat i flera år med att utveckla försäljningen, skaffat nya kunder och utvecklat logistiksystem för att leverera större volymer. Och det har äntligen burit frukt, säger han.     

Av bolagets totala försäljning går ungefär 70 procent på export och de stora kunderna finns i länder som Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Irland.  

– Det är i huvudsak till dessa länder som försäljningen har ökat de senaste åren, säger han.  

Snabba prisförändringar på marknaden 

Många företag och privatpersoner har fått känna på att priset på trävaror har ökat snabbt. Leif Berglund är därför glad att Octowood har ett stort upptagningsområde och att Medelpad-Jämtland tillhör ett av de mest stabila prisområdena i landet.  

– Det har varit betydligt större prishöjningar i södra Sverige och det går att se att prisökningarna också kommer smygande norrut. Allra mest har priserna gått upp på sågade träråvaror och produkter som används i hemmen, säger han.  

Vid sidan av förändrade timmerpriser är den stora prisökningen på koppar något som påverkat företaget.  

– Råvarumarknaden är volatil. Vi använder koppar för att impregnera våra stolpar och det är därför en helt nödvändig insatsvara för vår slutprodukt. Vi har därför hissat varningsflagg för att vi förmodligen kommer att behöva höja priserna vad det lider.  

Trots att det för vissa företag kan upplevas som snabba ekonomiska vinster när priser sticker iväg varnar Leif Berglund för hur en alltför volatil marknad skulle försämra för branschen.  

– Det finns få företag som kan hantera stora svängningar på ett bra sätt. Desto fler är företagen som inte skulle må bra av detta. Jag är därför övertygad om att det långsiktigt bästa för branschen är mer stabila prisnivåer som gör det enklare att planera, avslutar Leif Berglund. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist