NYHET21 december 2022

Glöm inte marknadsekonomin

Under de senaste åren har som bekant inte mycket varit sig likt. Coronapandemin med dess restriktioner innebar att många företag inte kunde arbeta som vanligt, vissa förlades i praktiken med något som närmast kan liknas vid arbetsförbud. Detta väckte frågan om ekonomiskt stöd till företag, vilket var helt nödvändigt för att rädda de företag som – om det inte vore för pandemin – hade varit välmående och starka.

 ”Det är marknadsekonomin som är förutsättningen för ett starkt samhälle med växande och välmående företag”, skriver  Ola Toftegaard i en krönika.

Innan vi hann komma i ett någorlunda normalläge har vi övergått gått i en tid präglad av krig, elkris och en begynnande lågkonjunktur. Också nu har många, särskilt elintensiva, företag hamnat i en situation där de är beroende av statliga stöd för att kunna betala sina räkningar – på grund av en situation med elpriser som ingen hade kunnat räkna med och som också ligger utanför företagens kontroll.

De olika former av stödpaket som tagits fram har varit avgörande för många företag. Men det är viktigt att komma ihåg att de senaste åren också har varit just undantag och en politik med statliga stödpaket får inte vara det som kännetecknar ett gott företagsklimat. En aktiv statsmakt kan inte ersätta behovet av en fungerande marknadsekonomi.  

För det är just marknadsekonomin som är förutsättningen för ett starkt samhälle med växande och välmående företag. Det är på den fria marknaden som våra starka företag, stora som små, har vuxit fram. Genom att skapa värden för andra har de fått betalt för sina varor och tjänster och därmed fått möjlighet att växa och anställa.

Jämtland är ett län med en relativt hög andel företagare, där särskilt Åre kommun sticker ut. Detta är ingen slump utan beror på att människor har valt att ta risker, göra investeringar och satsat på sina idéer – och andra har uppskattat och valt att betala för dessa tjänster. Det är så – och bara så – som välstånd skapas.

Den vanligaste formen av marknadsekonomi, som vi också har i Sverige, är dock en blandekonomi begränsad i form av lagar, regler och skatter. Därför är det viktigt att företagen får så bra och långsiktiga spelregler som möjligt. Ju fler svåra regler och höga skatter desto svårare blir det att konkurrera internationellt.

En annan, helt grundläggande, princip är att arbete och företagande måste löna sig. Varför ska någon annars ta risken att investera eget kapital och starta ett företag, om det inte finns en möjlighet att detta ska löna sig på sikt? Det krävs också att de lagar som stiftas inte hämmar svenska företag relativt utländska konkurrenter. Och det krävs en offentlig sektor som är mindre men starkare och som sköter sina kärnuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Här finns ett stort arbete att göra.  

Är det något jag önskar mig inför det kommande året är det att marknadsekonomin återigen letar sig upp på politikernas dagordning. Det är bra att politikerna står beredda att hjälpa företagen när kriser uppkommer, men det är bara på den fria marknaden som företagen kan växa sig starka och rusta sig inför kommande utmaningar.

Med dessa rader vill jag önska er alla en riktigt god och förhoppningsvis vilsam jul, och därefter ser vi fram emot ett nytt företagsamt år!

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist