Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 april 2021

Härjedalen upphandlar kossor och främjar lokala jordbrukare 

Sedan några år tillbaka har Härjedalens kommun direktupphandlat kor. Tanken är att servera lokalproducerat kött av högsta kvalitet i äldreomsorgen och skolorna, och samtidigt gynna lokala jordbrukare. Upphandlare Hans Svensson svarar på fem frågor om varför och hur de gått till väga. 

”Genom att göra så här har vi koll på hela processen. Från hur korna har det där de bor till att de slaktas och sedan serveras i våra kök”, säger upphandlare Hans Svensson.Foto: Mostphotos
Hans Svensson
Foto: Åke Remén

 Hur kommer det sig att Härjedalens kommun köper in kor? 
– Det började för några år sedan när vi hade en ny kostchef. Dels handlar det om hållbarhet, att få bättre kontroll över vilket kött vi köper in och serverar i våra kök. Sedan handlar det om det näringspolitiska, genom direktupphandling kan vi främja vår egen jordbruksnäring, som är ganska liten.  

Hur går upphandlingen till? 
– Vi har valt att göra det väldigt enkelt, med direktupphandling. Det är kost- och serviceavdelningen på samhällsutvecklingsförvaltningen som skött upphandlingen. De har kontaktat aktuella jordbrukare och uppmanat dem att lämna in anbud. I år fick vi in anbud från fyra bönder. De har lämnat kilopris på köttet, ungefär mellan 35–40 kronor, plus ett ackorderingspris på cirka 40 kronor per dygn för den tid korna betar fram till slakt.  

Vad är fördelarna med en direktupphandling? 
– I det här fallet får vi ju en väldigt fin kontroll på var köttet vi serverar på våra skolor och äldreboenden kommer ifrån. Kostenheten har möjlighet att besöka gårdarna och se var korna betar och hur de mår. Genom att göra så här har vi koll på hela processen, från hur korna har det där de bor till att de slaktas och sedan serveras i våra kök. Köttet bli något dyrare när vi gör så här, men det ger många andra mervärden. 

Finns det några nackdelar med direktupphandling av kor? 
– En direktupphandling får inte överstiga 615 000 kronor, så du måste hålla dig under den gränsen. Det klarar vi så länge vi köper mellan 20–25 djur, men skulle vi behöva köpa in fler skulle vi överstiga maxbeloppet, och då kan vi inte direktupphandla, utan måste göra en mer detaljerad upphandling. 

Känner du till om fler kommuner gör på liknande sätt? 
– Nej, det har jag inte riktigt koll på. Men jag tror inte att det är så vanligt, för sedan vi började med detta så händer det att andra kommuner kontaktar oss och är nyfikna på hur vi har gått till väga. Och det är ju roligt att vi kan få visa att detta är möjligt och att fler då kanske vågar testa. 

Upphandling
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist