LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 januari 2020

Härjedalens kommun erkänner upphandlingsfel

Härjedalens kommun ställs inför rätta sedan Konkurrensverket bedömer att kommunen inte har följt regelverket i samband med upphandlingar värda 3,5 miljoner kronor. Kommunens tjänstemän erkänner att man har förhandlat utanför ramavtalet och accepterar följderna av en eventuell dom.

I mitten av december gick Konkurrensverket ut med att Härjedalens kommun har brutit mot upphandlingsreglerna vid inköp av socionomkonsulter till socialtjänsten. Konkurrensverket kräver att kommunen ska betala 260 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

I mitten av december gick Konkurrensverket ut med att Härjedalens kommun har brutit mot upphandlingsreglerna vid inköp av socionomkonsulter till socialtjänsten. Konkurrensverket kräver att kommunen ska dömas att betala 260 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Bakgrunden till kommunens felaktiga upphandlingar är att man sedan 2016 haft problem med ramavtalet till bemanningstjänster. Leverantörer har haft svårt att att få fram socionomkonsulter. Under år 2018 uppges kommunen ha ingått tio direktupphandlade avtal. I november samma år blev det klart med nytt ramavtal för bemanningstjänster, men även efter att det nya ramavtalet kom på plats gjorde kommunen ytterligare några direktupphandlingar. Konkurrensverket menar att problemet har varit känt under en lång tid utan att kommunen har följt upp avtalet. Kommunens tjänstemän motsätter sig inte yrkandet.

– Precis som Konkurrensverket menar, så har vi gått utanför ramavtalen och direktupphandlat. Vi hade ett ramavtal gällande bemanningstjänster, bland annat innehållande socionomkonsulter, som inte fungerade. Ramavtalsleverantörerna hade inga socionomkonsulter att erbjuda. Dessa gånger har vi tyvärr gjort direktupphandlingar utanför det gällande ramavtalet som en följd av att vi inte haft något annat val. Vi valde att inte förlänga det pågående ramavtalet som fungerade dåligt. Vi har erkänt våra fel och dragit lärdom, säger kommunens upphandlingssamordnare Hans Svensson.

Ett nytt ramavtal för bemanningstjänster inför 2019 har enligt Svensson inneburit betydligt fler leverantörer att fråga och välja mellan.

– Generellt sett vill vi ha in fler aktörer som lägger anbud. Vi vet dock att LOU är ett gediget regelverk som många småföretagare beskriver som för komplicerat, följden kan bli att man avstår från att lägga anbud. Regelverket runt LOU är omfattande och när det sker ändringar sägs det alltid att ändringarna ska förenkla. Både företagarna och vi på kommunen tycker dock många gånger att det blir till det svårare. Härjedalen är en liten kommun befolkningsmässigt, utspridd på en stor yta och därmed en väldigt liten marknad. Det innebär i många fall utmaningar vid upphandling och inköp.

Kan företagarnas förtroende för era upphandlingsrutiner försämras av detta ärendet?
– Jag tror och hoppas att det finns en förståelse. Vi vet ju inte egentligen, men vi har inte fått den sortens negativa signaler. Ärendet kommer dock leda till att vi ser över våra rutiner inom alla ramavtal för att skapa bättre följsamhet i användandet av våra ramavtal. Vi vet också att det finns kommuner ute i landet som erbjuder anbudsskolor för företagare, det kan absolut vara en metod för att få in fler anbud och för att förbättra relationen med företagarna, säger Svensson.

Idag har Härjedalens kommun lyckas tillsätta alla behov av socionomer med fasta tjänster vilket enligt Hans Svensson har varit målet hela tiden.

Upphandling
Skriven avMattias Bångman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist