Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET24 februari 2021

”Jag tycker att vi är öppna för diskussion” 

Vid årsskiftet tillträdde Lars-Gunnar Nordlander (S) som kommunstyrelsens ordförande i Härjedalen. Han ser vad kommunen kan göra för att förbättra företagsklimatet, men understryker också att kommunens utmaningar skiljer sig från andra kommuner.   

”Vi är en till ytan väldigt stor kommun men har endast 10 000 invånare, vilket innebär en rad svårigheter”, säger Lars-Gunnar Nordlander.Foto: Härjedalens kommun

När kommunernas företagsklimat mättes 2020 hamnade Härjedalen på plats 278 av landets kommuner. Lars-Gunnar Nordlander säger att det är svårt att sätta fingret på vad det dåliga betyget faktiskt grundar sig på.  

– Jag tycker att vi är öppna för diskussion och har verkligen försökt lyssna på företagen om vad som behöver förbättras i vårt arbete. Ibland ställer man sig frågan om företagen i Härjedalen har krav och förväntningar som vi trots det inte uppfattat, säger han. 

– Samtidigt som vi får dåligt betyg i den här undersökningen hade vi härom året flest nystartade företag i länet, vilket kan verka lite motsägelsefullt. Jag har en del funderingar och tankar kring sådana här undersökningar, men säkert finns det saker vi kan utveckla och förbättra. 

Lars-Gunnar Nordlander säger också att Härjedalen som kommun har utmaningar som skiljer sig från många andra kommuner.  

– Vi är en till ytan väldigt stor kommun men har endast 10 000 invånare, vilket innebär en rad svårigheter. Vägnätet behöver förbättras för att underlätta för logistikberoende företag, bredbandsutbyggnaden har inte gått lika långt i vår kommun som i andra delar av landet. För att inte tala om vårt beroende av flyget. Många av de faktorer som påverkar oss allra mest har vi dock ingen makt att besluta över, men vi är en tydlig röst i frågorna, fortsätter han.  

Ett uppdaterat Härjedalskontrakt

Lars-Gunnar Nordlander berättar att kommunen 2014 inledde ett arbete med att förbättra för det lokala näringslivet. Genom workshops och besök hos företag samlade kommunen in åsikter om vad kommunen kan göra för att underlätta för företagen. Dessa 33 förslag resulterade i Härjedalskontraktet, som nyligen har uppdaterats för att underlätta konkreta uppföljningar. 

– Uppföljning sker genom att lokala företag får svara via en enkät samt via det kommunala näringslivsrådet. Det är så vi får input hur vi jobbar med de frågor som finns i Härjedalskontraktet, fortsätter han. 

”Upplever att vi jobbar orienterat i frågan”

Kommunens service och bemötande, samt tjänstemäns och politikers attityder är områden i Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet där kommunen har stor förbättringspotential.  

– Jag upplever att vi som kommun svarar i telefonen och jobbar orienterat i frågan. Det kan ju också finnas sådant som ligger bakåt i tiden som fortsätter att färga hur man ser på kommunens service till företagen, säger Lars-Gunnar Nordlander.  

Han berättar att kommunen har jobbat med just dessa frågor.  

– Min bild är att den här frågan har varit på bordet ganska läge. Vi har haft utbildningen Förenkla – helt enkelt i kommunen två gånger, senast 2019. Och vi försöker jobba på ett bra sätt, men jag förstår att många i sådana fall upplever att vi inte har tillräckligt bra bollsinne och därför får vi fortsätta att arbeta med frågan.  

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist