NYHET17 november 2016

Kilometerskatten – dårarnas paradis

Pelle Sallin har varit företagare sedan 1970-talet, aldrig har han sett ett politiskt förslag som kommer att slå så hårt som kilometerskatten. För hans äggpackeri innebär det 1,6 miljoner kronor i ökade kostnader. ”Det är fascinerande att man kan komma med en så dum idé", säger han.

Den starkt kritiserade kilometerskatten kommer att slå mycket hårt mot alla företagare, men speciellt i Norrland. Där är avstånden längre. Det är inte ett hot som slår hårt mot en enda bransch, utan en straffskatt på avstånd, som slår hårt och brett mot alla branscher, och i slutändan mot konsumenterna.

Det menar Pelle Sallin, företagare i Norrland.

– Det är företagarna på landsbygden, och speciellt vi i Norrland, som får ta den första smällen. Sedan kommer alla att drabbas, eftersom nästan allt kräver kostnader för transporter. Företagen måste ta ut högre priser gentemot konsumenterna för att ha råd med miljonsmällen, så det kommer att kännas i alla plånböcker, säger han.

Pelle Sallin driver tre företag som alla kommer att drabbas på olika sätt. Hans skogsbolag Fria Skog kommer att klara sig relativt bra, men vissa skötselåtgärder kan komma att nedprioriteras. Slakteriet Jämtlandsgården kommer inte att klara av högre kostnader i längden, och kommer förmodligen att behöva läggas ner, menar han.

Äggpackeriet Pelle & Lisa är det företag som står närmast hjärtat. Pelle Sallin och frun Lisa grundade det 1974, och det har blivit ledande på Norrlandsmarknaden. För stora ökade kostnader kan leda till en försäljning av bolaget. Som det ser ut nu kommer kostnaderna för äggpackeriet att öka med 1,6 miljoner kronor per år, pengar som inte finns.

– Att se sitt livsverk hänga på en tråd påverkad av politiska beslut är riktigt tungt. Vi har utvecklat företagen efter bästa förmåga, och totalt arbetar omkring 35 personer inom alla tre företag. Det är jättesorgligt att se att politiken kan sänka allt, och att våra anställda riskerar sina arbeten. Det är fascinerande att man kan komma med en så dum idé som denna, det är dårarnas paradis.

Även andra företagare har vittnat om rädslan att behöva säga upp personal på grund av ökade kostnader. Det leder till att verksamheten försämras, och därmed även lönsamheten. Risken för en nedåtgående ond spiral är överhängande, menar Pelle Sallin.

– Utvecklingen med utflyttningen från Norrland och landsbygden fortsätter, trots att man med ganska enkla medel hade kunnat förhindra det. Det måste bli bättre, så att vi slipper den ”brain and labour drain” från Norrland som vi ser idag.

Att införa en skatt på avstånd i Sverige, ett land med så pass stora avstånd, leder till kraftigt försämrad konkurrenskraft. Tågen och sjöfarten klarar inte av att bära all trafik, framförallt inte när det kommer till branscher som skogs- och livsmedelsindustrin. Det krävs tunga transporter för att hämta ut virket från skogen, och att hämta mjölken från mejerierna.

– Det går inte någon järnväg ut i skogen eller in på Ica. Alla transportslag måste tillåtas utan skatter som förstör konkurrenskraften för näringslivet.

Utredningen ska presenteras den 9 december i år, men utredningen har begärt uppskov för förlängning. Pelle Sallin gissar att någon i gruppen har fått upp ögonen för de orsaker som en kilomerskatt faktiskt kommer att innebära.

– Det är klart att utredningen har kört fast. Jag kan ju bara spekulera, men förmodligen har någon sparkat bakut, vilket är förståeligt. Det är glasklart att detta är en ideologisk symbolfråga för Miljöpartiet och att förankringen i andra partier är svag. Nu är det bara att hoppas att politikerna får tillbaka förståndet och lägger utredningen där den hör hemma- i papperskorgen.

Tidningen Entreprenör skrev i nummer 9 om ”Skatterna som sänker Norrland”. Läs artikeln här.

Läs mer och stötta kampen mot kilometerskatten på Facebook.

ArbetsgivarfrågorSkatter
Skriven avLouise Wachtmeister
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist