Kilometerskatten – dårarnas paradis

NYHET Publicerad

KILOMETERSKATTEN Pelle Sallin har varit företagare sedan 1970-talet, aldrig har han sett ett politiskt förslag som kommer att slå så hårt som kilometerskatten. För hans äggpackeri innebär det 1,6 miljoner kronor i ökade kostnader. ”Det är fascinerande att man kan komma med en så dum idé", säger han.

Företagaren Pelle Sallin, som driver äggpackeri Pelle & Lisa och två andra företag.

Företagaren Pelle Sallin, som driver äggpackeri Pelle & Lisa i Nälden utanför Östersund, skulle drabbas hårt om kilometerskatten blir verklighet. 1,6 miljoner kronor i ökade kostnader gör att äggpackeriet kanske inte klarar sig längre.

Den starkt kritiserade kilometerskatten kommer att slå mycket hårt mot alla företagare, men speciellt i Norrland. Där är avstånden längre. Det är inte ett hot som slår hårt mot en enda bransch, utan en straffskatt på avstånd, som slår hårt och brett mot alla branscher, och i slutändan mot konsumenterna.

Det menar Pelle Sallin, företagare i Norrland.

– Det är företagarna på landsbygden, och speciellt vi i Norrland, som får ta den första smällen. Sedan kommer alla att drabbas, eftersom nästan allt kräver kostnader för transporter. Företagen måste ta ut högre priser gentemot konsumenterna för att ha råd med miljonsmällen, så det kommer att kännas i alla plånböcker, säger han.

Pelle Sallin driver tre företag som alla kommer att drabbas på olika sätt. Hans skogsbolag Fria Skog kommer att klara sig relativt bra, men vissa skötselåtgärder kan komma att nedprioriteras. Slakteriet Jämtlandsgården kommer inte att klara av högre kostnader i längden, och kommer förmodligen att behöva läggas ner, menar han.

Äggpackeriet Pelle & Lisa är det företag som står närmast hjärtat. Pelle Sallin och frun Lisa grundade det 1974, och det har blivit ledande på Norrlandsmarknaden. För stora ökade kostnader kan leda till en försäljning av bolaget. Som det ser ut nu kommer kostnaderna för äggpackeriet att öka med 1,6 miljoner kronor per år, pengar som inte finns.

– Att se sitt livsverk hänga på en tråd påverkad av politiska beslut är riktigt tungt. Vi har utvecklat företagen efter bästa förmåga, och totalt arbetar omkring 35 personer inom alla tre företag. Det är jättesorgligt att se att politiken kan sänka allt, och att våra anställda riskerar sina arbeten. Det är fascinerande att man kan komma med en så dum idé som denna, det är dårarnas paradis.

Även andra företagare har vittnat om rädslan att behöva säga upp personal på grund av ökade kostnader. Det leder till att verksamheten försämras, och därmed även lönsamheten. Risken för en nedåtgående ond spiral är överhängande, menar Pelle Sallin.

– Utvecklingen med utflyttningen från Norrland och landsbygden fortsätter, trots att man med ganska enkla medel hade kunnat förhindra det. Det måste bli bättre, så att vi slipper den ”brain and labour drain” från Norrland som vi ser idag.

Att införa en skatt på avstånd i Sverige, ett land med så pass stora avstånd, leder till kraftigt försämrad konkurrenskraft. Tågen och sjöfarten klarar inte av att bära all trafik, framförallt inte när det kommer till branscher som skogs- och livsmedelsindustrin. Det krävs tunga transporter för att hämta ut virket från skogen, och att hämta mjölken från mejerierna.

– Det går inte någon järnväg ut i skogen eller in på Ica. Alla transportslag måste tillåtas utan skatter som förstör konkurrenskraften för näringslivet.

Utredningen ska presenteras den 9 december i år, men utredningen har begärt uppskov för förlängning. Pelle Sallin gissar att någon i gruppen har fått upp ögonen för de orsaker som en kilomerskatt faktiskt kommer att innebära.

– Det är klart att utredningen har kört fast. Jag kan ju bara spekulera, men förmodligen har någon sparkat bakut, vilket är förståeligt. Det är glasklart att detta är en ideologisk symbolfråga för Miljöpartiet och att förankringen i andra partier är svag. Nu är det bara att hoppas att politikerna får tillbaka förståndet och lägger utredningen där den hör hemma- i papperskorgen.

Tidningen Entreprenör skrev i nummer 9 om ”Skatterna som sänker Norrland”. Läs artikeln här.

Läs mer och stötta kampen mot kilometerskatten på Facebook.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.