LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 september 2020

Kommunchefer utreds för korruption i Åre

En enhetschef i Åre kommun har felaktigt upphandlat konsulttjänster av en familjemedlem. Oegentligheterna uppdagades sent.

Åre
Kontrollsystem som klarar av att hantera Åre kommuns snabba tillväxt- och byggtakt är en utmaning medger Martin Söderström.Foto: darrenhamlin.se

En enhetschef inom Åre Kommun är just nu arbetsbefriad och polisanmäld. Detta sedan misstankar om jäv och vänskapskorruption har kunnat påvisas i en oberoende rapport som kommunen låtit göras av KPMG. Enhetschefen ska enligt rapporten ha upphandlat tjänsten från familjens gemensamma bolag för ett konsultuppdrag vilket strider mot gällande krav för upphandling samtidigt som familjemedlemmen saknade kvalifikationer för uppdraget. I ett senare skede har enhetschefen attesterat och godkänt konsultfakturor från familjens gemensamma bolag.

—I grund och botten handlar det om ett tillvägagångssätt från en enhetschef som strider mot våra regler. Vi har bra och omfattande kontrollsystem som ska få ”stopplamporna” att lysa innan regelbrottet har genomförts men i det här fallet har det olyckligt fallit igenom systemet, säger tillförordnade kommunchefen Martin Söderström till Svenskt Näringsliv Jämtland.

Systemen för kontroll finns där men har kringgåtts. Det enda vi kan göra är att stå för detta, gå till botten och bli bättre.
Martin Söderström
Tillförordnad kommunchef, Åre kommun.

Ytterligare en brist i systemet som KPMG-rapporten pekar ut är en avdelningschef som känt till förhållandena och som varit delaktig i de felaktigt upphandlade uppdrag som omfattar minst 750 000 kronor. Avdelningschefen är precis som enhetschefen arbetsbefriad och polisanmäld.

Martin Söderström
Åre kommuns tillförordnade kommunchef Martin Söderström.

—Systemen för kontroll finns där men har kringgåtts. Det enda vi kan göra är att stå för detta, gå till botten och bli bättre, säger Söderström.

Söderström medger att en kommun med så stark tillväxt- och byggtakt som Åre har särskilda utmaningar.

—Vi är på många sätt en unik kommun med enormt stark tillväxt i både bofasta och turism. Allt går fort med följden att vi kanske måste vara ännu mer på tå i våra kontrollsystem än många närliggande kommuner som har andra utmaningar.

Eventuellt skadat förtroende hos kommunens småföretagare är alltid en aktuell fråga när korruption inom de offentliga leden berörs.

—Förtroende bland företagen bör inte skadas nämnvärt, jag tror istället att vi med detta visar att vi kommer åt våra interna problem. Vi tillsatte en oberoende utredning direkt och har varit noggranna med att kommunicera öppet.

I den rapport som KPMG har färdigställt rekommenderar man Åre kommun att utbilda sin personal i frågor om jäv, intressekonflikter och attester av fakturor.

Hur säkerställer ni att detta inte händer igen?

– Det handlar om rätt bemanning på vår inköpsavdelning och rätt utbildning när nya rekryteras in dit. Åre kommun ska jobba vidare med att utveckla systemen för att skaffa ännu fler ”stopplampor” som fångar upp den här sortens interna oegentligheter i framtiden, säger Söderström.

– Tycker det är bra att Åre kommun polisanmält, jävssituationer i upphandlingar påverkar alltid företagsklimatet negativt, säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv, Jämtland.

Skriven avMattias Bångman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist