NYHET10 juni 2022

Lokalt företagsklimat presenterades i Östersund

I början av juni får många av landets 290 kommuner besök från Svenskt Näringsliv för en presentation av det lokala företagsklimatet. Den 9 juni var det dags för Östersunds kommun och på plats fanns politiker, tjänstepersoner och företagare.

Svenskt Näringslivs regionchef Ola Toftegaard berättar att enkätundersökningen ”Lokalt företagsklimat” har pågått i 20 år och att det är en attitydmätning.

– Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Attityder kan såklart påverkas av olika saker, men styrkan ligger i att vi mätt under så lång tid och kan se trender och utveckling, säger Ola Toftegaard.

Svenskt Näringsliv menar att företagen är oerhört viktiga för en kommun och i Östersund sysselsätter företagen 19 617 personer, vilket motsvarar 5,6 miljarder kronor i skatteintäkter.

– Vi vill att det startas fler företag och att det ska vara lätt att driva eget eftersom det genererar skatteintäkter, säger Ola Toftegaard

Östersund har näst bäst sammanfattande omdöme i länet på 3,5. Sverigesnittet är 3,4 och snittet i Jämtland är 3,3.

– Vi har sagt att vi vill bli nummer ett i landet, säger näringslivschef Fredric Kilander. Vi har en väg att gå, men vi måste ha högt satta mål.

Undersökningen finns också uppdelad per bransch och i Östersund är besöksnäringen mest nöjd, till skillnad mot bygg och transport som är minst nöjda. Ola Toftegaard kommenterar att upphandling och dialogen med kommunens beslutsfattare är två punkter som Östersund behöver jobba med.

– Vi har under något år haft ett lite mer internt perspektiv för att få strategier och organisation på plats men nu är vi mycket ute och möter näringslivet, så det känns som rätt satsning, säger Fredric Kilander.

Politikern och företagaren Maria Nerpin (S) kommenterar kompetensförsörjningen med utgångspunkt från den bild Ola Toftegaard visar.

– Jag ser att vi tappat 0,4 från ett redan lågt betyg. Är inte det en fråga vi bör lyfta?

Den diskussionen hakade fler på och funderingarna rörde sig kring hur detta ska gå till.

– Vi har många små företag och jag ser att de behöver hjälp. De kan inte åka på rekryteringsmässor eller satsa på större evenemang. Där behöver kommunen eller andra hjälpa till, säger Mikael Holmström, Maskinring Z.

Ett led i att jobba med kompetensförsörjning är såklart samverkan mellan skola och näringsliv.

”Vi har sagt att vi vill bli nummer ett i landet”, säger näringslivschef Fredric Kilander. Vi har en väg att gå, men vi måste ha högt satta mål.

– Glädjande nog har vi på Område Näringsliv och Tillväxt blivit uppvaktade av grundskolan. De behöver stöd med praktikplatser och vi tittar på det just nu, säger Fredrik Kilander.

Det är också Fredric Kilander som får avrunda mötet med att presentera hur Område Näringsliv och Tillväxt jobbar.

– Jag är glad över att det finns en samsyn kring näringslivsfrågor över partigränserna. Det skapar en trygghet hos oss tjänstepersoner. Just nu möter vi det största etableringstrycket på 25 år. Det är fantastiskt roligt men såklart en utmaning för oss alla.

Att Östersunds kommun vill växa är tydligt. Det politiska målet är att vara 75 000 invånare till 2040 (idag är vi drygt 64 000). Näringslivet har en något högre ambition, med ett mål om 100 000 invånare.

– Det sker mycket i Östersund för att möta upp den tillväxt vi har. Vi gör stora skolsatsningar, bygger nytt vattenverk, nya stadsdelar vid skidstadion och Storsjöstrand. Det är några exempel. Vi har förutsättningar för 2000 nya bostäder fram till år 2026, säger Fredric Kilander.

När företagen listar de viktigaste åtgärderna för ett bättre företagsklimat finns mycket riktigt fler bostäder på topp 5-listan. Infrastruktur och skola är två andra viktiga områden som företagen lyfter för att förbättra företagsklimatet, och därmed skapa goda förutsättningar för nya och gamla invånare i länet.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist