Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 september 2021

Krokom förbättrar sig mest i Jämtlands län 

Årets klättrare i Jämtlands län är Krokoms kommun. Med hela 46 placeringar tar de ett rejält kliv uppåt på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Ett målmedvetet arbete med företagarfokus i hela kommunorganisationen är en av förklaringarna till den stora förbättringen. 

Karin Jonsson
Foto: Anneli Åsén

För ett år sedan tappade Krokoms kommun placeringar på rankingen över företagsklimatet. Kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Karin Jonsson, tror att det framför allt var en faktor som påverkade den negativa trenden då. 

– Vi hade haft en period med några företagsärenden som blivit långbänkar och där vi i kommunen hade hamnat lite snett. Så här i efterhand var det kanske en välbehövlig spark i baken, och vi har verkligen gjort en rejäl kraftsamling i hela kommunorganisationen för att förbättra företagsklimatet, säger hon. 

– Därför är det otroligt glädjande att vi ser positiva resultat i årets mätning. 

Deltagit i utbildningsprogram 

En satsning kommunen gjort är att de deltagit i Svenskt Näringslivs utbildningsprogram kring företagsklimat. 

– Det har betytt mycket. Vi har deltagit med en stor grupp med personer från olika avdelningar i kommunen. Bland annat har vi haft en mentor från Rättviks kommun och för egen del har jag lärt mig mycket kring att verkligen vara aktiv i dessa frågor, och att jag som politiker måste ta initiativ till att lyssna och föra dialog och hur viktigt det är att hela organisationen är delaktig i dessa frågor, säger Karin Jonsson. 

Arbetet med lots-modellen är ett exempel där hela kommunen jobbar tillsammans. Modellen handlar om att förenkla för företagare som har flera pågående ärenden hos kommunen samtidigt. 

– Istället för att den enskilda företagaren ska behöva ha kontakt med flera olika personer i kommunen så ska vi bli bättre på att samordna och lotsa frågorna inom kommunen så att det blir mindre administration för företagaren, säger Anna-Carin Svedén, näringslivschef. 

Steg i rätt riktning 

Anna-Carin Svedén
Foto: Anneli Åsén

Under hela pandemin har Krokom också satsat på en mängd olika digitala företagsträffar och besök. 

– Vi har lagt stort fokus på dialogen med våra företagare. Att lyssna på våra företagare och få deras synpunkter är bland det viktigaste för att förbättra företagarklimatet, säger Karin Jonsson. 

Med en klättring från placering 207 till 161 känner Krokoms kommun vind i seglen och att det finns mycket positivt att jobba vidare med. 

– Det finns en helt annan politisk vilja kring företagsklimatet och vi tänker fortsätta med de processer vi har startat. Mer dialog, ökad tillgänglighet och lyhördhet tror jag är grunden för att lyckas, säger Anna-Carin Svedén. 

Hon gläds mycket åt att näringslivsfrågorna nu får ta den plats som krävs. 

– Vi har på näringslivskontoret förstås jobbat med företagsklimatet under många år, men ska vi verkligen lyckas måste hela organisationen vara med, och där tycker jag att det blivit en förändring i rätt riktning, säger hon. 

Fokus på service 

Björn Hammarberg

Björn Hammarberg, moderat och näringslivsutskottets ordförande, håller med om att det har hänt mycket i kommunen. 

– Det känns verkligen bra att det mångåriga arbetet med att få med hela organisationen nu börjar bära frukt. Det är ett helt annat fokus på att agera serviceinriktat nu, säger han. 

– Förutom värdet i själva deltagandet i utbildningsprogrammet har den tydliga viljeinriktningen från kommunens högsta ledning varit avgörande för framgången. Ingen har kunnat missa att det här verkligen är den väg kommunen ska gå, säger Björn Hammarberg. 

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist