Susanna Löfgren
Foto: Tina Stafrén

"Vi mäter löpande handläggningstiderna för att se var vi har våra svaga punkter och hur vi kan förbättra vårt arbetssätt", säger Susanna Löfgren, länsråd på länsstyrelsen i Jämtland.

Länsstyrelsen uppmanar företagare till dialog

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Långa beslutstider, egna agendor och myndighetsaktivism – det är upplevelser företagare i länet har i sina kontakter med länsstyrelsen, visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort.

Hur uppfattas länsstyrelsens handläggningar av företagsfrågor? Svenskt Näringsliv har frågat företagare i hela landet hur de upplever kontakten med länsstyrelsens tjänstemän. I jämförelse med länsstyrelser i övriga landet hamnar Jämtland poängmässigt i nivå med genomsnittet för övriga länsstyrelser.

22 procent anser att länsstyrelsens handläggningstider för företagsärenden är orimligt långa och långa handläggningstider innebär förseningar, vilket kostar pengar för företagen. Det hämmar också företagens möjligheter att växa och skapa nya arbetstillfällen.

Ett exempel är en företagare i Hammerdal som ansökte om täktbrytning för utbyggnad av industriell verksamhet. Ärendet tog mer än två år för länsstyrelsen att handlägga. I till exempel Dalarna tar motsvarande tillstånd endast två veckor.

­– Tjänstemännen skyller på tidsbrist men man kan tycka att de ska prioritera ärenden där det handlar om mycket pengar i det här fallet miljardbelopp. Nu löste det sig för oss men det tog väldigt lång tid, alldeles för lång tid, säger företagaren.

När det gäller ärenden runt täkter har Regeringen slagit samman hanteringen av miljöprövningarna med Västernorrland och besluten tas i Härnösand.

– Vi upptäckte att detta inte fungerade och därför har vi under ett par år hjälpt till att handlägga dessa ärenden hos oss i länet för att minska beslutstiden, säger Susanna Löfgren, länsråd på länsstyrelsen i Jämtland. Hon berättar också att länsstyrelsen i all sin verksamhet arbetar med att bli effektivare så att företagens kontakter med myndigheten ska bli en positiv och smidig upplevelse. 

– Vi mäter löpande handläggningstiderna för att se var vi har våra svaga punkter och hur vi kan förbättra vårt arbetssätt, säger Susanna Löfgren.

I detaljplansprocesser har länsstyrelserna en granskande roll. Länsstyrelsernas inblandning i den processen är också något som företagare upplever som ett hinder.

– Vi är måna om att komma in tidigt så att vi kan hjälpa till, där det blir konflikter måste dessa hanteras. Men om vi i dialog med kommunen är med från början så underlättar det, säger Susanna Löfgren.

­–  Det handlar inte alltid om naturvärden utan ibland om geotekniska risker. De senaste åren har vi försökt förenkla processen, man kan använda förenklat planförfarande, det är en  möjlighet, säger Massimo Cati, som är ansvarig för detaljplansärenden på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Han menar att om det finns en bra kommunal översiktsplan så brukar det förenkla för exploatören.

En fråga som företagare i glesbygden återkommer till är att bygga attraktiva bostäder för att klara framtidens rekryteringsbehov. Då är önskan att öppna för strandnära lägen.

– Länsstyrelsen har uppdraget att verka för bostadsförsörjningen men det innebär inte att vi kan frångå alla lagar. Vi har en tuff miljölagstiftning. Vi har ett instrument LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – som ska möjliggöra utvecklingen för attraktiva boende men då behöver vi moderna detaljplaner från kommunen, säger Susanna Löfgren. 

Länsstyrelsens tips till företagare:

  • Har man en idé ta kontakt tidigt och beskriv vad man vill göra
  • Ta hjälp av oss för en komplett ansökan, det gör att hanteringen går snabbare
  • Prata med oss om lagstiftning och regler

30 företagare i Jämtland län svarade på undersökningen som genomfördes i november 2019.

Fakta

Svenskt Näringsliv kommer under 2020 att inkludera Länsstyrelserna tillsammans med kommunerna i vårt Företagsklimatsarbete. Vi tar gärna emot fler exempel från hur företag upplever kontakten med Länsstyrelsen.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krokom deltar i utvecklingsprogram för att stärka sitt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Krokom är en av ett fåtal utvalda kommuner som ska delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram under 2020. Programmet ska förbättra det lokala företagsklimatet genom att fokusera på kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Högre kompetens när Berg och Härjedalen slog ihop verksamheter

SAMORDNINGSVINSTER I början av 2019 beslutade kommunerna Berg och Härjedalen att slå ihop verksamheterna miljö och bygg samt vatten och avfall. Nu är de nya organisationerna på plats och några samordningsvinster är förbättrad kompetensförsörjning, ökad tillgänglighet och effektivitet.
NYHET Publicerad:

Bra glid för Hillebergs nya fjällpulkor

NY PRODUKT Tälttillverkaren Hilleberg ligger bakom Jemtlander – en nyutvecklad kollektion fjällpulkor som lanserades i mitten av december. Trion bakom projektet, Bo Hilleberg, Lennart Mörtsell och Rolf Hilleberg, är nöjda med sin nya pulka.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Länsstyrelsen uppmanar företagare till dialog

FÖRETAGSKLIMAT Långa beslutstider, egna agendor och myndighetsaktivism – det är upplevelser företagare i länet har i sina kontakter med länsstyrelsen, visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort. "Vi mäter löpande handläggningstiderna för att se var vi har våra svaga punkter och hur vi kan förbättra vårt arbetssätt", säger Susanna Löfgren, länsråd på länsstyrelsen i Jämtland.
NYHET Publicerad:

Växtkraft med ved när familjeföretaget satsar för framtiden

TILLVÄXT Dahlbergs Skogsvård drivs sedan flera år av familjen Dahlberg i Aspås och har hittills främst sysslat med röjning av kraftledningsgator. Nu utökar de verksamheten och investerar i en toppmodern vedfabrik för att producera brasved i stor skala. Och utvecklingsplanerna stannar inte där.
NYHET Publicerad:

Gällöborna gillar sin privata tandvårdsklinik

VÄLFÄRD När regionen beslutade att lägga ner folktandvården i Gällö valde några av medarbetarna att ta över verksamheten. Redan första året vändes underskott till plusresultat och nyligen fick Gällökliniken en utmärkelse för sin fina service. "Våra patienter är våra bästa medarbetare och att de har röstat fram oss betyder jättemycket", säger Lisa Skylare, vd och tandläkare.
NYHET Publicerad:

Frösö Park Hotels senaste investering ska föra gästerna samman

BESÖKSNÄRINGEN MoHo är arbetsnamnet för Frösö Park Hotels nya satsning. Ett tidigare logemente byggs om för att möta behovet hos besöksnäringens snabbast växande kundsegment. ”Framtidens lyx handlar inte om perfekt tillrättalagda sviter, det kommer istället handla om gemenskap och upptäckarglädje”, säger nya vd:n Jacob Dahlberg.
NYHET Publicerad:

Härjedalens kommun erkänner upphandlingsfel

UPPHANDLING Härjedalens kommun ställs inför rätta sedan Konkurrensverket bedömer att kommunen inte har följt regelverket i samband med upphandlingar värda 3,5 miljoner kronor. Kommunens tjänstemän erkänner att man har förhandlat utanför ramavtalet och accepterar följderna av en eventuell dom.
NYHET Publicerad:

Trangia i Trångsviken fortsätter växa

FRAMGÅNGRIKT FÖRETAGANDE November 2019 var en ny rekordmånad för friluftskökstillverkaren i Jämtland och de maskininvesteringar och nyanställningar Trangia gjort under 2019 är fortsatt välinvesterade pengar. Företaget som gjorde sitt första spritkök 1951 är i allra högsta en pågående framgångssaga, såväl i Sverige som Japan, och belönades nyligen med ett regionalt företagarpris.
NYHET Publicerad:

Stefan Ax lärarhjärta bultar för UF

ENTREPRENÖRSKAP Ung Företagsamhet är det perfekta sättet att lära ut företagande, om du frågar Stefan Ax. Han är lärare på Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund och har peppat många årskullar UF-företagare att förverkliga sina idéer.
NYHET Publicerad:

Bräckes miljöchef vill fortsätta ta betalt i förskott

FÖRETAGSKLIMAT Debitering efter utfört tillsynsarbete. Det är ett förslag som ligger hos Livsmedelsverket. Nyligen fick frågan uppmärksamhet i länet efter att en företagare riktat kritik mot hur Bräcke kommun levererar sin tillsynstjänst. "Vi är tveksamma att tillämpa modellen med efterhandsdebitering", konstaterar miljöchef Tomas Jonsson.
NYHET Publicerad:

Nu kan företagare utmana Bräcke kommun

FÖRETAGSKLIMAT Bräcke kommun inför utmaningsrätt som en del i arbetet för att stimulera företagandet i kommunen. Utmaningsrätt innebär att en entreprenör kan utmana kommunen att bedriva kommunal verksamhet på ett bättre sätt, både utifrån kostnader och kvalitet.
NYHET Publicerad:

Nya kollektivavtal förhandlas 2020: ”Det kommer att bli en jobbig period”

AVTAL 2020 En ny stor avtalsrörelse står för dörren. 500 kollektivavtal som omfattar 2,8 miljoner arbetstagare ska omförhandlas 2020. Beata Hammarskiöld och Per Braconier, från Svenskt Näringsliv i Stockholm, var på plats vid ett möte i Östersund för att ge en helhetsbild av allt som påverkar avtalsprocessen.
NYHET Publicerad:

Industridag med spännande teknik ska locka unga till Saab

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Saab i Lugnvik växer och rekryteringsbehovet är stort. Ett av flera sätt att locka talanger är att delta i Industrinatten som ska ge elever i högstadiet och gymnasiet en förståelse för hur modern industri ser ut. I mitten av november var det Torvallaskolans åttondeklassares tur att lära känna det vanligtvis lite hemlighetsfulla företaget.
NYHET Publicerad:

321:ans vägbygge skrämmer iväg mina gäster

GÄSTKRÖNIKA "Vi som verkar på landsbygden brukar glädjas när Trafikverket skjuter till pengar till ett efterlängtat vägbygge. Det gjorde jag också, när beskedet om 321:an kom. Idag jublar jag inte längre. Möjligen på nytt om ett år", skriver Mattias Wikner i en krönika.
NYHET Publicerad:

Goda råd i stället för kontroll skapar bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Kan kommuner ha ett bra företagsklimat och samtidigt bedriva ett aktivt granskande tillsynsarbete som höjer nivån på säkerhet, kvalitet och miljö? Svaret är ja, åtminstone om du frågar grundarna av Tillväxt och Tillsyn, Markus Svensson och Martin Clarstedt. Under ett utvecklingsmöte i Ås delade de med sig av sina erfarenheter till tre jämtländska kommuner.
NYHET Publicerad:

Jämtlands gasellvinnare vill växa med kontroll

ENTREPRENÖRSKAP När snickaren Pontus Nilsson i Krokom blev uppsagd startade han eget. Med ett starkt driv har han på sju år utvecklat Byggentreprenad i Jämtland AB till länets snabbast växande företag med en tillväxt på 377 procent 2015 - 2018. "Nu gäller det att också hinna med att bygga organisationen", säger Jämtlands gasellvinnare.
NYHET Publicerad:

Fortfarande utmaning att driva friskola

OLIKA VILLKOR Böle byskola i Östersunds kommun har varit friskola i 16 år. Skolan är känd för att bedriva verksamhet med hög kvalitet. Rektor Eva-Märet Nordenberg vittnar dock om ständiga svårigheter då de fortfarande inte får samma förutsättningar som kommunala skolor.
NYHET Publicerad:

Trots den nya tobakslagen – låga avgifter och mindre krångel

FÖRETAGSKLIMAT Det går att förenkla för företagare efter införandet av nya tobakslagen. Krokom och Sollefteå är kommuner som aktivt arbetat för att näringsidkare varken ska få oskäligt höga avgifter eller för mycket administration.