Susanna Löfgren
Foto: Tina Stafrén

"Vi mäter löpande handläggningstiderna för att se var vi har våra svaga punkter och hur vi kan förbättra vårt arbetssätt", säger Susanna Löfgren, länsråd på länsstyrelsen i Jämtland.

Länsstyrelsen uppmanar företagare till dialog

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Långa beslutstider, egna agendor och myndighetsaktivism – det är upplevelser företagare i länet har i sina kontakter med länsstyrelsen, visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort.

Hur uppfattas länsstyrelsens handläggningar av företagsfrågor? Svenskt Näringsliv har frågat företagare i hela landet hur de upplever kontakten med länsstyrelsens tjänstemän. I jämförelse med länsstyrelser i övriga landet hamnar Jämtland poängmässigt i nivå med genomsnittet för övriga länsstyrelser.

22 procent anser att länsstyrelsens handläggningstider för företagsärenden är orimligt långa och långa handläggningstider innebär förseningar, vilket kostar pengar för företagen. Det hämmar också företagens möjligheter att växa och skapa nya arbetstillfällen.

Ett exempel är en företagare i Hammerdal som ansökte om täktbrytning för utbyggnad av industriell verksamhet. Ärendet tog mer än två år för länsstyrelsen att handlägga. I till exempel Dalarna tar motsvarande tillstånd endast två veckor.

­– Tjänstemännen skyller på tidsbrist men man kan tycka att de ska prioritera ärenden där det handlar om mycket pengar i det här fallet miljardbelopp. Nu löste det sig för oss men det tog väldigt lång tid, alldeles för lång tid, säger företagaren.

När det gäller ärenden runt täkter har Regeringen slagit samman hanteringen av miljöprövningarna med Västernorrland och besluten tas i Härnösand.

– Vi upptäckte att detta inte fungerade och därför har vi under ett par år hjälpt till att handlägga dessa ärenden hos oss i länet för att minska beslutstiden, säger Susanna Löfgren, länsråd på länsstyrelsen i Jämtland. Hon berättar också att länsstyrelsen i all sin verksamhet arbetar med att bli effektivare så att företagens kontakter med myndigheten ska bli en positiv och smidig upplevelse. 

– Vi mäter löpande handläggningstiderna för att se var vi har våra svaga punkter och hur vi kan förbättra vårt arbetssätt, säger Susanna Löfgren.

I detaljplansprocesser har länsstyrelserna en granskande roll. Länsstyrelsernas inblandning i den processen är också något som företagare upplever som ett hinder.

– Vi är måna om att komma in tidigt så att vi kan hjälpa till, där det blir konflikter måste dessa hanteras. Men om vi i dialog med kommunen är med från början så underlättar det, säger Susanna Löfgren.

­–  Det handlar inte alltid om naturvärden utan ibland om geotekniska risker. De senaste åren har vi försökt förenkla processen, man kan använda förenklat planförfarande, det är en  möjlighet, säger Massimo Cati, som är ansvarig för detaljplansärenden på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Han menar att om det finns en bra kommunal översiktsplan så brukar det förenkla för exploatören.

En fråga som företagare i glesbygden återkommer till är att bygga attraktiva bostäder för att klara framtidens rekryteringsbehov. Då är önskan att öppna för strandnära lägen.

– Länsstyrelsen har uppdraget att verka för bostadsförsörjningen men det innebär inte att vi kan frångå alla lagar. Vi har en tuff miljölagstiftning. Vi har ett instrument LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – som ska möjliggöra utvecklingen för attraktiva boende men då behöver vi moderna detaljplaner från kommunen, säger Susanna Löfgren. 

Länsstyrelsens tips till företagare:

  • Har man en idé ta kontakt tidigt och beskriv vad man vill göra
  • Ta hjälp av oss för en komplett ansökan, det gör att hanteringen går snabbare
  • Prata med oss om lagstiftning och regler

30 företagare i Jämtland län svarade på undersökningen som genomfördes i november 2019.

Fakta

Svenskt Näringsliv kommer under 2020 att inkludera Länsstyrelserna tillsammans med kommunerna i vårt Företagsklimatsarbete. Vi tar gärna emot fler exempel från hur företag upplever kontakten med Länsstyrelsen.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krisen tar inte semester

KRÖNIKA "Vi lever i ett län som präglas av företagsamhet, efter sommaren tar vi nya tag och återstartar Sverige", skriver Ola Toftegaard.
NYHET Publicerad:

Osäkra regler ledde till varsel

CORONAKRISEN "Vi kan inte bygga vår verksamhet med tron om att vi har gjort en ekonomisk besparing om det senare inte visar sig vara fallet", säger Krister Blomgren, vd för Engcon.
NYHET Publicerad:

Corona och företagsklimat viktiga uppgifter för ny näringslivschef

FÖRETAGSKLIMAT Åre-andan, den starka drivkraft som finns bland företagarna i Åre kommun, kommer att hjälpa området att komma tillbaka efter corona. Det menar den nya näringslivschefen Johan Bürger Hyllienmark. Nu när det mest akuta arbetet kring corona har lagt sig finns det också andra frågor för nya chefen att ta tag i – förbättringar av det lokala företagsklimatet till exempel.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Corona stoppar nöjescentrets högsäsong

CORONAKRISEN Multi Challenge i Östersund är ett av Sveriges största nöjescenter. Sommarmånaderna med början i maj brukar vara den tid när företaget får intäkter för hela året. Men som en följd av coronakrisen prövas nu hela verksamheten och företagets ekonomichef är kritisk till hur stöden har utformats. 
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme i länet

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2020 jämfört med länets övriga kommuner.
NYHET Publicerad:

Seger för brukanderätten

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt industriföretag masstillverkar skyddsvisir

CORONAKRISEN Lindevalls Industri AB i Östersund har under coronakrisen snabbt ställt om sin verksamhet. Nu tillverkar företaget omkring 1 500 skyddsvisir om dagen och efterfrågan är stor.
NYHET Publicerad:

Dramatisk svår situation för jämtländska företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. "Siffrorna för Jämtlands län är ytterst allvarliga. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet och de oerhörda konsekvenser det skulle innebära för länet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.
NYHET Publicerad:

Engelska skolan i startblocket – stort intresse för lärartjänster

FRISKOLA I augusti slår Internationella Engelska Skolan, IES, upp dörrarna i Östersund. Elva klasser drar igång, från förskoleklass till sjuan. Rektor Mika Reunanen är ny i sin roll men säger att kontakterna med Östersunds kommun varit välkomnande – på tvärs med den debatt som ibland förekommit i medierna.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.
NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera jämtländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Alla vinner på bättre upphandlingar

UPPHANDLING Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor i Sverige och totalt annonseras årligen 18 000 upphandlingar. Svenskt Näringsliv bjöd in till ett lunchseminarium med syfte att fortbilda företagare och upphandlare om hur en bra upphandling ska gå till.