Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 februari 2020

Många kommuner saknar fortfarande valfrihet

Lagen om valfrihet har nu funnits i över tio år. Denna frihetsreform har gett människor möjligheten att själva påverka sin vård och omsorg och den har gett medarbetare i vården och omsorgen fler arbetsgivare att välja mellan. Detta är värt att fira, men fortfarande finns mycket kvar att göra. I Jämtlands län finns valfrihet i knappt hälften av länets kommuner.

Sabina Joyau

Lagen om valfrihet, LOV, har nu funnits i över tio år och har bland annat gett kommuner och regioner en bättre kostnadskontroll samt ett ökat fokus på kvalitet. Störst skillnad har det dock inneburit för vanliga människor i deras vardag, menar Sabina Joyau, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

– LOV har inneburit ett historiskt genombrott för människors möjligheter att påverka sin egen välfärd. I hela Sverige kan människor idag själva välja vilken vårdcentral de vill gå till och tre av fyra svenskar bor i en kommun där den som behöver hemtjänst kan välja utförare själv. Makten har flyttats från politiker till människor.

Vårdföretagarna föreslår i sin rapport Tio år med LOV ett antal förslag på hur LOV kan utvecklas framöver. Bland annat vill de se justeringar i lagstiftningen på nationell nivå och ett ökat fokus på dialog mellan kommuner och privata vård- och omsorgsföretag, berättar Sabina Joyau.

– Vi vill att lagen skärps så att den garanterar att aktörer behandlas likvärdigt, oavsett om de är kommunala eller privata. Förutsättningarna för att bedriva omsorg måste bli mer långsiktigt hållbara och inte ändras från år till år utan tillräcklig framförhållning. Vi vill också se att fler kommuner tar sitt ansvar och efterlever de krav som redan finns idag på att ge saklig och lättförståelig information till den som ska välja omsorg.

Kanske viktigast av allt är dock att fler kommuner borde införa LOV, så att fler får möjlighet att välja utförare.

– Fler kommuner bör införa LOV för att fler äldre ska bli nöjda med sin äldreomsorg. Institutet för näringslivsforskning har visat att valfrihet i hemtjänsten ökar nöjdheten hos äldre, chansen att bli nöjd är helt enkelt större när det finns alternativ. Och för att privata vård- och omsorgsföretag kan bidra med nya idéer för att lösa såväl regioners problem med vårdköer som kommuners behov av att utveckla äldreomsorgen, säger Sabina Joyau.

Vill se ökat engagemang

Ola Toftegaard, regionchef på Svenskt Näringsliv i Jämtland, uppmanar nu kommunerna att öka engagemanget i frågan.

– LOV är en frihetsreform som flyttar makten från politikerna till medborgarna. Det ger kommunens invånare en större rådighet över vem som ska utföra verksamheten. Det är positivt att Östersund, Krokom och Åre har infört LOV, men denna möjlighet bör också ges till kommuninvånarna i länets övriga kommuner. Det tenderar dessutom att vara en ekonomisk rationell reform, vilket inte minst är viktigt i tider av ekonomiska problem för många kommuner.

Andreas Karlsson och Ola Toftegaard

Andreas Karlsson, socialnämndens ordförande i Krokoms kommun;

– Jag är positiv till denna reform och i Krokom har vi två privata utförare av omsorg. Dessa företag ligger idag i kommunens mer glesbefolkade delar och både brukarna och vi i kommunen är mycket nöjda. Personligen skulle jag gärna se ett ökat inslag av privata omsorgsföretag för det ökar möjligheten för personal, framförallt kvinnor, i äldreomsorgen att bli entreprenörer och företagare i Krokoms kommun.

Tabell - Jämtlands län

Kommuner som har valfrihetssystem i driftKommuner som fattat beslut att INTE tillämpa LOV
Krokom Åre ÖstersundBerg Bräcke Härjedalen Ragunda Strömsund
Välfärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist