Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 april 2021

Nya landshövdingen ser fram emot att få lära känna länets företagare 

Efter bara några veckor som ny landshövding är det fortfarande mycket nytt att sätta sig in i för Marita Ljung. Hon ser fram emot att få resa ut i länet och lära känna företagarna, och hon berömmer hur besöksnäringen hanterat pandemin och hur hennes företrädare jobbat med företagsetablering. 

Foto: Sandra Lee Pettersson

Marita Ljung kommer närmast från ett jobb som affärschef för Almi Företagspartner i Mälardalen, och hon har innan det bland annat jobbat som chef på Swedbank och som statssekreterare på näringsdepartementet. 

När hon fick förfrågan att bli chef för länsstyrelsen i Jämtlands län blev hon glad. 

– Att få vara regeringens utsände är ett ärofyllt uppdrag, där jag förhoppningsvis får vara med och göra skillnad. Jag har ingen tidigare relation till länet mer än att jag varit här i jobbet några gånger och även några gånger privat. Min bild av Jämtland är väldigt positiv. Som många andra förknippar jag länet med fantastisk natur och turism, men efter några veckor här börjar jag förstå hur attraktiv regionen verkligen är, säger hon. 

I hennes tidigare jobb på Almi fick Marita Ljung en viss inblick även i näringslivet i Jämtland. 

– Via mina kollegor som jobbar här så har jag ändå en hyfsat god bild. Jag vet att det är väldigt många mindre företag, vilket förstås präglar företagskulturen. Det är många som är levebrödsföretag som inte i första hand satsar på tillväxt. Att människor också bor och driver företag i hela länet är spännande för glesbygdsutvecklingen. 

Fysiska möten 

Hon är imponerad över hur det jobbats med företagsetableringar i länet. 

– Det är jättepositivt med till exempel etableringen av Synsam och otroligt vilket jobb de gjort. Jag vill fortsätta att bidra till att öppna dörrar för fler större företag att välja Jämtlands län. Jag fick vara med när Facebook etablerade sig i Sverige, och vet att Östersund var med i den dragkampen. Det var en intressant resa och jag hoppas att jag nu kan ha nytta av mina erfarenheter från den processen, säger hon. 

Marita Ljung ser fram emot många fysiska möten med länets företagare när pandemin är över. Hon tror att nätverk och plattformar kan vara extra viktiga i ett län med många små företag. 

– Jag tänker att dialog med näringslivsenheterna i kommunerna och med organisationer som Svenskt Näringsliv är oerhört viktiga. Men än så länge är mycket ett blankt blad för mig, så det ska bli spännande att få åka ut och träffa företagarna, eller få bjuda in dem till residenset så småningom. Fysiska möten är viktiga, särskilt när det ska till större förändringar, säger hon. 

Region Jämtland Härjedalen lyfter bland annat satsningen på Atlantstråket som en viktig pusselbit för transportinfrastrukturen i länet. Hur kan länsstyrelsen bidra i arbetet kring infrastruktur? 

– Infrastruktur är givetvis en oerhört viktig förutsättning för näringslivet. Länsstyrelsens roll är att föra dialog med alla parter och förmedla hur läget ser ut och vad som behövs. När det gäller Atlantstråket ska jag börja med att föra dialog med Trafikverket för att få en uppfattning kring hur tidsplanen ser ut.  

Marita Ljung menar att behovet av fungerande infrastruktur – både med vägar och järnvägar, men även med ett väl utbyggt bredbandsnät – kommer att bli ännu viktigare nu när det ser ut som att intresset för att arbeta från andra orter än huvudorten i en region ökar. 

– Att få vara med och arbeta kring hur framtidens näringsliv och framtidens arbetsplatser ska se ut blir oerhört spännande och vi på länsstyrelsen har en viktig roll att fylla för att möjliggöra för människor att jobba och driva företag i hela länet, säger hon. 

Skogen är en betydande näring i länet. Länsstyrelsen är en av organisationerna som håller på att ta fram ett regionalt skogsprogram där målbilden är att Jämtlands län ska bli bäst på skog. Hur ska de nå dit?  

– Som jag förstår det så består länets skogsbruk av många familjeskogsbruk, och inte lika många stora bolagsägda skogsbruk som i närliggande län. Så skogen är ju oerhört viktig för dessa företagare. Och återigen tänker jag att vi kan bidra med dialog och kommunikation. Inte minst när det gäller klimatarbetet har vi en viktig roll, och där de mindre skogsbruken redan sköter sin skog fantastiskt bra, vilket är bra för miljön. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist