Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 juni 2020

Osäkra regler ledde till varsel

På grund av krångliga och oförutsägbara regler har Engcon i Strömsund valt att varsla personal istället för att fortsätta med korttidspermittering. Bolagets vd säger att han inte vill riskera att bygga in osäkerheter i verksamheten.

Nyligen kom Tillväxtverket med ett nytt besked, att de företag som har betalat koncernbidrag under 2019 inte bör påverkas när det kommer till rätten att erhålla stöd för 2020. Trots detta väljer Engcon att inte söka på nytt.Foto: Sten Stromgren

Engcon är Strömsunds största arbetsgivare tillika världens ledande tillverkare av tiltrotatorer till grävmaskiner. Som många andra företag i Sverige och världen har även Engcon påverkats betydligt av coronakrisen. Krisen slog till hårdast i maj då bolaget tappade omkring 50 procent av sin omsättning.

Den stora minskningen berodde i huvudsak på att Frankrike, Nederländerna och Danmark stängde ner sina länder genom hårda restriktioner, vilket i sin tur påverkade orderingången för Engcon. Denna ekonomiska nedgång och osäkerheten framöver har lett till att företaget måste göra besparingar.

Ständigt nya besked väcker oro

Krister Blomgren som är vd för Engcon berättar att korttidspermitteringsstödet är alldeles för föränderligt liksom att osäkerheten om företaget lever upp till förutsättningarna har gjort att de istället har varslat personal. För verksamheten i Strömsund handlar det om cirka 25 personer som kan komma att sägas upp.

– Vi korttidspermitterade till en början, men när Tillväxtverket i maj kom med beskedet om att de företag som betalar koncernbidrag inte ska beviljas stöd för korttidspermitteringar blev konsekvensen att vi inte bara riskerade att bli utan stöd utan också återbetalningsskyldiga. Därför avbröt vi korttidsarbetet och har valt att varsla istället, säger Krister Blomgren.

Nyligen kom Tillväxtverket med ett nytt besked, att de företag som har betalat koncernbidrag under 2019 inte bör påverkas när det kommer till rätten att erhålla stöd för 2020. Trots detta väljer Engcon att inte söka på nytt.

– Om vi ska förlita oss på korttidspermitteringar krävs det en större tydlighet. Vi kan inte bygga vår verksamhet med tron om att vi har gjort en ekonomisk besparing om det senare inte visar sig vara fallet. Man kan vrida och vända på vad kravet om att lida väsentliga ekonomiska svårigheter egentligen betyder. Det är alldeles för osäkert för att vara hållbart, säger Krister Blomgren.

Vill inte ta några risker

För Krister Blomgren och Engcon är förutsägbarheten avgörande när det kommer till att bedriva sin verksamhet. Han säger att han hellre försöker anpassa verksamheten till den situation som råder istället för att försöka få rätt till stöden.

– Vi har i vanliga fall aldrig försökt anpassa verksamheten för att söka stöd, skattelättnader eller liknande. Det kommer vi inte göra nu heller. Det är välkommet att regeringen kommer med nödvändiga stödpaket, även om vi har synpunkter på utformningen. Hela vårt fokus är på att anpassa verksamheten och göra det bästa vi kan för att ta oss igenom den här krisen så helskinnade som möjligt, avslutar Krister Blomgren.

coronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist