LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 februari 2021

Östersunds kommun håller workshops med företagare

För att lyssna in företagarna och deras idéer kring tillsyn och miljöarbete anordnar Östersunds kommun digitala dialogträffar. 

”Tanken är att träffarna ska syfta framåt, inte att de i första hand ska vara ett forum där det pratas om hur det varit”, säger Maria Stenhammar. 

För att främja näringslivsutvecklingen i Östersunds kommun har tre nämnder – kommunstyrelsen, miljö- och samhällsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden – fått i uppdrag av politikerna att utveckla dialogen och processen med företagare kopplat till myndighetsutövning. 

Från miljösidan ville man fokusera på de branscher som innefattar stor del tillsyn, för att lyssna in hur företagarna tycker att det fungerar och om de har förslag på hur tillsynen kan bli ännu bättre. 

– När miljöchefen i kommunen hörde av sig och ville att vi skulle anordna workshops tillsammans så ställde vi så klart upp. Vi tog beslutet att dialogträffarna skulle göras utan oss tjänstemän, så att företagarna verkligen känner att de ärligt kan säga vad de tycker, säger Maria Stenhammar, näringslivsutvecklare. 

Årebaserade företaget Future Friday vann direktupphandlingen att hålla i dessa workshops och i slutet av januari hölls första digitala träffen med företagare inom livsmedelsbranschen. Workshop två hölls 1 februari med företagare inom boendebranschen. 

– Tanken är att träffarna ska syfta framåt, inte att de i första hand ska vara ett forum där det pratas om hur det varit. Vi hoppas att företagarna kan komma med kreativa idéer och att vi får långa listor på saker vi kan förbättra eller göra annorlunda, säger Maria Stenhammar. 

Vad har ni fått för rapporter från de två första träffarna? 

– Allt är inte sammanställt ännu. Men en slutsats är att företagarna från hotell och gym inte är lika positiva till kommunens tillgänglighet som företagarna i livsmedelsbranschen är. När alla dialogerna är genomförda och vi får den totala sammanställningen ska vi gå igenom alla förslag och se vad vi kan göra. 

Företagslots, fler e-tjänster, motiverande samtal är andra satsningar inom näringslivsutvecklingen som Östersunds kommun jobbar med. 

– Det är givetvis många olika delar som görs för att det ska bli enklare att driva företag i kommunen. De workshops vi har nu är bara en del. När det gäller e-tjänster så har ju pandemin drivit på den utvecklingen och flera nya tjänster ska underlätta vardagen för våra företagare, vilket förstås är positivt, säger Maria Stenhammar. 

Workshops med företagare som verkar inom miljöfarlig verksamhet och hygienisk verksamhet står näst på tur. 

– Företagare är kreativa, vi behöver deras idéer. Hur ska vi annars veta vad som fungerar bäst om vi inte för en dialog? Vi måste möta deras behov och därför är deras åsikter oerhört viktiga för vår verksamhet, säger Maria Stenhammar. 

Lokalt FöretagsklimatÖstersunds kommun
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist