NYHET18 november 2021

Ragunda kommun vill bli utmanade av företagen

För mer än tio år sedan införde Ragunda kommun utmaningsrätten. Efter det har inte en enda verksamhet utmanats. Nu har kommunen själva beslutat att lägga ut gröna arbeten på entreprenad, och kommunalråd Mikael Westin (C) hoppas att det kan få företagare att upptäcka möjligheten att ta initiativ till upphandlingar.

2010 beslutade Ragunda kommun att införa så kallad utmaningsrätt, alltså möjligheten för företagare att ta initiativ till om en upphandling ska genomföras. Men ingen verksamhet har sedan dess blivit utmanad. 

– Vi hade en utmaning som var på gång, men det blev inget av, säger Mikael Westin, centerpartistiskt kommunalråd, som önskar att utmaningsrätten skulle börja nyttjas i Ragunda. 

För att visa på möjligheterna med upphandlingar beslutade därför kommunstyrelsen i våras att skötseln av kommunens grönytor ska läggas ut på entreprenad. 

– När vi inte har blivit utmanade, så har vi tagit initiativet själva. 

Beslutet är överklagat av oppositionen till Förvaltningsrätten, men Westins förhoppning är att ett anbudsförfarande ska kunna sätta igång i början av nästa år. 

– För mig är det främsta argumentet till att det vore bättre om dessa jobb gjordes privat är att våra anställda behöver fokusera på annat på sommaren. Vi har många äldre fastigheter som behöver underhåll och det är bättre om det arbetet prioriteras. Dessutom har vi en föråldrad maskinpark och ska vi fortsätta sköta om våra grönytor på ett bra sätt krävs stora investeringar, säger han. 

Upphandlingar som passar småföretagare 

I de beräkningar kommunen gjort räknar de med en besparing på 1–1,5 miljoner kronor om arbetet med grönytor görs av ett privat företag. Jobbet handlar om tre större områden, i Hammarstrand, Stugun och Bispgården, och Mikael Westin ser gärna att upphandlingen delas upp på mer än ett företag. 

– I en liten kommun med många mindre företag så är det viktigt att kommunen skapar upphandlingar som gör det möjligt även för dem att delta. Har vi bara stora upphandlingar så blir det lätt större företag från grannkommuner som är med och vinner och det gynnar inte det lokala näringslivet. 

Beslutet att upphandla de gröna jobben har fått en del kritik, bland annat anser Socialdemokraterna i kommunen att det borde vara en fråga för kommunfullmäktige. 

 – Jag anser att det här inte är ett principiellt ärende som måste tas i kommunfullmäktige. Det här är en verksamhetsfråga som det räcker att kommunstyrelsen beslutar om, svarar Mikael Westin på den kritiken. 

Vill bli utmanade 

En anledning till att utmaningsrätten inte nyttjats tror Westin är att företagarna inte känner till den, och att kommunen varit dåliga på att informera. 

– Vi måste marknadsföra det bättre så att företagarna förstår vad det innebär och att det är en möjlighet till arbete. För oss är det dessutom jättebra att bli utmanade, det tvingar oss att se över våra verksamheter och se om vi verkligen driver dem på bästa sätt, säger han. 

Westin menar bland annat att klimatomställningen är en viktig anledning till att fler företag bör utmana kommuner. 

– I allt vi gör måste vi titta på miljöaspekter, och närheten till både tjänster och varor är oerhört viktigt för att minska våra transporter. Våra lokala företagare spelar därför en stor roll när det kommer till att nå våra klimatmål. 

Mikael Westin tycker att en liten kommun som Ragunda i första hand ska fokusera på kärnuppdragen och att betydligt fler områden skulle kunna läggas ut på privata företag för att både gynna näringslivet och avlasta kommunen. 

– Utan våra företagare dör kommunen. Om vi kan fokusera på det som är våra huvuduppdrag, som vård, skola och omsorg, så kan vi använda våra företagare att hjälpa till med sådant som vi inte riktigt har resurser att göra på ett bra sätt.  

Lokalt FöretagsklimatUtmaningsrätt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist