NYHET9 januari 2023

Samarbete och delat ansvar ska lyfta Östersund

En halv rockad på ordförandeposten i Östersunds kommun ska bygga handlingskraft i kommunpolitiken. En placering som länsbästa, men plats 120 på företagsklimatrankingen 2022, är inget vare sig Centern eller Socialdemokraterna nöjer sig med. Effie Kourlos (C) och Niklas Daoson (S) samarbetar – och siktar högre.

Niklas Daoson och Effie KourlosFoto: Niklas Daoson: Håkan Wike Effie Kourlos: Linda Brandon

Under hösten har kommunledningen haft stort fokus på budgetarbetet. Nu är det dags att börja titta på det nya året.

– Det har varit nya saker och en större helhet att sätta sig in i. Det är väl med skräckblandad förtjusning jag ser fram emot min nya roll som ordförande i kommunstyrelsen, säger Niklas Daoson, före detta polis med barn- och utbildningsfrågor varmt om hjärtat.

Det är mycket att göra och många att träffa såhär initialt i mandatperioden. Tron på kommunens potential har Niklas Daoson sedan tidigare, och den nya rollen ger nya möjligheter.

– Men det är skönt att jobba ihop med Centern som har varit med i tidigare mandatperiod och därför insatta i det pågående arbetet, säger den nya kommunstyrelseordförande.

Niklas Daoson delar mycket av kommunstyrelsearbetet med tidigare mandatperiods avgående styrelseordförande, Effie Kourlos, som nu är vice ordförande i den nya kommunstyrelsen.

– Vi har inte satt några speciella mål i siffror kring listplaceringar i företagsrankingen, men visst borde vi kunna bättre än 120 av 290. Den siffran säger i alla fall att vi har mer att göra, menar Niklas Daoson. 

Kommunikation avgörande

Han pratar helst om stora övergripande mål – Östersunds potential som stor stad i inlandet och snart med ännu bättre kommunikationer mellan Sundsvall och den internationella knutpunkten Trondheim vid norska kusten. Meråkerbanans elektrifiering från gränsen till Trondheim år 2024 är en del av kommunikationsförbättringarna man hoppas på. Kommunikationen med Stockholms näringsliv är en annan viktig kommunikationssträcka, både med tåg och flyg. Tågresa på under fyra timmar är både rimligt och nödvändigt - en påverkansfråga kommunen jobbat med länge.

Förbättrad lokal infrastruktur är den fråga som företagen i Östersund prioriterar högst för att förbättra företagsklimatet. Just infrastruktur (vägnät, tåg- och flygförbindelser) är en fråga där kommunen fått försämrat betyg varje år sedan 2018.  

– Vi i kommunen siktar på målet 75 000 invånare 2040, näringslivet siktar högre än så, så vi har gemensam syn på att växa, säger Niklas Daoson. 

Att synas och verka med makten i Stockholm, även politiskt, är ett av de prioriterade målen för de båda.

– Vi har inte ett enda namngivet Östersunds-projekt i den nationella planen, det måste vi ändra på, säger Niklas Daoson och bedyrar att kommunens socialdemokrater har tät kontakt med politiska kollegor i Stockholm.

Eftersom Effie Kourlos sitter som ordförande i utvecklingsutskottet med frågor om tillväxt, utveckling, mark- och företagsfrågor samt infrastrukturfrågor har hon mycket fokus på just det.

– Vi har många gemensamma mål och tycker lika i många frågor. Vi har en tydlig samsyn kring att företagarna är viktiga för kommunen, en motor i tillväxten och målet mot ett större Östersund, säger Effie Kourlos och syftar på ett gott samarbete med Socialdemokraterna.

Synsam syns

Tillverkningsindustrin är, om man kikar i statistiken, underrepresenterad som arbetsgivare i Östersund, men börjar nu öka. Effie Kourlos och Niklas Daoson lyfter båda Synsams nya etablering av glasögontillverkning på Frösön som en fjäder i hatten för kommunen.

– Här har vi ett bevis för attraktionskraften hos Östersund och vi har fler företag som kan följa samma exempel, menar de båda. 

Tillgång till mark, fastigheter, energi och kommunikationer är avgörande för att fler företag ska flytta till Östersund. Kompetensförsörjning och därtill tillgång på attraktivt boende, barnomsorg och meningsfull fritid är faktorer som spelar roll för de som ska jobba där. Företagsutvecklingen och etableringar är en motor i tillväxten för kommunen och regionen. Samarbeten med andra kommuner är bra för hela området menar de båda. Kommungränserna är inte så viktiga, stad och landsbygd lockar folk tillsammans.

– Både kommunen och företagen gör ett bra jobb med att rekrytera och lyfta Östersunds kommun som en plats där man vill jobba och bo. Nyanlända har varit en stor tillgång för oss och vi hoppas det fortsätter, trots att nuvarande regering vill minska på antalet kvotflyktingar, säger Effie Kourlos.

Hon lyfter även Mittuniversitetet som en viktig ingång till fler boende i Östersund:

– Vi vill få hit fler utbildningar, och rätt utbildningar. Många som studerar på en ort stannar också kvar efter avslutad utbildning.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist