Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 mars 2021

”Sverige är ett smörgåsbord för kriminella” 

Stephen Jerand (KD) är kommunalråd i Östersund och har arbetat som polis i över 40 års tid. Han har följt brottsligheten på nära håll hela sitt vuxna liv och säger att det inte finns några enkla lösningar för att vända trenden med brottutsatta företag. Istället krävs det ett långsiktigt och gemensamt arbete.  

”Sverige har blivit ett smörgåsbord för internationell brottslighet. Gränsbevakningen har monterats ner, polisnärvaron sjunkit och de kriminella gängen kan enkelt planera sina brottsturnéer”, säger Stephen Jerand.  Foto: Göran Strand

Att utsättas för brott hör inte till undantaget för den som driver företag. Enligt Svenskt Näringslivs undersökning uppger över 50 procent av de svarande företagen i Östersund att brottslighet är ett problem för företagen i kommunen, något som Stephen Jerand vill vara en del i att vända på.   

Han flyttade upp till Jämtland när han blev chef för ordningspolisen 1994. Därefter läste han juridik och blev sedermera också länspolismästare. Med sin polisbakgrund i Stockholm har han kunnat jämföra hur brottsligheten, och särskilt vilken brottslighet, som präglar de olika delarna av landet.  

– Sverige har blivit ett smörgåsbord för internationell brottslighet. Gränsbevakningen har monterats ner, polisnärvaron sjunkit och de kriminella gängen kan enkelt planera sina brottsturnéer.  

44 procent av företagen bedömer att de har risk att drabbas för skadegörelse, 40 procent för stölder och snatterier. Hela 46 procent för inbrott eller rån.  

– Jag har hunnit besöka en del butiker under min tid som kommunalråd. Många butiksägare beskriver en oerhört uppgiven situation, med stölder, skadegörelse och hot mot personal. Dessutom har vi de utländska ligorna som kommer hit och stjäl framför ögonen på personalen, utan att någon har en chans att ingripa. Som om det inte vore nog har företagaren också enligt arbetsmiljölagen en skyldighet att agera. Allt detta skapar en enorm press, säger han. 

”Samhällskontraktet är brutet” 

Kommunalrådet skräder inte orden när han pratar om den bristande polisnärvaron i länet. 

– Samhällskontraktet är brutet, det är bara att konstatera. Vi får inte den polisnärvaro vi har rätt till med tanke på den skatt vi betalar. Den låga polistätheten i glesbefolkade län gör att det är tämligen riskfritt att begå brott. Nuförtiden pratas det om fotpatrullering som om det vore något alldeles särskilt, vilket illustrerar problemet. Det ska vara en lika självklar del i polisens arbete som att en läkare träffar en patient. 

Han är dock noga med att kritiken ska hamna rätt.   

– Detta är inte polisens fel. Det är politikens naivitet som har bidragit till detta och ligger till grund för att rättsväsendet inte har stärkts. Här är alla politiska partier mer eller mindre skyldiga. Den lokala polisen sitter fast i det centraliserade systemet det är en del av och kan inte anställa poliser på det sätt som säkert skulle önskas.  

Brottsförebyggande arbetet förskjuts till den enskilde 

Stephen Jerand konstaterar att det brottsförebyggande arbetet mer och mer kommit att landa på den enskilde företagaren.  

– Brottsligheten har tvingat företagen att lägga pengar på kameraövervakning och andra säkerhetsåtgärder. Dessutom höjs premierna för försäkringarna när risken att utsättas för brott ökar. 

– Den 1 mars i år tillträde lagen om tillträdesförbud, vilket innebär att vissa personer kan portas från butiker. Det kräver dock att företagaren skriftligen ansöker om tillträdesförbud och därefter ska det beslutas av en redan arbetsbelastad åklagare. Hade lagstiftarna varit lite smidiga och schyssta mot företagen borde detta beslut kunna fattas av polisens förundersökningsledare istället. Det hade gått mycket fortare.  

Samarbete vägen framåt   

Företagen skapar jobb som i sin tur renderar skatteintäkter till kommunen. På frågan vad kommunen kan göra för att minska brottsligheten säger Stephen Jerand att kommunen egentligen inte har sådan stor rådighet över frågan. 

– Direkt brottsförebyggande är det vi kan göra att anställa ordningsvakter. De gör ett hästjobb, men det är ingen långsiktig lösning. Det pågår dock en tvåårig utredning om vilket ansvar kommunerna har i det brottsförebyggande arbetet. Förhoppningsvis leder det fram till att kommuner får anställa egna poliser.  

Stephen Jerand säger att polisens prioriteringar bygger på den statistik som finns.  

– Anmälningsbenägenheten har sjunkit, vilket jag till viss del förstår. Många tror ändå inte att det leder någonvart. Företagen bör dock göra tvärtom och anmäla allting. Den enda statistik vi som kommun och den lokala polisen kan visa upp är anmälda brott och de brott polisen själva upptäcker. Det är detta som utgör den bild som ligger till grund för polisens prioriteringar.  

Han säger också att det är nödvändigt att företagen, kommunen och polisen får till ett fungerande och långsiktigt arbete med de brottsförebyggande frågorna.  

– Jag förstår att det låter trist, att företagen vill ha andra svar. Detta är dock grunden för allt. Företagen måste göra sitt och anmäla, kommunen följa upp och ställa krav mot regeringen och polisen, avslutar Stephen Jerand.     

Brottslighet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist