NYHET9 november 2020

Tidigarelägg investeringar för att rädda jämtska företag 

Coronakrisen har inneburit enorma prövningar för stora delar av näringslivet. Många kommuner har under krisen gjort betydelsefulla insatser för att underlätta för företagen. Krisen är dock inte över och en viktig insats, parallellt med fortsatt coronastöd, är att tidigarelägga planerade investeringar.  

Ola Toftegaard
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Under coronakrisen har det skett en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag, vilket fått till följd att företagens investeringar har minskat drastiskt. Minskade investeringar slår hårt mot näringslivet och därmed arbetstillfällen i Jämtland. 

– Genom att tidigarelägga redan planerade investeringar, andra underhållsåtgärder och offentliga inköp kan Jämtlands kommuner hjälpa till att upprätthålla efterfrågan till företag som just nu kämpar för sin överlevnad, säger Ola Toftegaard, regionchef för Svenskt Näringsliv Jämtland.  

Östersunds kommun har tagit ett viktigt beslut att investera 866 miljoner under 2021 med bäring på att stödja de lokala företagen. Det ser naturligtvis olika ut i Jämtlands åtta kommuner hur mycket som kan investeras nu men betydelsen av att det genomförs investeringar i närtid kan inte underskattas. 

– Länets kommuner vet självklart bäst vad som ligger i pipe-line framöver, exempelvis vilka renoveringsbehov som finns och vilka gator som behöver rustas upp. Nu är det avgörande att dessa planerade insatser inte skjuts på framtiden, utan att arbetet sätts igång när den samhällsekonomiska betydelsen blir som störst. Genom att hålla efterfrågan uppe minskas risken för konkurser och således också en ökad arbetslöshet för länets kommuner att hantera, avslutar Ola Toftegaard. 

CoronaInvesteringar
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist