Fyråsträ tillverkar stolpar och stängsel
Foto: Karin Bångman

Fyråsträ i Hammerdal tillverkar staket och stolp och har export till flera länder.

Utan företag dör glesbygden

NYHET Publicerad

VÄLFÄRDSSKAPARNA Myndighetsutövning, kompetensförsörjning och konkurrens på lika villkor är tre politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att verka i glesbygden. Det framkom när politiker och intresseorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Strömsunds kommun under måndagen.

Nya Attacus Betonghus
Foto: Karin Bångman

Kenneth Bengtsson till höger är vd för Attacus Betonghus där man gör moduler till flerfamiljshus.

Per Nilsson ägare Attacus

Per Nilsson ägare av Attacus. Ett företag som är beroende av transporter.

Foto: Karin Bångman

De tre företag som besöktes - Fyråsträ, Attacus Trähus och Engcon - i Strömsunds kommun bidrar tillsammans med sina medarbetare med cirka 93 miljoner kronor varje år till svensk välfärd. En summa som motsvarar ungefär 626 förskoleplatser eller 183 poliser.

– Grunden för vår verksamhet är infrastruktur och fortsatt möjlighet att transportera råvaror och varor med lastbilar till rimliga kostnader. Vi har inga tåg i Hammerdal. Vi konkurrerar med företag i andra länder och vi måste ha likvärdiga villkor som dessa när det gäller transporter.  Ökade skatter på drivmedel och el och minskat transportstöd är politiska beslut som slår mot våra möjligheter att bedriva konkurrensmässig verksamhet i Hammerdal, säger Anders Pålsson, som är vd för familjeföretaget Fyråsträ med 43 anställda.

Han pekade också på vikten av smidig myndighetsutövning och tar som exempel en ansökan om täktanvändning.

– Vi ansökte om att få använda en av våra täkter och det tog två år för länsstyrelsen här i Jämtland att ge oss ett täkttillstånd medan samma ärende tar två veckor i Dalarna. Det är orimligt stora skillnader i handläggningstider.

I Hammerdal ligger också Attacus Trähus och Attacus Betonghus som tillverkar prefabricerade moduler till flerbostadshus. I fjol stod den nya betongfabriken klar. Modulerna som tillverkas fraktas på lastbilar till storstadsregionerna. Attacus Trähus bidrar med 16 miljoner kronor till den gemensamma välfärden varje år.

– För att klara kompetensförsörjningen och vår verksamhet behöver vi bra kommunikationer, vi skulle till exempel behöva mer kollektivtrafik från Östersund och en vårdcentral på orten. För att få fler människor att flytta hit behöver vi attraktiva bostäder. Luckra upp strandskyddet och gör det möjligt att bygga sjönära, säger Pär-Magnus Olofsson, vd för Attacus Trähus.

Engcon i Strömsund är världsledande på tiltrotatorer till grävmaskiner. Företaget har 20 medarbetare som pendlar från Östersund, en resa varje dag på drygt 20 mil tur och retur.

– Höjda skatter på resor påverkar både företaget och våra medarbetare, vår möjlighet att rekrytera, det minskar vår konkurrenskraft, säger Mikael Persson, personalchef på Engcon.

Förra året uppgick Engcons transportkostnader till 48 miljoner kronor när 6700 ton gods transporterades från fabriken i Strömsund.

– Det har varit intressant att få lyssna på framgångsrika företagare på glesbygden. Jag ser vilken kraft och vilket mod det finns i vårt län. Det är inspirerande. Det ökar också förståelsen för vikten av kloka politiska beslut som gör det möjligt för dessa företag att fortsätta utvecklas, säger Saila Quicklund, riksdagspolitiker för Moderaterna för Jämtlands län.

– Det blir tydligt att utan entreprenörer och företagare har vi ingen välfärd i Sverige. Vi måste ge dem verktyg att utvecklas, säger Sune Sjöström, Sverigedemokraterna, region Jämtland Härjedalen.

Flygskatt, minskat transportstöd, kilometerskatt, höjd skatt på el och drivmedel är politiska beslut som äventyrar glesbygdsföretagens möjligheter att ha en konkurrenskraftig verksamhet.

Det är också politiska beslut som gör skillnaden mellan att avveckla eller utveckla. Om företagen i till exempel Strömsunds kommun ges möjlighet att växa, om så endast med ytterligare en anställd per företag så innebär det på sista raden runt 105 miljoner kronor mer per år i skatteintäkter, vilket ger möjlighet att anställa 189 nya gymnasielärare eller 266 nya undersköterskor i hemtjänsten. Vilken politiker skulle tacka nej till det?

Så mycket välfärd skapar företag i Strömsund

Inräknat alla verksamma företag i Strömsunds kommun så bidrar dessa och dess medarbetare med 786 miljoner kronor per år till välfärden, vilket motsvarar 1552 poliser eller 2902 förskoleplatser.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Alla vinnare på enklare regelverk för företagare

FÖRETAG Skillnader i hur kommuner hanterar företagens tillståndsärenden och kontroller var en fråga som företagarna i länet tog upp när Svenskt Näringslivs vd – Jan-Olof Jacke - besökte Jämtland i början av veckan.Det framkom att de stora skillnader som finns idag mellan kommunernas och länsstyrelsernas hantering av företagsärenden är avgörande för företagens konkurrensförmåga. Budskapet var kristallklart ”Gör det enklare och åtgärda nu.”
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme av jämtska företagen

FÖRETAGSKLIMAT När pallplatserna för bästa företagsklimatet i länet fördelas hamnar Bergs kommun i topp och med högsta sammanfattande betyget i länet. Åre, Östersund och Strömsund kommer på delad andra plats i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet. Detta när företagen i kommunerna fått sätta betyg på kommunens förmåga att hantera frågor som rör företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Utan företag dör glesbygden

VÄLFÄRDSSKAPARNA  Fyråsträ, Attacus Trähus och Engcon - i Strömsunds kommun är tre företag som tillsammans med sina medarbetare bidrar med cirka 93 miljoner kronor varje år till svensk välfärd. En summa som motsvarar ungefär 626 förskoleplatser eller 183 poliser. På måndagen fick dessa företag besök av politiker, intresseorganisationer och Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Historiskt spadtag för Nord-Lock Group i Mattmar

VÄLFÄRDSSKAPARE På tisdag den 14 maj tas första spadtaget för den största utbyggnaden av lokaler som Nord Lock i Mattmar någonsin gjort. Därmed säkerställs den framtida produktionen på orten. För Åre kommun innebär utbyggnaden att kommunen nu behåller en av kommunens största välfärdsskapare. Divisionen i Mattmar och dess medarbetare drar nämligen in 30 miljoner kronor till välfärden varje år.
NYHET Publicerad:

Efterfrågan på arbetskraft minskar i länets företag

KONJUNKTUR Konjunkturen i länet mattas av och flera företag förväntar sig minskade eller oförändrade produktions- och försäljningsvolymer det kommande halvåret. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturpanel för andra kvartalet i år. "Det vi kan se är att företagen i länet gör ungefär samma bedömning av konjunkturen som snittet för övriga landet. Toppen på högkonjunkturen är passerad och förväntningarna när det gäller investeringar och försäljningsvolymer stagnerar", säger Ola Toftegaard, regionchef på Svenskt Näringsliv i Jämtlands län.
NYHET Publicerad:

Nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Östersund

MEDLEMSORGANISATION Christin Andersson och Viktor Karlsson är nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Jämtland-Härjedalen med kontor på Campus i Östersund. Efter 29 år i organisationen går Staffan Sjömark i pension och han ersätts av två nya medarbetare med två olika roller.
NYHET Publicerad:

Påsken ger bråda dagar för Pelle och Lisa

ENTREPRENÖRSKAP Pelle Sallin har tillsammans med sin fru Lisa byggt ett företag som idag är Norrlands största äggleverantör. Och nu till påskhelgen fördubblas leveranserna av ägg. Under några dagar inför påsken är det full fart i packeriet i Valne där de 16 anställda får förstärkning av extra personal.
NYHET Publicerad:

Entreprenören blir samhällsbyggare i den nya stadskärnan

FÖRETAGANDE Mötesplatsen Norra Station i Östersund visar att samverkan mellan entreprenörer ger framgång och en levande stadskärna. Manne Mosten är en av initiativtagarna till Norra Station där han driver restaurang- och caféverksamhet med lokalproducerade råvaror. "Företag som arbetar hållbart borde gynnas, inte bli straffade som jag upplever att vi blir idag. Då syftar jag främst på att löner och skatt på personal är så hög och att vi som jobbar hållbart i livsmedelsbranschen behöver extra mycket personal", säger Manne Mosten.
NYHET Publicerad:

Regeringen backar om höjd moms på naturguidning

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är verkligen med glädje vi tar emot detta besked som visar att politikerna lyssnat. Nu kan vi konkurrera på lika villkor med våra grannländer med lägre moms på tjänsterna,” säger Philip Harlaut, vd för Åreguiderna.
NYHET Publicerad:

Postnord ändrar rutiner och försämrar för företag i Jämtland

GÄSTKRÖNIKA ”Valet står mellan att flytta plock- och pack till en ort söder om Söderhamn om jag vill ha leverans nästa dag. Kan jag acceptera en dags försening kan jag lika gärna flytta till Estland och låta kunderna dra nytta av de lägre kostnaderna.” Det skriver företagaren Carl Erik Eriksson, ägare av Favoptic som har verksamhet i Östersund men som nu överväger flytta verksamheten på grund av Postnords försämrade service.
NYHET Publicerad:

”Det blev en aha-upplevelse hur mycket välfärd ett företag skapar”

VÄLFÄRDSSKAPARE När elever på Wargentinskolan träffade företagaren Katarina Magnusson blev de överraskade av hur mycket ett företag med cirka 40 anställda skapar för välfärden. Varje år ger Edenbos och Tages konditorier och butik – 5 165 032 kronor till svensk välfärd. "Utan företagare skulle vi inte ha någon välfärd i Sverige", konstaterar eleverna. 
NYHET Publicerad:

UF-företagen - här är länsvinnarna

UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag i Jämtland heter Travel Tag och gör bagagetaggar. De unga grundarna får nu åka till Stockholm och försvara länets färger i SM-finalen för årets UF-företag Sverige. 
NYHET Publicerad:

På E-hälsocentrum samarbetar näringslivet och det offentliga för framtidens vård

DIGITALISERING ”Jag ser inte någon annan möjlighet än samverkan mellan näringslivet och det offentliga om vi ska klara av framtidens sjukvård.”Det säger Göran Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör på Region Jämtland Härjedalen. Han är en av initiativtagarna till ett unikt e-hälsonav som startat i Östersund.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet en het fråga i många kommuner

INSPIRATIONSDAG Svenskt Näringsliv bjöd in tjänstemän och politiker i kommunerna i Norrland till en inspirationsdag för ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Här finns flest företagsamma jämtar

FÖRETAGSKLIMAT Åre och Berg toppar listan över Sveriges kommuner med högst företagsamhet och länet intar en fin tredje plats när det gäller kvinnors nyföretagsamhet.
NYHET Publicerad:

Från skogsplantering till Stockholms hetaste start-up

ENTREPRENÖRSKAP Gig-ekonomin är här för att stanna. Något som Fredrik Hjelm, ung entreprenör från länet och grundare till Voi tar fasta på. Han ser gärna regelförenklingar för nya gig och slår ett slag för vikten av Ung Företagsamhet som ger förutsättningar för nya entreprenörer.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden i Jämtlands län stagnerar

KONJUNKTUREN Konjunkturrapport visar lägre aktivitet på arbetsmarknaden i Jämtlands län. "Men företagarpanelen för första kvartalet i år visar också på fortsatt relativt höga förväntningar om kommande produktionsvolym, investeringar och sysselsättning," konstaterar Ola Toftegaard, regionschef för Svenskt Näringsliv i Jämtland.
NYHET Publicerad:

Nya politiska ledningen träffade företagare

FÖRETAGSKLIMAT Attityder och myndighetskultur i fokus när politiker och företagare möttes i Östersund.
NYHET Publicerad:

Strömsund tar hjälp av näringslivet för jobb åt nyanlända

ARBETSMARKNAD Samarbete mellan det privata och offentliga ska ge osubventionerade anställningar till nyanlända.
NYHET Publicerad:

Misstagen du inte får göra i USA

MÖJLIGHETERNAS LAND Kristian Sjöström tipsar om hur du tar dig fram i det amerikanska affärslivet. "I USA bestämmer chefen, punkt slut."