Fyråsträ tillverkar stolpar och stängsel
Foto: Karin Bångman

Fyråsträ i Hammerdal tillverkar staket och stolp och har export till flera länder.

Utan företag dör glesbygden

NYHET Publicerad

VÄLFÄRDSSKAPARNA Fyråsträ, Attacus Trähus och Engcon i Strömsunds kommun är tre företag som tillsammans med sina medarbetare bidrar med cirka 93 miljoner kronor varje år till svensk välfärd. En summa som motsvarar ungefär 626 förskoleplatser eller 183 poliser. Nyligen fick företagen besök av politiker, intresseorganisationer och Svenskt Näringsliv.

Nya Attacus Betonghus
Foto: Karin Bångman

Kenneth Bengtsson till höger är vd för Attacus Betonghus där man gör moduler till flerfamiljshus.

Per Nilsson ägare Attacus

Per Nilsson ägare av Attacus. Ett företag som är beroende av transporter.

Foto: Karin Bångman

Företagen Fyråsträ, Attacus Trähus och Engcon i Strömsunds kommun bidrar tillsammans med sina medarbetare med cirka 93 miljoner kronor varje år till svensk välfärd. En summa som motsvarar ungefär 626 förskoleplatser eller 183 poliser.

– Grunden för vår verksamhet är infrastruktur och fortsatt möjlighet att transportera råvaror och varor med lastbilar till rimliga kostnader. Vi har inga tåg i Hammerdal. Vi konkurrerar med företag i andra länder och vi måste ha likvärdiga villkor som dessa när det gäller transporter.  Ökade skatter på drivmedel och el och minskat transportstöd är politiska beslut som slår mot våra möjligheter att bedriva konkurrensmässig verksamhet i Hammerdal, säger Anders Pålsson, som är vd för familjeföretaget Fyråsträ med 43 anställda.

Han pekar också på vikten av smidig myndighetsutövning och tar som exempel en ansökan om täktanvändning.

– Vi ansökte om att få använda en av våra täkter och det tog två år för länsstyrelsen här i Jämtland att ge oss ett täkttillstånd medan samma ärende tar två veckor i Dalarna. Det är orimligt stora skillnader i handläggningstider.

I Hammerdal ligger också Attacus Trähus och Attacus Betonghus som tillverkar prefabricerade moduler till flerbostadshus. I fjol stod den nya betongfabriken klar. Modulerna fraktas på lastbilar till storstadsregionerna. Attacus Trähus bidrar med 16 miljoner kronor till den gemensamma välfärden varje år.

– För att klara kompetensförsörjningen och vår verksamhet behöver vi bra kommunikationer, vi skulle till exempel behöva mer kollektivtrafik från Östersund och en vårdcentral på orten. För att få fler människor att flytta hit behöver vi attraktiva bostäder. Luckra upp strandskyddet och gör det möjligt att bygga sjönära, sa Pär-Magnus Olofsson, vd för Attacus Trähus.

Engcon i Strömsund är världsledande på tiltrotatorer till grävmaskiner. Företaget har 20 medarbetare som pendlar från Östersund, en resa varje dag på drygt 20 mil tur och retur.

– Höjda skatter på resor påverkar både företaget och våra medarbetare, vår möjlighet att rekrytera, det minskar vår konkurrenskraft, sa Mikael Persson, personalchef på Engcon.

Förra året uppgick Engcons transportkostnader till 48 miljoner kronor när 6 700 ton gods transporterades från fabriken i Strömsund.

– Det har varit intressant att få lyssna på framgångsrika företagare på glesbygden. Jag ser vilken kraft och vilket mod det finns i vårt län. Det är inspirerande. Det ökar också förståelsen för vikten av kloka politiska beslut som gör det möjligt för dessa företag att fortsätta utvecklas, sa Saila Quicklund, riksdagspolitiker för Moderaterna för Jämtlands län.

– Det blir tydligt att utan entreprenörer och företagare har vi ingen välfärd i Sverige. Vi måste ge dem verktyg att utvecklas, sa Sune Sjöström, Sverigedemokraterna, region Jämtland Härjedalen.

Flygskatt, minskat transportstöd, kilometerskatt, höjd skatt på el och drivmedel är politiska beslut som äventyrar glesbygdsföretagens möjligheter att ha en konkurrenskraftig verksamhet.

Om företagen i till exempel Strömsunds kommun ges möjlighet att växa, om så endast med ytterligare en anställd per företag så innebär det på sista raden runt 105 miljoner kronor mer per år i skatteintäkter, vilket ger möjlighet att anställa 189 nya gymnasielärare eller 266 nya undersköterskor i hemtjänsten.

Så mycket välfärd skapar företag i Strömsund

Inräknat alla verksamma företag i Strömsunds kommun så bidrar dessa och dess medarbetare med 786 miljoner kronor per år till välfärden, vilket motsvarar 1552 poliser eller 2902 förskoleplatser.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Privata vårdcentraler värderas högst – Ändå blir vi ständigt ifrågasatta

VÄLFÄRD Hela 97 procent av patienterna är nöjda med totalupplevelsen av sitt besök hos Nya Närvården i Hoting. Det framkom i en patientundersökning som nyligen genomfördes av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Ägaren och läkaren Hans Boberg är stolt över resultatet, men desto mer frustrerad över att han och andra privata vårdgivare måste kämpa i motvind och vara föremål för ständiga utredningar av staten.
NYHET Publicerad:

”Yrkes-VM höjer statusen på yrkesutbildningar”

WORLDSKILLS Det blev en hedrande nionde plats i Yrkes-VM för David Peterson från Östersund. Han tävlade mot 16 deltagare i kategorin flygteknik. Deltagarna kom från hela världen, exempelvis Irland, Nya Zeeland, Kina och Saudiarabien.
NYHET Publicerad:

Bra bemötande i tillsynen ska boosta företagsklimatet i Östersund

FÖRETAGSKLIMAT Om en månad släpps Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Näringslivschefen i Östersund, Fredric Kilander, har höga mål: Östersund ska ligga i topp
NYHET Publicerad:

Företag ratar skattkista för affärer

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har under våren undersökt varför företag avstår från att medverka i offentlig upphandling – trots att de egentligen är intresserade av att vara med. Svaret var att administrationen är för omfattande, upphandlingarna har för stort fokus på låga priser och kravspecifikationerna är för krångliga. Ett förbättrat upphandlingsklimat i kommunerna skulle ge skattebetalarna mer pang för pengarna, skriver Birgitta Laurent expert på offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Nytt ansikte på Ung Företagsamhet i Jämtland

FÖRETAGSAMHET Sara Månsson har fått det jobb hon drömt om sedan gymnasietiden. Nu blir hon regionchef för Ung Företagsamhet i Jämtlands län. Sara tar över efter en annan Sara, nämligen Sara Larsson som varit chef för verksamheten i drygt tio år.
NYHET Publicerad:

Halvering av antal varumärkesansökningar från Jämtland

VARUMÄRKESSKYDD Antalet varumärkesansökningar från länet har halverats senaste året, visar ny statistik från Patent- och registreringsverket. 2018 gjordes 34 ansökningar från länet mot 62 ansökningar 2017."Företag med många varumärken är ofta innovativa företag som ligger väl till på sin marknad," säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

De lär sig driva företag på sommarlovet

ENTREPRENÖRER Många skolelever tar chansen att testa sina affärsidéer under sommarlovet. I samverkan håller Bergs och Krokoms kommuner i utbildning och handledning för ungdomarnas företagsstart. "Flertalet av de ungdomar som är med i sommarlovsentreprenörerna kommer från små byar, de är till exempel från Skålan, Kaxås och Klövsjö. Ungdomar som kommer från små byar har ett stort engagemang och är nyfikna. Det är egenskaper som är viktiga för att lyckas som företagare," säger Maria Wikén, Bergs kommun och handledare för årets Sommarlovsentreprenörer.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på lika villkor för offentliga och privata företag

KONKURRENS Hur undviks osund konkurrens av offentliga aktörer? Det är temat med olika infallsvinklar för två C-uppsatser skrivna av tre studenter vid förvaltnings- och ekonomiprogrammet på Mittuniversitet i Östersund. Gabriel Matloub och Petra Åhsell har riktat in sig på frågan hur man gör offentliga upphandlingar mer tillgängliga för små och medelstora företag. Felicia Dalborg har i sin uppsats skrivit om problemet när offentliga företag slår undan benen för de privata företagen verksamma på samma marknad.
NYHET Publicerad:

Sociala sidoprojekt får hotellet att växa

BESÖKSNÄRINGEN Med sina 197 rum och en av stadens bästa restauranger har Clarion Hotel Grand Östersund blivit en populär samlingspunkt för både inresta besökare och Östersundsbor. Möt hotellet som inte vill vara en leverantör av sängplatser, utan en levande centralpunkt i Östersunds stadsbild.
NYHET Publicerad:

Svensk skola behöver en ny syn på kunskap

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 6,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Jämtlands län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

"Samarbetet över kommungränserna kommer att öka"

MYNDIGHETSUTÖVNING Berg och Härjedalen slår ihop vissa kommunala verksamheter och utvecklar samarbetet över kommungränserna. "Det är troligt att fler mindre kommuner kommer att behöva göra som oss. Det läggs mer ansvar på kommunerna och direktiven utgår från situationen i storstäderna, att folk bor i trappuppgångar men så är det inte i våra kommuner," säger Anders Häggkvist, (C), kommunalråd i Härjedalens kommun. 
NYHET Publicerad:

Svenskt-norskt gränssamarbete står som modell i Brexit

GRÄNSSAMARBETE "Vi upplever att Sverige alltid vill ligga i framkant när EU kommer med nya direktiv om handeln utanför medlemsländerna. Det är tolkningsfrågor. Nya direktiv kan ställa till det för kunderna," säger Pär Skytt som är chef för KGH Customs Service i Jämtlands län. Ett företag som sköter tullhantering och administration åt företag som handlar med varor utanför EU.
NYHET Publicerad:

Alla vinnare på enklare regelverk för företagare

REGELKRÅNGEL Hur kommuner och länsstyrelser hanterar tillståndsärenden och kontroller är avgörande för företagens konkurrensförmåga. Idag råder stora skillnader. När vd Jan-Olof Jacke besökte Jämtland var budskapet kristallklart ”Gör det enklare och åtgärda nu.”
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme av jämtska företagen

FÖRETAGSKLIMAT När pallplatserna för bästa företagsklimatet i länet fördelas hamnar Bergs kommun i topp och med högsta sammanfattande betyget i länet. Åre, Östersund och Strömsund kommer på delad andra plats i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet. Detta när företagen i kommunerna fått sätta betyg på kommunens förmåga att hantera frågor som rör företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Utan företag dör glesbygden

VÄLFÄRDSSKAPARNA Fyråsträ, Attacus Trähus och Engcon i Strömsunds kommun är tre företag som tillsammans med sina medarbetare bidrar med cirka 93 miljoner kronor varje år till svensk välfärd. En summa som motsvarar ungefär 626 förskoleplatser eller 183 poliser. Nyligen fick företagen besök av politiker, intresseorganisationer och Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Historiskt spadtag för Nord-Lock Group i Mattmar

VÄLFÄRDSSKAPARE På tisdag den 14 maj tas första spadtaget för den största utbyggnaden av lokaler som Nord Lock i Mattmar någonsin gjort. Därmed säkerställs den framtida produktionen på orten. För Åre kommun innebär utbyggnaden att kommunen nu behåller en av kommunens största välfärdsskapare. Divisionen i Mattmar och dess medarbetare drar nämligen in 30 miljoner kronor till välfärden varje år.
NYHET Publicerad:

Efterfrågan på arbetskraft minskar i länets företag

KONJUNKTUR Konjunkturen i länet mattas av och flera företag förväntar sig minskade eller oförändrade produktions- och försäljningsvolymer det kommande halvåret. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturpanel för andra kvartalet i år. "Det vi kan se är att företagen i länet gör ungefär samma bedömning av konjunkturen som snittet för övriga landet. Toppen på högkonjunkturen är passerad och förväntningarna när det gäller investeringar och försäljningsvolymer stagnerar", säger Ola Toftegaard, regionchef på Svenskt Näringsliv i Jämtlands län.
NYHET Publicerad:

Nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Östersund

MEDLEMSORGANISATION Christin Andersson och Viktor Karlsson är nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Jämtland-Härjedalen med kontor på Campus i Östersund. Efter 29 år i organisationen går Staffan Sjömark i pension och han ersätts av två nya medarbetare med två olika roller.
NYHET Publicerad:

Påsken ger bråda dagar för Pelle och Lisa

ENTREPRENÖRSKAP Pelle Sallin har tillsammans med sin fru Lisa byggt ett företag som idag är Norrlands största äggleverantör. Och nu till påskhelgen fördubblas leveranserna av ägg. Under några dagar inför påsken är det full fart i packeriet i Valne där de 16 anställda får förstärkning av extra personal.
NYHET Publicerad:

Entreprenören blir samhällsbyggare i den nya stadskärnan

FÖRETAGANDE Mötesplatsen Norra Station i Östersund visar att samverkan mellan entreprenörer ger framgång och en levande stadskärna. Manne Mosten är en av initiativtagarna till Norra Station där han driver restaurang- och caféverksamhet med lokalproducerade råvaror. "Företag som arbetar hållbart borde gynnas, inte bli straffade som jag upplever att vi blir idag. Då syftar jag främst på att löner och skatt på personal är så hög och att vi som jobbar hållbart i livsmedelsbranschen behöver extra mycket personal", säger Manne Mosten.