Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET20 september 2020

”Vi är bland de första i Sverige med denna typ av upphandling”

Krokoms kommun har för första gången valt att objektsupphandla omsorgen i ett särskilt boende. Efter en gedigen process inför att publicera upphandlingen väntar kommunen nu på anbud från företag som kan tänka sig att driva verksamheten – men också bygga boendet. 

Foto: ARNAUD JAFFRE

Andreas Karlsson (C), ordförande för socialnämnden i Krokom och därmed ansvarig för äldreomsorgen, berättar att en upphandling av ett särskilt boende är något som Centerpartiet och dess samarbetspartier haft för avsikt att göra. Kommunen har sedan tidigare LOV-avtal för hemtjänsten, men ansåg att det nu var dags att gå fram med en upphandling också för särskilt boende.

– Vårt uppdrag som politiker är att tillgodose medborgarnas behov mot uppställda kvalitetskrav oavsett utförare, säger Andreas Karlsson.

– Detta är ett naturligt steg. I grund och botten handlar det om att vi tror på valfrihet, att den äldre ska få bestämma. Men vi är också övertygade om att detta kommer att skapa en bättre omsorg för den äldre och dessutom göra det bättre för personalen, fortsätter han.

”För oss får de bygga hur stort de vill”

Andreas Karlsson berättar att denna typ av upphandling är lite speciell. Det är en så kallad objektsupphandling, där kommunen endast upphandlar själva omsorgstjänsten. Sedan är det upp till vinnande anbudsgivare att bygga den fastighet och övrigt som krävs för att kunna leverera tjänsten.

”Vi tror att det blir bäst om de själva får välja hur de vill driva och utforma verksamheten utifrån våra ställda kvalitetskrav", säger Andreas Karlsson (C).

– Vi är bland de första i Sverige med denna typ av upphandling, vilket är lite spännande. Det är inte alltid företag är helt nöjda med upphandlingar, men hittills har vi fått positiva reaktioner.

Kommunen började med att göra en så kallad RFI ”request for information” för att få information om det fanns företag som kunde leverera det som skulle upphandlas och hur förfrågningsunderlaget bäst skulle kunna skrivas. Därefter gick upphandlingen även ut på extern remiss, så att kommunen kunde rätta till sådant där företagen hade inspel som kommunen ansåg vara rimliga utifrån syftet att göra en så bra upphandling som möjligt.

– Vi har försökt följa myndigheternas riktlinjer om hur en bra upphandling ska genomföras och än så länge verkar vi ha lyckats. Intresset är stort och det är nästan bara positiva omdömen, säger Andreas.

Krokoms kommun har satt en minimigräns på 60 platser som de kräver att äldreboendet ska erbjuda, resten är upp till utföraren att själv definiera.

– Kommunens befolkningsprognoser om hur demografin kommer att förändras finns tillgängliga, så det är upp till anbudsgivaren att räkna på hur stort de vill bygga. Vi tror att det blir bäst om de själva får välja hur de vill driva och utforma verksamheten utifrån våra ställda kvalitetskrav.

Ekonomiskt förutsägbart för kommunen

Peter Turell är affärsutvecklare på Attendo Sverige och en av dem som har varit i kontakt med Krokoms kommun under processen att börja upphandla ett boende. Han berättar att objektsupphandling är en modell som skapar trygghet både för kommunen och leverantören.

För kommunens del är det också en trygg modell eftersom det är en förutsägbar kostnad.
Peter Turell
Affärsutvecklare, Attendo Sverige

– I och med att vi varit med och byggt ett 80-tal äldreboenden har vi god erfarenhet av vad som fungerar bra för oss och vad som krävs för att göra ett bra boende. Vi känner oss väldigt trygga i denna typ av upphandlingsform. För kommunens del är det också en trygg modell eftersom det är en förutsägbar kostnad.

Han understryker dock att trots att upphandlingsformen skänker en stor frihet till leverantören är det kommunen som ställer kraven.

– Trots att kommunen låter oss ta den ekonomiska risken med fastighetsansvaret är det fortfarande kommunen som ställer krav på vad som ska levereras. Om vi inte levererar enligt avtal kan avtalet precis som i en vanlig upphandling sägas upp. Och så ska det naturligtvis vara.

Peter Turell tror att detta kommer att bli en vanligare upphandlingsform, inte minst för mindre kommuner med ekonomiska utmaningar.

– För landsbygdskommuner tenderar prislappen att bli hög när det är dags att bygga ett nytt äldreboende. När vi bygger ett boende kan vi ha större rådighet över priset och därmed möjliggöra ett nytt äldreboende till samma kvalitet men till lägre kostnad för kommunen, avslutar Peter Turell.

Attendos Peter Turell får medhåll från omsorgsföretaget Ambea.

Malin Appelgren, chef för tillväxt och fastighet på Ambea.

– Krokom har gjort ett mycket bra förarbete till upphandlingen och vi ser positivt på att kommuner tillämpar denna upphandlingsform. Den kommer förmodligen bli vanligare och ger oss utförare bättre förutsättningar att utifrån kunskap och erfarenhet utveckla samt driva verksamheten, säger Malin Appelgren, chef för tillväxt och fastighet på Ambea.

Ola Toftegaard, som är regionchef för Svenskt Näringsliv i Jämtland, är positiv till utvecklingen i Krokom.

– I vissa kommuner kan det ibland finnas ett ideologiskt motstånd mot att prova nya lösningar, exempelvis LOV eller som i detta fall att upphandla såväl äldreomsorg som boende. Därför är det väldigt roligt att se att Krokom med nästan en helt enig socialnämnd väljer att upphandla ett äldreboende för första gången. Förhoppningsvis kommer vi att se fler kommuner som väljer att ta efter Krokom, säger han.

Upphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist