Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 mars 2021

Yrkesprogram populärare än någonsin i Jämtlands län 

I Jämtlands län är antalet sökanden till yrkesförberedande gymnasieprogram betydligt högre jämfört med övriga landet.  

Foto: Tyler Olson - SimpleFoto
”Efter gymnasiereformen 2011 minskade intresset för yrkesprogrammen dramatiskt i framför allt storstäderna. Men här har trenden inte alls sett ut så”, säger Göran Larsson, planeringschef på Jämtlands gymnasieförbund, JGY.
Foto: Anna Rex

Listan över förstahandsvalen till gymnasieutbildningarna i höst visar att både bygg- och anläggningsprogrammet och fordonsprogrammet har betydligt fler sökanden jämfört med förra året. 

Men enligt Göran Larsson har trenden att många vill läsa de yrkesförberedande programmen pågått ända sedan gymnasiereformen för tio år sedan. 

– I Norrlands inland och i glesbygdskommuner har yrkesutbildningarna hela tiden varit populära och i år är det hälften av de sökande här i Jämtland som söker ett yrkesprogram, säger han. 

Att just bygg och fordon är populära inriktningar tror Göran Larsson är en kombination av arbetsmarknad och bra rykte. 

– Vi vet att dessa program har väldigt bra rykte och att de har haft det under flera år, så det spelar roll. Sedan är arbetsmarknaden bra och utbildningarna ger goda möjligheter till jobb, säger han.  

Ännu fler elever väntas 

JGY gör vad de kan för att så många som möjligt ska få gå den utbildning de söker, men på de mest populära programmen kommer inte alla att få plats. 

– Det som begränsar oss på yrkesprogrammen är framför allt praktikplatser. Vi måste enligt lag erbjuda praktikplatser, och där har vi just nu nått taket, säger Göran Larsson. 

Antalet gymnasieelever kommer dessutom att bli ännu fler i Jämtlands län de närmsta fem åren, vilket kommer att öka trycket ytterligare. 

Att skapa intresse kring program med mindre söktryck är något gymnasieförbundet ständigt jobbar med. 

– Vi måste få fler elever att söka andra utbildningar, bland annat genom att informera att det finns goda arbetsmöjligheter även inom andra yrken. Men framför allt vill vi få fler att vilja läsa de högskoleförberedande utbildningarna, för att sedan läsa vidare efter gymnasiet, säger Göran Larsson. 

Statistiken över hur många som påbörjar en vidareutbildning direkt efter gymnasiet visar att Jämtland ligger i botten. Här är det vanligare att du väntar några år innan du tar steget till en högskoleutbildning. 

VVS mot trenden 

En yrkesförberedande utbildning som inte ökar på samma sätt som bygg och fordon är VVS och fastighet. 

– Om vi ser lite bakåt i tiden så har även VVS ökat något, men det är ändå förvånande att så förhållandevis få vill söka när arbetsmarknaden är bra och det är välbetalda jobb. Det är en utbildning där vi skulle kunna öka antalet utbildningsplatser om det fanns fler sökanden, säger Göran Larsson. 

Även utbildningen för hotell och restaurang har tappat i antal sökanden. 

– Det skulle delvis kunna bero på pandemin, men samtidigt ser vi inte samma trend inom programmet för restaurang och livsmedel, så det talar lite emot den teorin.  

Göran Larsson menar att det är svårt att påverka hur elever gör sina gymnasieval och att det är många faktorer som spelar roll. 

– Generellt kan vi se att elever i stor utsträckning följer varandra. Om några drar åt ett håll så följer alla andra med. 

– Sedan spelar kultur också en stor roll. I Jämtland har vi till exempel alltid varit starka på teknikutbildningar, men haft mindre tryck på naturprogrammet. Jämför du det med exempelvis Stockholm så är natur populärt och det givna valet om du kommer från en högutbildad familj. 

Så många har sökt till de olika programmen på Jämtlands gymnasieförbunds skolor: 

ProgramAntal sökande 2021Antal sökande 2020
Bygg och anläggning8162
Barn och fritid3137
El och energi4341
Ekonomi107130
Estet, bild och form2133
Estet, estetik och media811
Estet, musik2337
Fordon142121
Handel och administration2622
Hotell och turism11 16
Humanistiska2316
Industritekniska139
Idrott, barn och fritid910
Idrott, ekonomi2634
Idrott, naturvetenskap1623
Idrott, samhällsvetenskap3225
Naturvetenskap5455
Naturvetenskap, internationell1829
Utbildning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist