NYHET3 december 2021

Den bristande energipolitiken hotar länets företagare

Sverige har ända sedan de stora ingenjörernas tid och framstående företags födelse för flera sekler sedan varit i behov av kraft i olika former. Samhället har, som tur är, förändrats rejält sedan dess, men ändå behövs kraftinsatser för att tillverka, förändra och förbättra. Kraft för att bygga företag, kraft för att tillverka sina produkter, kraft att utveckla, men också kraft för att förändra.

För att fortsätta kunna utveckla näringslivet, skapa fler arbetstillfällen och samtidigt ställa om för att möta klimatmålen måste det finnas en stabil tillgång på fossilfri, konkurrenskraftigt prissatt el som möter näringslivets behov där och då. Foto: Most Photos

Vi är idag alla rejält beroende av att elkraften genereras i våra elkraftverk och flödar i våra ledningar, oavsett vilken kraftkällan är. Vi är avhängiga av att stamnätet med sina kapillärer fungerar och når ända längst ut i vårt avlånga land. Våra företag behöver tillgång till en bra energiförsörjning med en konkurrenskraftig prisbild, stor miljöhänsyn och stabil leveranssäkerhet.

Detta har sedan länge varit vår styrka: att svenska företag på en internationell marknad kunnat hävda sig, sina idéer och produkter - mycket på grund av att det grundläggande behovet av relativt billig el har kunnat tillgodosetts. Behovet av el och energi har också ökat alltmer med tiden och dessvärre ser nu många företag (och givetvis även privatpersoner) att vår konkurrensfördel håller på att raseras och det riskerar få stora konsekvenser på jobben, företagandet och klimatet.

Idag är i princip all verksamhet helt beroende av elektricitet och behoven ökar ständigt. Enligt en undersökning från Svenskt Näringslivs medlemmar i Jönköping, säger mer än hälften av de företag som tänker sig en framtida elkrävande investering, att de är osäkra på om den el som behövs kommer kunna tillgodoses. Investeringsviljan efter pandemin är hög bland företagen i Jönköpings län och det finns en stark framtidsanda och optimism. För att fortsätta kunna utveckla näringslivet, skapa fler arbetstillfällen och samtidigt ställa om för att möta klimatmålen måste det finnas en stabil tillgång på fossilfri, konkurrenskraftigt prissatt el som möter näringslivets behov där och då.

Vi har inte heller råd att vänta längre. Inte för företagens, arbetstillfällenas eller klimatets skull. Vad är det då som sinkar utvecklingen framåt? Det är inte företagen som blockerar progressen idag, det är politikernas oförmåga att undanröja hinder för investeringar och istället skapa förutsättningar för gröna omställningar där företag kan växa.

Politikerna kan inte längre gömma sig bakom retorik, krångliga regleringar och utdragna tillståndsprocesser, utan måste istället handla pragmatiskt och snabbt för att beslutsamt genomdriva nödvändiga investeringar. Elen som fordras för klimatomställningen måste komma på plats och grunda en mer konkurrensneutral prisbild - det är inte rimligt att elpriserna skenar i södra delen av landet medan elen längre norrut är betydligt dyrare.

Det svenska näringslivet är redan idag den svenska klimatpolitikens effektivaste del, men potentialen är mångfalt större. Hittills har politiken ägnat sig åt höjda målambitioner och utfästelser. Men nu är det hög tid att gå från ord till handling.

Anna Gillek
Regionchef

Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist