NYHET12 september 2022

Läget är akut och näringslivet behöver ett tydligt ledarskap

Regionchef Anna Gillek kommenterar valresultatet - ”Vi har inte tid att vänta på utdragna regeringsförhandlingar”.

När folkets röster är räknade, så här långt, så har vi återigen fått ett resultat som kommer kräva omfattande förhandlingar. Men, så här dagen efter valdagen, måste våra folkvalda inse vikten av att tydligt ledarskap för att lösa de akuta svårigheter näringslivet står inför. För om företagen, i Jönköpings län och i Sverige som helhet, inte kan stå konkurrenskraftiga så kommer våra politiker stå inför än större problem att behöva ta hand om.

Vi vet att Sverige står inför ett svårt ekonomiskt läge och för att stärka företagens konkurrenskraft krävs ett krafttag med ett långsiktigt reformarbete – men också för att skapa förutsättningar för att snabbt kunna förbättra läget kring de mest akuta problemen. Våra riksdagspolitiker måste omedelbart inleda ett långsiktigt reformarbete så att vi tar tillvara på våra goda möjligheter att påbörja bygget av ett starkare Sverige med ett livskraftigt och konkurrenskraftigt näringsliv. Detta så att företagen kan fortsätta kunna skapa jobb och, tillsammans med sina anställda, vår gemensamma välfärd.

Några av de absolut viktigaste punkterna där arbetet måste påbörjas skyndsamt:

- För att företag ska våga investera och kunna växa behövs pålitlig energiförsörjning. Arbetet med ny kärnkraft, fortsatt vindkraftsutbyggnad och bibehållen vattenkraft måste inledas omedelbart. Näringslivet behöver långsiktiga lösningar och spelregler som håller över tid.

- Fler måste bidra till välfärden, och därför är den höga strukturella arbetslösheten oroväckande. Alla som kan arbeta och försörja sig själva måste göra det och det måste bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete.

- Regeringen måste i högre grad prioritera brott mot företag. Risken att drabbas av brott och bristen på uppbackning när man drabbats påverkar företagares vilja att satsa och investera i sina verksamheter.
 

Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist