Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 november 2020

Eksjö arbetar mot ett företagsklimat i toppklass

Svenskt Näringsliv var på plats den 23:e oktober på Eksjös näringslivsevent, där det i år delades ut totalt sex priser till olika företagare i kommunen. Eventet ägde rum på Eksjö Stadshotell där det samlades representanter från både näringsliv och kommun.

Eksjös näringslivsevent

Tidigare år har tillställningen varit i form av en stor fest, men detta år fick näringslivsbolaget tänka om. Istället anordnades en lunch där det förutom god mat bjöds på både livemusik, presentation av det lokala företagsklimatet samt prisutdelning.

— Jag tycker att det var ett positivt möte, utifrån både näringslivsrepresentanter och kommun. Hela tillställningen med fokus på näringsliv var oerhört positivt, dels att vi kunde genomföra den men också att vi genom prisutdelningen lyfter olika företag i kommunen, säger Annelie Hägg som är ordförande för kommunstyrelsen i Eksjö kommun.

Svenskt Näringsliv var på plats för att presentera och leda samtal kring det lokala företagsklimatet. För kommunstyrelsen och näringslivsavdelningen var det viktigt att lyfta fram några av de utvecklingsområden som framkommit genom Svenskt Näringslivs årliga ranking, där Eksjö hamnade på plats 141 av Sveriges 290 kommuner.

— Ett gott näringslivsklimat är i stort grunden för tillväxt i en kommun. Det gör det extra intressant att kunna jämföra sig med andra kommuner i Svenskt Näringsliv ranking. Utifrån detta får vi indikatorer på att fortsätta arbeta med våra företagare och bidra till en positiv utveckling.

— Situationen nu under Coronapandemin är en utmaning och den uppskattning som ges idag till företagare är oerhört viktig. Jag ser också rankingen som en katalysator för att hitta verktyg som kan förbättra näringslivsklimatet, i samverkan med andra, säger Nina von Krusenstierna, sektorchef för tillväxt- och utvecklingssektorn i Eksjö kommun.

Kommunen ser vikten av rankingens resultat och vill belysa denna för att i positiv anda visa vilka förbättringsområden man ska arbeta vidare med.

— Vi kan utifrån rankingens resultat se att vi behöver jobba gemensamt framåt. Det är viktigt att trycka på vilken oerhört central roll näringslivet har för kommunens utveckling. Utifrån det har vi bra utgångsläge till att fortsätta arbeta tillsammans, tillägger Annelie Hägg.

Marie Brask, Näringslivschef och VD för Eksjö.nu, fortsätter:

— Det är viktigt att belysa de utvecklingsområden vi kan arbeta med framåt, samt att lyfta det på ett positivt sätt så att vi gemensamt kan ta kraft. Under förra året påbörjade vi ett projekt utifrån Rättviksmodellen. På grund av rådande omständigheter blev vi tvungna att skjuta upp detta arbete, men nu fortsätter vi projektet samtidigt som vi breddar och tar ett mer omfattande tag kring näringslivsfrågor i hela kommunen.

Under eventet framkom många bra samtal där flera perspektiv lyftes fram, såväl från företagare som från kommunala tjänstemän. Bland annat samtal kring just dialog mellan det privata och kommunen.

— Jag tror att det är viktigt att se medborgarna som kunder, som vi som kommun ska finnas till för och hjälpa på bästa sätt. Det är viktigt att jobba på det professionella bemötandet. Det finns många sätt att säga saker på och vi bör eftersträva att förmedla det konstruktivt, säger Ida Fredman som arbetar med affärsutveckling i bland annat Eksjö kommun. 

Den kommunala näringslivsenheten, samhällsbyggnadssektorn och näringslivsbolaget har tillsammans initierat ett projekt döpt till ”företagsklimat i toppklass”. Projektet avser den strävan Eksjö kommun har att främja god service till näringslivet och att utveckla kommunen som destination.

— Jag ser det som en bra idé att kommunen samlas kring en handfull viktiga punkter om hur man vill förhålla sig till näringslivet, detta säger mycket om vilket engagemang man som kommun har, avslutar Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköping.

Text: Rebecca Ewens

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist