Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 oktober 2021

Eksjö hoppas på att få nya verktyg och ett utbyte av erfarenheter

I Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram ska utvalda kommuner hjälpa varandra att utveckla sitt näringslivsarbete. Eksjö ska delta i utvecklingsprogrammet för att ta nästa steg i ett förbättrat företagsklimat och näringslivsarbete.

Det ska bli värdefullt att få en dialog med andra som har liknande uppdrag i kommunerna. Utvecklingsprogrammet bidrar till underlag om hur vi kan göra en tydlig plan för arbetet nästa år, menar Nina von Krusenstierna, tillförordnad näringslivschef i Eksjö kommunFoto: Most Photos & Michael Erhardsson

– Erbjudandet från Svenskt Näringsliv är svårt att tacka nej till, eftersom utvecklingsprogrammet gäller näringslivet och företagens utveckling. Det är oerhört viktigt att företagen trivs, utvecklas och att de har en framtidstro i vår kommun, menar Nina von Krusenstierna, sedan i juni tillförordnad näringslivschef i Eksjö kommun

Nina von Krusenstierna, sedan i juni tillförordnad näringslivschef i Eksjö kommun

Årets program drog i gång i början på september och löper fram till sommaren nästa år. Genom föreläsningar och med praktiska exempel ska kommunerna få inspiration och verktyg som kan bidra till bättre villkor för företagande. Programmet varvar även utbildningspass med erfarenhetsutbyte mellan de deltagande kommunerna. De kommer även erbjudas mentorskap där kommunstyrelsens ordförande får en mentor som kan fungera som bollplank för politiken. Mentorn är en person som tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i en kommun som jobbat framgångsrikt med att stärka företagsklimatet. Svenskt Näringslivs regionkontor kommer även att stötta kommunen lite extra i arbetet. 

– Att säga att företagsklimatet i Eksjö är dåligt, är att ta i. Men ser vi på de betyg som företagen gav Eksjö i vår undersökning för några år sedan så ser vi att företagen tyckte det fungerade bättre då än nu. Att Eksjö kommun då väljer att gå med i vårt utvecklingsprogram för att få idéer och inspel till att ta ett ordentligt omtag i det företagsnära arbetet tycker jag känns mycket positivt och jag ser fram emot att få följa arbetet framåt, säger Anna Gillek, regionchef Jönköping län på Svenskt Näringsliv.

Annelie Hägg, kommunstyrelseordförande (C), Eksjö kommun

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner hamnade Eksjö i år på plats 141 av 290 kommuner, ett tapp på 14 placeringar i jämförelse med mätningen år 2020. Kommunen har sedan 2014 fått sämre betyg och för första gången ligger kommunen i år på den undre halvan i riket.

– Kommunikation och dialog är ett område som behöver prioriteras. Det handlar dels om vilka kanaler vi väljer att kommunicera genom och dels hur vi gör informationen förståelig. Ibland upplever kommunen att vi kommunicerar ut flitigt, men trots det nås inte företagen av informationen. Vi hoppas att utvecklingsprogrammet ska ge oss nya verktyg och ett utbyte av erfarenheter mellan kommunerna, menar Annelie Hägg, kommunstyrelseordförande (C) i Eksjö kommun

Eksjö kommun arbetar aktivt med näringslivsfrågor genom att ha en näringslivsenhet och ett näringslivsbolag som samverkar med andra avdelningar inom kommunen. Kommunen har även ett eget program med fokus på företagsklimat i toppklass där företagare och politiker möts. Med andra ord finns det en drivkraft i att stärka kommunens näringslivsarbete.

- Det ska bli värdefullt att få en dialog med andra som har liknande uppdrag i kommunerna. Utvecklingsprogrammet bidrar till underlag om hur vi kan göra en tydlig plan för arbetet nästa år, menar Nina von Krusenstierna

Text: Annie Hilmersson

Deltagande kommuner

  • Motala
  • Sigtuna
  • Håbo
  • Eslöv
  • Eksjö
  • Sunne
  • Lycksele
  • Malung
  • Sälen
  • Bromölla
Lokalt FöretagsklimatSvenskt Näringslivs utvecklingsprogram
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist