NYHET7 juli 2023

En sommarhälsning

Tack för ett gott samarbete och jag vill önska dig och dina medarbetare en glad sommar, skriver Anna Gillek, regionchef.

Foto: MostPhotos & Ernst Henry Photography

Bäste medlemsföretagare,

Då har vi strax nått halvtid för 2023 och vi lämnar ett händelserikt halvår bakom oss.

De sista delarna i en omfattande avtalsrörelse är snart på plats. Det blev ett rekordhögt avtal, men också ett avtal i en tid som varit kantad av mer osäkerhet än på väldigt länge och med ett ekonomiskt läge som vi inte sett på decennier. Löneökningstakten är hög men ändå hanterbar för de företag jag varit i kontakt med. Nu är spelreglerna för kommande år satta inom de flesta branscher, vilket skapar ett visst mått av förutsebarhet för den närmsta framtiden.

Sveriges företagare har i våra undersökningar av det lokala företagsklimatet aldrig varit så nöjda med förutsättningarna i sin kommun som nu. Är du intresserad av hur företagen i din kommun svarat hittar du informationen på www.foretagsklimat.se. Vi fortsätter driva på våra kommunledningar att prioritera företagens frågor.

I Jönköpings län är vi tillsammans vi 4 092 medlemsanslutna arbetsplatser, som sysselsätter nästan 78 000 människor varje dag. Med andra ord så har vi stora möjligheter att tillsammans påverka. Ett stort tack till alla medlemsföretag som engagerat sig på olika sätt under våren. Oavsett om du tagit emot politiker på företagsbesök, medverkat i media, deltagit på möten med beslutsfattare eller är med och svarar i vår Företagarpanel för Jönköpings län så ökar vi tillsammans förståelsen för företagandets betydelse i vårt län, och i Sverige. Ditt och andra medlemsföretags engagemang ger genomslag.

Till hösten kommer vi bjuda in till Arbetsgivardagar, möjligheter till möten med politiker från både kommun och riksdag, men också andra medlemsaktiviteter som jag hoppas du kommer att uppskatta.

Tack för ett gott samarbete och jag vill önska dig och dina medarbetare en glad sommar!

Anna Gillek
Regionchef Jönköpings län

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist