NYHET5 december 2023

Engagerade kommunpolitiker skapar gott företagsklimat i Vaggeryd

En väl fungerande organisation inom kommunen, en stor nyfikenhet samt ett starkt engagemang från kommunpolitikerna i frågor som berör näringslivet är anledningar till att företagen är så nöjda i Vaggeryds kommun.

Johan Thorsell, Näringslivschef i Vaggeryds kommun och Gert Jonsson, KommunstyrelseordförandeFoto: Privat

Svenskt Näringsliv publicerar varje år en årlig undersökning där de lokala företagen får svara på frågor om hur det är att driva företag i just sin kommun. Syftet med undersökningen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag, och vad den enskilda kommunen kan göra för att förbättra för företagen. Vaggeryd placerar sig högt bland Sveriges 290 kommuner och det är framför allt i delfrågan där företagen betygsätter kommunpolitikers attityder till företagande som kommunen får ett högt betyg.

Företagsbesöken är en win-win situation där näringslivet får en direktkontakt med kommunen samtidigt som vi får en chans att ta till oss av deras goda arbete.
Gert Jonsson
Kommunstyrelseordförande Vaggeryds kommun

Vi frågade Johan Thorsell, Näringslivschef i Vaggeryds kommun och Gert Jonsson, Ordförande i kommunstyrelsen om vilka som varit de viktigaste framgångsfaktorerna i deras arbete med frågan.

Nära samarbete mellan tjänstemän och politiker

Gert lyfter fram hur det skett en omorganisering där näringslivschefen nu flyttat in till kommunen, till skillnad från tidigare då näringslivsfrågorna sköttes av ett bolag utanför kommunorganisationen. Det i kombination med det aktiva arbete Johan gör som näringslivschef, har inneburit att frågorna nu ligger högt upp på den politiska agendan.

- Omorganiseringen har gjort att man numera kan arbeta aktivt med näringslivspolitiken vilket har skapat ett större intresse för dessa frågor bland kommunpolitikerna. Det ger även mig möjlighet att förmedla företagens intressen i politiska sammanträden vilket i sin tur leder till att det lokala näringslivet känner att de får sina röster hörda, säger Johan Thorsell.

Det nära samarbetet gör även att kommunen kan undvika långsamma beslutsprocesser där företagen nu istället får snabba svar på frågor, vilket också bidrar till en god relation dem emellan.

Ömsesidigt utbyte med företagen

Johan påpekar vikten av det signalvärde som Gert skapar när han i sin roll som kommunstyrelsens ordförande ofta är med på företagsbesök runt om i kommunen. Det gör att företagens intressen prioriteras i den politiska organisationen och visar näringslivet att kommunen är en engagerad partner. Gert lyfter även fram det ömsesidiga utbytet som sker i mötena med företagen.

- Det handlar om nyfikenhet och kunskapsutbyte. Kommunen behöver verktyg för att förbättra sin verksamhet och många av dem finns ute i näringslivet. Företagsbesöken är en win-win situation där näringslivet får en direktkontakt med kommunen samtidigt som vi får en chans att ta till oss av deras goda arbete, säger Gert Jonsson.

Genom att avsätta en eftermiddag varje vecka för företagsbesök får kommunen och dess politiker många tillfällen att skapa en dialog med det lokala näringslivet. Detta i kombination med en välfungerande organisation där näringslivschefen jobbar nära politiken har varit starkt bidragande faktorer till Vaggeryds goda företagsklimat, avslutar Gert och Johan.

Skriven av: Nils Elofsson

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist