NYHET12 december 2022

Företagarpanel: Jönköpings läns näringsliv alltmer pessimistiska

Hushållen pressas av kraftiga prisökningar och konsumtionen viker. Samtidigt stiger kostnader och energipriser för många företag i Jönköpings län. Det leder till att prognoserna för försäljning, investeringar och anställningar i det lokala näringslivet dyker. Det visar en ny konjunkturundersökning från Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.

Foto: Canva
Ladda ner undersökningen
Jönköping Q4.pdf

- Under stora delar av pandemin har näringslivet i Jönköpings län stått starkare och varit mer positiva än vad man varit i övriga delar av Sverige. Nu sjunker de lokala företagens förväntningar snabbt. Inte minst i de branscher som påverkas av att hushållen dragit in på konsumtionen, menar Anna Gillek, regionchef för Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.

Det är sedan tidigare känt att hushållen är rekorddeppiga, nu har det även smittat av sig på näringslivet i länet.
Anna Gillek
Regionchef

Endast under pandemins inledning har företagen i Sverige sett lika mörkt på framtiden som nu, vad gäller försäljningsvolym och anställningar. I Jönköpings län sticker även framtidsutsikterna när det gäller företagens investeringar ut negativt. Den sektor som ser mörkast på framtiden är byggsektorn.

- Det är sedan tidigare känt att hushållen är rekorddeppiga, nu har det även smittat av sig på näringslivet i länet. Varslen har ökat, om än inte i någon större omfattning ännu, men fler företag ser över sina organisationer och många avvaktar nu med investeringar. Det finns en stor osäkerhet om hur förutsättningarna för våren kommer att se ut, konstaterar Anna Gillek.

Dock finns ljusglimtar i ekonomin

Trycket i leverantörskedjorna har börjat minska och vissa råvarupriser har börjat vända nedåt. Det finns förutsättningar för en relativt snabb nedgång i inflationen och därmed också för avtagande räntehöjningar. En ansvarsfull avtalsrörelse är dock en förutsättning för en sådan utveckling. Vid årsskiftet startar avtalsrörelsen, då näringsliv och fackförbund och ska förhandla om löner och arbetsvillkor för drygt 2,3 miljoner löntagare.

- Vi kommer att få leva med en hög prisnivå, men ökningstakten, det vill säga inflationen, kan minska kraftigt nästa år. Att i nuläget försöka kompensera för inflationen med kraftiga löneökningar riskerar att kasta Sverige in i en löne- och prisspiral med än högre räntor. Det tjänar ingen på, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Om Företagarpanelen

Företagarpanelen är Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor.

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation.

konjunkturLokalt FöretagsklimatFöretagarpanelen
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist