NYHET22 februari 2022

Företagen har stor tro på framtiden – men förtroendet för energipolitiken är i botten   

Företagen i Jönköpings län ser ljust på framtiden. Både vad gäller produktion/försäljning, investeringar och antal anställda. Detta enligt Svenskt Näringslivs Företagarpanel för första kvartalet 2022. Men problemen kring elförsörjningen oroar och förtroendet för den svenska energipolitiken blir allt mindre.

Foto: MostPhotos
Politiken måste förstå hur företagens framtida behov av elförsörjning kommer att se ut för att skapa förutsättningar för den kommande omställningen.
Anna Gillek
Regionchef Jönköpings län

I Svenskt Näringslivs regionala konjunkturundersökning för Q1 2022 ger företagen från Jönköpings län generellt sett en mycket positiv bild av utvecklingen. Trots en nedgång vad gäller alla tre uppmätta parametrar jämfört med för sex månader sedan, uppger nu företagen att de förväntar sig en uppgång på bred front under kommande halvår.

- Under de senaste månaderna har vi sett en effekt av covid i form av en något mer dämpad utveckling än förväntat. Troligtvis beroende på en hög sjukfrånvaro och kravet av att sitta i karantän. Detta verkar dock enbart vara ett hack i kurvan för förväntningarna bland företagen i Jönköping ser mycket positiva ut för de kommande sex månaderna och ligger över det nationella snittet. Det är ett riktigt styrkebesked för länets näringsliv, säger Anna Gillek, regionchef för Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.

I samband med konjunkturundersökningen ställdes också ett antal frågor kring företagens syn på elförsörjningen. Jämfört med en liknande undersökning i november som visade att närmare 8 av 10 företag i Jönköpings län hade lågt eller litet förtroende för den svenska energipolitiken, visar undersökningen nu att förtroendet är fortsatt lågt.

- Det är illavarslande att så många saknar förtroende för den förda politiken, men också oroande att förtroendet fortsätter att minska. Många företag är mitt inne i eller ligger i startgroparna för att investera i sina verksamheter men då måste man våga lita på att elen kommer finnas där till en rimlig och hyfsat förutsägbar kostnad, säger Anna Gillek.

Enligt undersökningar från Svenskt Näringsliv kommer elförbrukningen minst att fördubblas till 2045. För att möta detta behov måste politiken omgående fatta beslut för att öka utbudet av energi och möjliggöra omställningen.

- Politiken måste förstå hur företagens framtida behov av elförsörjning kommer att se ut för att skapa förutsättningar för den kommande omställningen. De måste omgående också börja driva en politik som skapar resultat och som bygger förtroende hos företagen. Vi får heller inte ställa energislag emot varandra. Alla fossilfria energislag kommer behövas, säger Anna Gillek.

Många företag vittnar idag om att de är hårt pressade av kostnadsökningar. Ökade elkostnader, drivmedelskostnader och kostnader för insatsvaror skapar kännbara effekter. Kostnadsökningarna riskerar att dämpa den framtidstro och investeringsvilja som finns. Särskilt utsatta är de företag som konkurrerar på global marknad.   

Vad vill vi?

  • Främja all fossilfri elproduktion och ta bort målsättningen om att fasa ut kärnkraften
  • Halvera tiden för tillståndsprocesser.  
  • Bygg ut och förstärk elnäten.  
  • Låt det löna sig för elproducenter att tillföra stabilitet i elsystemet.  
  • För en energipolitik som bygger på fakta och konsekvensanalys. 

Om elundersökningen

Undersökningen är gjord utifrån över 2000 svar från Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Svaren har fördelats utifrån det län som företagaren tillhör och inte elområde. Jönköpings län tillhör både elområde 3 och 4, men svaren från företagen i de län som finns inom dessa båda elområden är lika.

Fördjupa dig nedan
Jönköping Q1 2022.pdf
Lokalt FöretagsklimatElförsörjningkonjunktur
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist